Skrivet av: Pär Eriksson | mars 4, 2018

Om en god lunch och vikten av att skapa förståelse

– Pär har du tid med en lunch…

Vi är i början av 1990-talet och jag har bara något halvår bakom mig på mitt första chefsjobb.

Det var en av cheferna i gruppen som frågade mig. Jag minns att jag hajade till eftersom vi inte riktigt lärt känna varandra än och hon var inte min direkta chef i vardagen.

Men med dold tveksamhet tackade jag ändå ja.

Jag minns att hon verkade ärlig i sitt sätt att vara och efter att vi utbytt några korta ord om hur jag trivdes i min nya stad och i min nya roll gick hon rakt på sak.

– Du verkar vara en bra person och ryktet säger att du bär mycket energi. Du kan komma att bli viktig för vår organisation, började hon och tittade mig i ögonen. Som hon markerade att det var på allvar.


Personen på bilden har inget med texten i övrigt att göra

– Samtidigt tycker jag mig se att du bär på en frustration. När du beskriver din relation till omgivningen så är det ofta i ord som ”dom förstår inte”, ”jag blir så trött”, ”dom får skärpa sig”…fortsatte hon.

– Du pratar ibland om politiker och samarbetspartners med drag av oförsonlighet, uppfattar jag det som.

Först blev jag försvarsinställd och började argumentera att så var det inte alls.

– Du har säkert rätt Pär men så upplever jag det, sa hon lugnt. Och kanske det då är fler som uppfattar ditt ledarskap så.

Uppenbarligen satte det här samtalet avtryck i mig eftersom jag återberättar det för er så här 25 år senare.

Det förståelsebaserade ledarskapet
Det blev fler luncher och samtal under mina första år och sakta men säkert lotsades jag in en annan värld, en annan syn på ledarskapet än vad jag hade varit van vid.

Ständigt kom min ledsagare tillbaka till begreppet förståelsebaserat ledarskap och kanske det också var där vi möttes. Det var där vi började förstå varandra.

Mitt mer explosiva och känslostyrda ledarskap mötte hennes mer reflekterande och resonerande. Kanske var det en fråga om erfarenhet men lika mycket en fråga om syn på ledarskapet och hur förändring sker.

Det var inte så att hon föreläste för mig men i våra samtal fick jag med mig viktiga begrepp som begripliggjorde skeenden och händelser i ett nytt ljus.

– Tänk så här Pär – alla har en god intention samtidigt som vi agerar utifrån vår förståelse för en situation. Där har du själva nyckeln till dig själv och ditt eget ledarskap, menade hon.

De orden har jag också burit med mig genom åren – alla agerar utifrån sin förståelse för en händelse eller ett skeende.

Om vi har den idén som utgångspunkt så drar ledar- och medarbetarskapet allt mer mot att vägleda, förklara, stödja och stimulera snarare än att svara på frågor om vad som ska göras och hur det ska göras. Eller att positionera sig i ”vi och dom” eller att sätta sin egen grupp eller uppdrag i centrum.

Det är tufft att skriva det i tider som ofta klokt poängterar vikten av ledare som är tydliga, stakar ut färdriktningen, styr och pekar med hela handen.

Om vi tror på att människan är en skapande varelse – ett subjekt skulle sociologerna säga – så tror vi också på människans inre förmåga att göra gott.

En god och humanistisk ledare behöver därför ägna mer tid till pedagogiska och uppföljande samtal med medarbetarna, mer tid till att synliggöra och begripliggöra bakgrunden till beslut och vart organisationen och arbetsplatsen är på väg. Särskilt i tider då det kan kännas att det blåser motvind.

Det betyder också att jag själv i min roll – oaktat om jag är kommundirektör, chef eller medarbetare – behöver lära mig att ställa nyfikna frågor för att själv förstå.

Vi behöver alla resonera med oss själva om vad det är som får mig att tycka en viss sak eller att jag bär en viss attityd över tid. Pröva och ompröva.

Ibland för att stå fast i min övertygelse men också för att våga tänka nytt. Se en fråga ur ett annat perspektiv. Bredda vår personliga palett. Bryta upp mönster och beteenden.

Vi behöver pröva våra föreställningar om oss själva, vår syn på vår arbetsgrupp, våra chefer och våra politiker. Inte för att ge upp något utan av den enkla anledningen att världen och samhället är komplext och bär på få enkla sanningar.

Samtidigt som vi är noga med organisationens färdriktning, noga med att den ska vara välskött vad gäller ekonomi, arbetsprocesser och metoder så behöver vi bli än mer idéstyrda.

Lita på att medarbetaren vet vad som ska göras i vardagen. Ett ledarskap som bygger på verklig tillit.

Ett medarbetarskap som kliver fram
Men det förutsätter också ett medarbetarskap som är redo att ta ansvar. Att vara en del av det övergripande uppdraget att göra Eskilstuna till en än bättre utbildningsstad eller en stad att känna sig trygg att åldras i eller att trivas i.

Att vi som medarbetare kliver fram och tillåts kliva fram. Och pratar om mitt ansvar. Det här kan jag bidra med i denna tuffa och utmanande tid.

Och så detta nyfikna och genuina intresse för andra. Inte för att stilla vårt egna behov av att veta hur människor har det utan endast av en anledning – att lära oss mer om verkligheten, om det samhälle vi lever i.

Och runt oss finns tusentals människor som kan berätta om det. Om vi frågar. Om vi är tillräckligt nyfiken. För vår egen skull. Att vi utvecklas och blir än bättre medvetna medarbetare.

Alternativet är att stärka det gamla sättet att utöva ledar- och medarbetarskap – om det nu funnits. Skapa konflikter, påtala sig själv och sin egen grupps förträfflighet samtidigt som ”dom andra” utmålas som några som inte förstår.

Att tro att om man vinner en debatt eller att om vi lyckas trycka till någon så har det också skett en utveckling eller förändring.

Och vi är inte mer än människor. Till och från vandrar vi även på dom stigarna. Det är inte farligt om vi har en värdekompass att hålla oss i.

– Förståelsebaserat ledar- och medarbetarskap, där har du en av nycklarna till dig själv och din utveckling, betonade hon återigen med ett allvar i tonen.

Hon var jobbig. Jag måste tillstå det. Men det var som att hon såg något hos mig och i mitt sätt att vara som hon gillade och att hon i egenskap av att vara äldre och erfarnare ville ge mig något.

Samtidigt som jag med tiden förstod att hon ville lära av mig. Någon som hon uppfattade kom in med friska och nya insikter.

Kanske kände hon igen sig i mig. Jag frågade henne aldrig.

Mer än tio år senare blev jag hennes chef och fick en vän och kollega som kom att betyda mycket för mig under många år.

Kanske skulle jag bjuda henne på lunch…nu…och vi kunde prata om våra ledarerfarenheter och hur vi förmår dagens ledare- och medarbetare att fördjupa och förstå själen och ingredienserna i det förståelsebaserade ledarskapet.

Och kanske tvärtom – vi skulle vi behöva förstå vad det är den yngre generationen förstår som vi inte riktigt förstår.

Förstår ni…eller också finns faran att vi skulle uppfattas som två gamla kommunala chefer som lite kutryggigt menar att allt var bättre förr. Till och med maten.

ps för den vetegirige så är Axel Targamas och Jörgen Sandbergs ”Ledning och förståelse” en bra introduktion i den här filosofin som också är en av grunderna i det vi i Eskilstuna kallar ”Modigt Ledar- och Medarbetarskap”

Ha en bra vecka! 

Annonser
Skrivet av: Pär Eriksson | mars 1, 2018

Veckan som gått – w 9

På jobbet
Denna idrott. Denna idrott.

En gång om året samlar vi tillsammans med Eskilstuna Samorganisation de idrottare och lag som placerat sig topp-3 i SM, VM eller EM.

Jag minns första gången jag deltog och tänkte att det borde väl vara ett tiotal utmärkelser. Jag mötte över hundra…

Och så har det sett ut de senaste åren och 2017-års medaljörer utgör inget undantag – 147 st. Under kvällen fanns naturligtvis Smederna på plats och Uniteds F19-lag  som båda kom hem med SM-guld till Eskilstuna.

Men där fanns också innebandy, båtsport, friidrott, skytte, dans och många andra sporter representerade.

Min erfarenhet efter att ha verkat i tre stora kommuner – en stads själ byggs med idrott och kultur. Och Eskilstuna är inget undantag. En stad som bär så fina föreningar med hundra års erfarenheter kombinerat med många nya och växande föreningar. Respekt till våra idrottare och våra lag. Ni är viktiga för den här staden.

Den här veckan träffades det vi kallar koncernledningsgruppen – det vill säga kommunens tjänstemannaledning. Vi ses en gång per månad och den här gången gick vi igenom och diskuterade var vi står när det gäller byggplaner och vad som sker 2018 och de närmaste åren.

Jag önskade att Eskilstuna- och Torshällaborna fick vara med och höra sådana här dragningar och samtal. Jag som bott här i nästan hela mitt liv har aldrig varit med om den expansion och den tillförsikt som präglar vår stad just nu.

Men det innebär också utmaningar. I en stad som växer konkurrerar också intressen och behov. En kommunal organisation och dess politiska strukturs viktigaste uppdrag i ett sådant läge är att se till helheten. Att se det som inte var och en av oss kan överblicka.  Att säkra att skolan och demensvården har resurser samtidigt som vi måste säkra att vi kan släcka bränder, bygga ut bredband, cykelbanor och att det finns fritidsgårdar och ett konstmuséum.

Nu står vi inför att bygga nya förskolor och ett äldreboende årligen (!) de närmaste åren. Vi behöver skapa förståelse för den här utvecklingen.

Det är en ynnest att få vara en del av en sådan ledning. Även när det ibland blåser motvind.

Den här veckan möter kommunstyrelsens arbetsutskott alla förvaltnings- och bolagsledningar i samtal om hur arbetet fungerat under 2017. Detta samtidigt som vi tar sikte på 2019 och framtiden.

Mitt Eskilstuna – mitt i Eskilstuna
Det har alltid kommit människor till Eskilstuna. I den meningen är det inget nytt.

Redan på 1000-talet reste man hit för att antingen bosätta sig eller kanske för att idka byteshandel. Och det fortsatte under århundraden med besök av såväl påvens munkar som kungar och drottningar, alla smeder och köpmän, de första fabrikörerna och industrialisterna till dagens affärsmän och turister.

Och mina föräldrar. Tack mamma och pappa för att ni på 1930-talet slog ner era bopålar just här.

Men det som tycks öka mest när vi skriver 2018 är mötes- och konferensbesökare. Västerås och Örebro ligger en bit före oss och har väl utbyggda kongresshallar som kan ta emot stora konferenser och kongresser. I Eskilstuna kan vi erbjuda det småskaliga och kanske vi vinner vad gäller värdskap och närhet.

Nu i februari klarade vi av att härbärgera Folk och Kultur, som nog är det största mötet Eskilstuna varit värd för på senare år. Jag har deltagit i ett antal möten genom åren både som besökare och föreläsare här i vår egen stad och alltid mötts av positiva kommentarer av vad vi har att erbjuda.

Detta till trots så finns det möjligheter att göra mer, att utveckla idén om att göra Eskilstuna än bättre som evenemangs- och mötesstad.

Näringslivet har under många år på ett förtjänstfullt sätt drivit frågan om behovet av en större kongresshall. Kommunen har ställt sig positiv till det arbetet samtidigt som vi poängterat att det måste vara näringslivets som äger och driver frågan vad t ex gäller finansiering.

Nu finns ett förslag som kommunstyrelsen ska ta ställning till under mars. Det handlar om att mer noggrant analysera hur vi kan gå vidare i dialog med näringslivet men också att tänka in om ett kulturhus skulle kunna vara en del av en tänkt kongresshall.

Ett antal kommuner i landet har de senaste åren satsat på den kombinationen. Låt oss undersöka – öppet och vidsynt.

På hemmaplan
Helgen går i kompisarnas tecken. Det blir en sportaktivitet tillsammans med lite fest. Det är en ynnest att ha kvar sina gamla kompisar från skoltiden. Jag är rädd att det blir en kväll som ställer frågan – hur är det att vara ledig…jämt?

Det är så kul att följa de yngsta barnbarnen och deras val av fritidsaktiviteter. Nu är det konståkning och körsång som gäller. Bra tycker jag.

Annars lyssnar jag på Calexico. En amerikansk musikgrupp från Tuscon, Arizona bildad i mitten av 1990-talet och uppkallad efter gränsstaden Calexico i sydöstra USA. Jag hade tillfälle att se dom live för några år sedan och återknyter kontakterna nu.

Ha en bra helg!

 

Döden tänkte jag mig så…läsaren kanske reagerar på inledningen i veckans krönika. Och kanske kräver jag lite extra av er den här veckan.

Det är poeten Bo Setterlinds ord i den mycket vackra dikten där han liknar döden vid en gammal odalman och sig själv vid en liten harpalt som lyfts upp i odalmannens korg, där den slutligen somnar.

Under några år i slutet av 1990-talet var jag chef och ansvarig för en sk Hospice-verksamhet som bedrev vård i livets slutskede.

Jag minns att jag påverkades starkt av verksamheten och under mina besök mötte jag inte bara gamla som var i slutet av livskedjan utan också människor vars liv knappt börjat.

Det satte avtryck i mitt inre och påverkade också mig starkt i min syn på ledar- och medarbetarskapet. Ytterst handlade det om medarbetarnas kompromisslösa agerande i själva mötet.

Med all respekt för allt gott vi gör på dagarna i en kommunal organisation – flertalet av oss är delaktiga i något som är i utveckling, något som andas framtid och hoppfullhet. Förändring.

Att arbeta med vård och omsorg innehåller en stor portion förståelse för etiska frågar som bl a handlar om att agera i en miljö där fysiska och mentala funktioner utmanas och sätts på spel.

Och det var precis det jag fick lära mig genom att på nära håll följa Hospice-verksamheten.

Jag minns att där jag bara såg sorg såg medarbetarna också värdighet. Där jag blev missmodig uttryckte de glädje och möjligheter.

Allt handlar om mötet
Jag minns att medarbetarna vid våra samtal betonade hur viktigt det var att de till 100% var fokuserade på mötets kvalitet med brukaren. Själva situationen inbjöd och förstärkte det. Det gick inte att slarva, göra misstag och sedan kanske rätta till. Mötet var så speciellt. Ett slags nuets logik.

De lärde mig hur en modern organisation kunde fungera. Först förstod jag inte till fullo kärnan i budskapet men i takt med mina besök och samtal framskymtade en annan logik än den jag var fostrad i.

De här medarbetarna förmådde levandegöra sina tankar och förhållningsätt på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Brukaren först. Totalt fokus på mötet. Som en ishockeyspelares tid på isen eller en konstnärs tid vid staffliet. Eller kanske vi i dessa OS-tider ska prata om tiden på skjutvallen för våra framgångsrika skidskyttar.

All energi på vad som är vårt uppdrag. Det som är viktigt.

De här erfarenheterna tog tag i mig – om inte annat återberättar jag mina upplevelser och känslor så här tjugo år senare.

Jag gör det för att skapa förståelse för vart jag och kommunledningen vill med vårt arbete, med den här organisationen. Förståelsen för att det är mötet mellan medarbetaren och brukaren som är det värdeskapande.

Med den insikten följer att jag kräver av mig själv att eftersträva att alltid vara förberedd, att vara mentalt skärpt, att vara helt fokuserad på mötet.

Detta utan att ge upp möjligheten till att utrycka problem, krav på förbättringar eller påtala brister. Men det gör jag och min arbetsgrupp efter mötet med brukaren, efter min tid på isen. Detta för att summera och för att dra kollektiva lärdomar.

Läsaren tycker kanske att jag är väl teoretisk. Och det är jag kanske. Men i slutändan så var arbetsgruppens erfarenheter enkla – sätt fokuset på själva mötet så klarnar det.

Lyssna på de som arbetar med det svåraste
Och det var kanske ingen tillfällighet att det var just medarbetarna inom vård och omsorg – de som i någon mening arbetar med det svåraste, livsavgörande skeenden i livet som snuddar människovärde och etik – som blev mina vägledare, ökade min insikt och öppnade mina ögon.

För att skriva i klartext. Att arbeta med åldrande, sorg, svåra funktionsnedsättningar – kanske ytterst döendet – ställer extra stora krav på en arbetsgrupp, en medarbetare.

Inte så att det inte finns hopp och glädje i den typ av verksamhet. Tvärtom. Utan mer att i en situation där vi tvingas möta det svåraste så ställs vi också på prov i vår egen mognad, i vår egen beredskap att möta etiska frågor och vår egen syn på livet. Vår syn på människovärdet prövas i praktiken.

Jag tror att våra medarbetare inom vård- och omsorg känner igen sig. Jag är övertygad om att våra socialsekreterare som möter våld, övergrepp och socialt vingklippta människor förstår budskapet. Eller lärare och skolpersonal som står inför svåra situationer där livet inte flyter tryggt för en elev.

Eller en fritidsledare och fältassistent som tvingas möta det nakna våldet på gator och torg. Eller våra medarbetare inom räddningstjänsten som ofta blir involverade i traumatiska händelser.

Det finns fler yrkesgrupper i våra verksamheter som snuddar de här frågorna.

Om vi är tillräckligt öppna och nyfikna så kan vi alla – oaktat vilket uppdrag vi har – finna både tröst, utveckling och ett lärande genom att lyssna lite extra på våra medarbetare som arbetar i verksamheter som snuddar sorg och förtvivlan.

Det finns inget farligt eller skrämmande i det.

Mötet…allt handlar om mötet.

Livet tänkte jag mig så…

Ha en bra vecka!

 

 

 

 

 

Skrivet av: Pär Eriksson | februari 22, 2018

Veckan som gått – w 8

På jobbet
Vi skriver Sportlovsvecka och en tradition ända tillbaka till 1940-talet.

Men då hette det kokslovet och skolorna över landet stängdes beroende på ransoneringstider. Stenkol och koks var vanliga på den tiden för att värma upp bostäder och skolor.

På 1950-talet blev sportlovet ett sätt att undvika förkylningar bland elever under tiden det smittade som mest. Fram till dagens mer aktiva sportlov och det innehåll dagens generation känner igen.

Och jag bjuder er gärna på mitt eget sportlov. Utöver idrott så var det tillfälle för årets resa till Stockholm. På den tiden var det något stort och märkvärdigt att åka till huvudstaden och restiden var upp mot 1 timme och 40 minuter.

Vid varje sportlov arrangerades särskilda Stockholmsresor för oss tonåringar och jag noterar att Eskilstuna Kuriren fångade upp det nu i veckan.

Här en bild på några av mina kompisar. Det känns inte länge sedan. Vi var 16 år och hade allt framför oss.

Kanske onödig kunskap men ibland är det viktigt att förstå att allt har ett rotsystem.

Jag blir imponerad över allt bra som arrangeras av Eskilstuna kommun under sportlovet. Jag tror att jag räknade till 122 (!) olika aktiviteter och då är det säkert ytterligare ett antal arrangemang som olika föreningar och organisationer ansvarar för som jag inte känner till.

Stor eloge till våra kultur- och fritidsverksamheter. Jag har mitt eget rotsystem i det sociala ungdomsarbetet och jag vet att vårt Ung Fritid håller hög kvalitet. Det är särskilt viktigt i tider då det också finns en sociala oro i samhället.

Vi är mitt uppe i det vi kallar lönerevison. Det vill säga alla vi 9 000 medarbetare skall ha en ny lön för 2018. Många gånger tar vi det arbetet bara för givet.

Men bakom lönerevisionen döljer sig inte bara centrala avtal som ska förverkligas utan också ett lokalt arbete fullt av analyser, samtal, prioriteringar och skarpa förhandlingar om kronor.

Jag som arbetsgivare ger en eloge till våra medarbetare som ansvarar för löneprocessen men också till de fackliga organisationerna.

Min erfarenhet under mer än 30 år i olika roller som ansvarig för lönefrågor är att vi har en bra modell i Sverige. Tydliga parter och ibland motsättningar men alltid en vilja att komma fram till bra och konstruktiva överenskommelser.

Eskilstunas fackliga organisationer är inget undantag.

Kanske det också är bra att påminna oss om att varje år ökar lönerna med ca 100 miljoner kr i en kommun av Eskilstunas storlek. Det glöms lätt bort. I någon mening är det en av de största satsningarna som görs årligen.

Mitt Västerås – mitt i Eskilstuna
De som följer mig regelbundet vet att jag är mån om Eskilstunas läge och position i regionen. Vi lever inte i ett vakuum utan är en del av vår omgivning.

Länge var vi en del av Bergslagens södra utposter. Idag lever vi snarare med blicken mot Mälardalen och Stockholm. I den insikten ligger också Eskilstunas framtid. Att vi är en del av huvudstaden och dess utveckling.

Samtidigt är vi sörmlänningar och en del av länet. Vi ska vara mån om våra grannar.

Och – jag tror inte att det är någon nyhet – samarbetet med Västerås blir allt viktigare för oss.


Östra Hamnen i Västerås. En ny del av nya Västerås. Nu har de passerat 150 000 invånare.

Västerås är ett syskon vi kan känna igen. Det är också den stolta industristaden – om än inte med lika lång industrihistoria som Eskilstuna – som genomgått en fantastisk utveckling.

Från det viktiga ASEA under stora delar av 1900-talet till dagens moderna och internationella ABB. Västerås har i stort genomgått samma utveckling som Eskilstuna men haft sin process 10-15 år tidigare.

Vi känner igen uttrycken och framgångarna men också tveksamheterna och skepsisen. De första trevande försöken att omdefiniera staden från en klassisk industristad till en modern Mälarstad.

Från gamla slitna idrotts- och kulturverksamheter till modernt konstmuséum, konserthall och ett modernt Rocklunda för idrotten. Nya bostäder men också sociala utmaningar.

Men vi känner också tveksamheterna på dåtidens insändarsidor. Onödig centrumförnyelse, att gamla idrottshallen revs, satsningar på kommunikationer till Stockholm och att högskolan byggde nytt. Jag tror att vi känner igen oss.

I någon meningen är Eskilstuna och Västerås två fina och stolta städer som om de krokar arm än mer har så mycket gemensamt i framtiden.

Inte bara att vi ligger dryga 4 mil från varandra. Vi har också Mälardalens högskola, arbetsmarknaden och en hel sjö gemensamt. Och vårt kynne…

Vi känner kodordet – tillsammans.

På hemmaplan
Umgicks med yngsta barnbarnet i helgen och fick många och intressanta berättelser om skolan. I en liten 2:as värld är skolan centrum i livet. Jag blir varm i hjärtat när jag hör hur hon tänker om sin lärare och alla som finns runt henne i skolan.

Den utmanade frågan blir – hur behåller vi den här känslan för skolan? Det är politikerna och chefernas ansvar säger vi…och så kanske det är. Men vi då – föräldrar, far- och morföräldar?

Och alla vuxna, lärare och skolpersonal – hur pratar vi om skolan? Hur går pratet där hemma vid köksbordet? Pratar vi väl om skolan eller håller vi en kritisk underton som våra barn och ungdomar fångar upp och påverkas av?

Annars lyssnar jag på Sarah Klang. En ny svensk röst som är den bästa jag hört på länge. Bara ett tips så där…kom ihåg var ni hörde det först.

Ha en bra vecka!

– Dom har beslutat att…

Jag minns det än idag trots att det gått många år. Det var fullsatt i personalrummet och jag minns att vi hade en svår fråga att diskutera.

Jag kände mig som ett litet lamm som mötte ett antal arga vargar som var redo att äta upp mig.

– Dom har beslutat…

Det var som att jag betonade ”dom” lite extra. Som en slags besvärjelse. En markering att jag inte var en del av det här svåra beslutet. Det var någon annan. Alla visste väl vem ”dom” var.

Jag blev en del av vargflocken…trodde jag.

Viktiga lärdomar
Jag minns att jag några dagar senare resonerade med min betydligt äldre och erfarnare chef. Jag minns också att han skrattade utan att ironisera.

– Jag tror att vi alla känner igen oss i den där situationen, menade han och fortsatte.

– Oaktat om vi är chefer eller medarbetare så agerar vi i en miljö där det uppfattas som att det alltid saknas något. Resurser, tid, kompetens, engagemang, beslut, visioner…ibland saknas till och med ord och vad är väl enklast då om inte att lägga ansvaret på någon annan, på ”dom”.

Först hängde jag inte riktigt med i hans resonemang men ju längre vår diskussion fortled ju mer kände jag igen mig i mitt eget agerande. I mitt eget tillkortakommande.

– Ibland ska vi naturligtvis hänvisa till policys och inriktningar som är beslutade av andra än oss själva. Det skulle kunna vara EU, regering och riksdag, kommunfullmäktige eller den politiska nämnden, fortsatte min chef…men vi alla skulle behöva kliva fram tydligare och gestalta vårt eget ansvar oftare.

– Pröva med att använda jag eller vi så får du se vad som händer, avslutade han. Fortfarande med ett litet leende på läpparna. Som om han ville markera att han kände igen sig i mitt lite mer osäkra agerande.

Genom åren har jag påmint mig om det här samtalet. Under alla mina yrkesår så har jag både i rollen som medarbetare och chef stått inför hundratals grupper av elever, ungdomar, föräldrar, äldre, anhöriga, föreningsaktiva, näringslivsrepresentanter och medarbetare och snubblat på orden.

Ett jobbigt budskap som kanske går emot vad gruppen önskar och förväntar sig skall förmedlas och nästan lagbundet slår flyktmekanismen på och jag hör mig uttala de klassiska ”dom har beslutat”.

Men i takt med tiden och erfarenhet så noterar jag att jag allt oftare kliver fram och säger ”jag har beslutat” eller ”vi ansvariga i ledningen har beslutat att..”.

För den oinvigde är det kanske en lek med ord – en onödig reflektion som en chef och ledare ägnar sig åt – men jag menar att valet av orden fångar en organisations kultur och själ.

När du kliver fram och pratar i jag- och vi-form så slår du an en ton av allvar och ansvar. Du hänskjuter inte frågan, du gömmer dig inte bakom någon annan utan istället markerar du att du är redo att ta det fulla ansvaret för din profession, ditt yrke, din arbetsgrupp.

Skillnaden på dom- och jagbudskap
I samtalet med min chef minns jag också att han beskrev sina erfarenheter om vad som händer när vi pratar om ”dom”.

– Det är som att vi tror att vi då är en del av gruppen. Att vi blir mer omtyckta, mer populära. Och så kan det nog vara kortsiktigt men vad som sker är att din auktoritet märkligt nog försvagas i medarbetarnas eller brukarnas ögon och öron i takt med att du uppfattas som att inte vara redo att ta ansvar, menade han.

Är du chef så förväntas du agera som en sådan. Och är du medarbetare förväntas du att ta det ansvaret och agera som en sådan. Även när det tar emot. Det är en del av demokratin.

Jag har funderat mycket på det där genom åren. Och som läsaren märker så har de här erfarenheterna satt sina spår i mitt eget sätt att tänka och förhålla mig.

Jag begär inte stordåd av vare sig mig själv, mina arbetskamrater, medarbetare, chefer eller politiker. Vi är människor och med det också osäkra och bräckliga.

Men jag kräver en ärlig vilja till att försöka ta ansvar. Att se den andres goda intention. Att förstå att en organisation och dess uppdrag är komplext och ibland svårhanterat.

I ett myller av tusentals dagliga beslut i en kommun – både mer övergripande och mer vardagliga i stunden – krävs ett medarbetar- och ledarskap som kombinerar ett resonerande och reflekterande, att vi säger vad vi tycker och tänker utan att såra eller trycka till varandra – med tydlighet och ansvartagande.

Ett ledar- och medarbetarskap som pratar i jag- och vi-form.

En annan miljö skapas
För vad som då händer – om vi nu ska tro min äldre och mer erfarne chef – är att det då skapas en miljö av trygghet och tydlighet. Lammet och vargarna förvandlas till en grupp som har en fråga de ska lösa tillsammans. Dom blir till ett vi.

-Pröva med att kliva fram och säg så här, föreslog han i vårt samtal;

– Det är svårt just nu. Samhället och omvärlden trycker på att skapar nya situationer som vi inte varit med om tidigare. Det går fort och vi avkrävs resultat. Jag blir osäker på vad som är rätt men vi tillsammans behöver formulera en idé om hur vi ska agera här och nu.

– Jag har beslutat att vi gör så här, att vi tar den här vägen. Det är mitt beslut utifrån förutsättningarna och vad som är min roll och mitt ansvar. Jag tror att ni respekterar det. Jag vill skapa förståelse för hur jag tänkt samtidigt vill jag lyssna på era kloka erfarenheter. Kan vi hjälpas åt?

Jag vet inte om jag till fullo lyckades omvandla hans kloka råd till verklighet men jag minns att på nästa möte i det där personalrummet infann sig en annan anda, en annan atmosfär som andades ansvar och inlyssnande.

Ett ärligt och uppriktigt samtal utan att någon gjorde våld på sina erfarenheter eller synpunkter.

Det lilla omtåliga lammet som längtade efter bekräftelse och att han dög blev till ett vuxet och klokt lejon – nåja… och de hungriga vargarna förvandlades till en konstruktiv gemenskap utan att ge upp sina värderingar.

I fablernas värld…invänder den kritiske läsaren. Ja, kanske. Men jag tar mina erfarenheter på allvar och jag har möjligheten och ges tillfälle att öva på min chefs insikt varje dag.

Antingen prata om ”dom” – vilket också kan vara berättigat ibland – eller oftare kliva fram och vara den ledare, den medarbetare, den människa jag är destinerad och förväntas att vara.

Vi har aldrig någonsin i historien varit så beroende av vuxna som agerar i en ansvarsfylld anda. I förskolor och i klassrum, på äldre- och gruppboenden, på fritidsgårdar, på socialkontor och i bostadsområden, i ledningsgrupper och i stadshus.

I en värld som är så turbulent och svårtolkad krävs både mod och ansvar. Tycker och anser j-a-g.

Och kodordet känner vi – tillsammans.

Ha en bra vecka!

« Newer Posts - Older Posts »

Kategorier