Archive for the ‘Krönika’ Category

Om förändring, att lyssna och förmågan att härbärgera ångest

Posted by: Pär Eriksson on januari 14, 2018