Archive for the ‘Krönika’ Category

Om den stad jag älskar så, en nyårsdikt och en slutpunkt…

Posted by: Pär Eriksson on december 30, 2018

Julpärspektiv – om livets gåva och vikten av att vara människa

Posted by: Pär Eriksson on december 23, 2018