Skrivet av: Pär Eriksson | februari 12, 2017

Om en svår fråga, att stå upp för sin stad och vikten av att förstå medarbetarnas betydelse

En vanlig fråga jag får är – hur mår Eskilstuna så här i andra halvan av 2010-talet?

eskilstuna-vaxer4

Den kan ställas på ett möte jag deltar på men också när jag möter någon på stan eller i motionsspåret.

Den är fullt rimlig och alla förstår att det inte finns något enkelt eller entydigt svar. Vi har alla olika bilder, erfarenheter och bevekelsegrunder när vi blickar ut över den stad och ort vi bor, lever och verkar i.

Nu finns naturligtvis en fara att en kommundirektör till sin natur är positiv och vill måla den stad och landsbygd han eller hon verkar i med en ljus grundton. Men jag är mer erfaren än så. Jag ser framgångarna men också svårigheterna.

När jag får frågan har jag oftast 30 sekunder på mig att ge ett fullödigt svar så ge mig den här tiden under några minuter när du läser den här bloggtexten. Om inte annat får du svar på vad som rör sig i en kommundirektörs huvud.

Eskilstuna mår bra
Ett svar är att Eskilstuna mår bra. Låt oss börja med lite fakta och mindre tyckande.

Vi ökar vår befolkning – under 2016 med ca 1 400 invånare. Vi ökade också det så viktiga bostadsbyggandet. Under året så gavs sk startbesked för mer än 400 nya boenden.

bostader3

Vi invigde ett av Sveriges modernaste bad och snart står den nya arenan färdig. De senaste årens satsning på att utveckla miljöerna runt ån uppmärksammades med ett prestigefullt pris från Sveriges Arkitekter.

Men kanske det allra viktigaste – Eskilstunabornas förtroende för den kommunala verksamheten har i SCB:s medborgarundersökning ökat under de två senaste åren. Detta sagt utan att förta de utmaningar vi har.

Det är oerhört glädjande och markerar betydelsen av att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan invånarna och dess kommunala organisation.

Under året tog vi emot ca 700 fler barn och elever i våra förskolor och skolor. Ca hälften av dessa var ensamkommande ungdomar som kommit till Eskilstuna utan en förälder eller vuxen.

Skiftingehus1

Det är ett fantastiskt arbete som gjorts av våra medarbetare och jag kan inte nog poängtera den respekt jag känner inför det. Kanske det är en av de största humanitära och verksamhetsmässiga insatser vi gjort i den här staden i modern tid.

Vår kommun uppmärksammas och vi har på kort tid mottagit både Svenska Jämställdhetspriset och priset för Årets Breddidrottskommun.

…men det finns också en annan berättelse
Under året har vi också ställts inför nya och svåra sociala utmaningar. Arbetslösheten ger inte med sig i den takt vi önskar trots ökade företagsetableringar och goda samarbetsinitiativ mellan näringsliv, arbetsförmedling och kommun.

Den totala arbetslösheten biter sig kvar på dryga 13%. Här mätt i både den öppna arbetslösheten och de som deltar i olika åtgärder.

Men vi noterar också framgångar – ungdomsarbetslösheten och antalet familjer som är beroende av försörjningsstöd minskar. Det går åt rätt håll.

Fältarbete

Under året har vi mött social oro i några av våra områden. Gängkriminalitet, drogförsäljning och våld skapar otrygghet i breda lager av befolkningen. Vi behöver engagera oss än mer för att motverka och förebygga den här utvecklingen.

Vad vi gör på dagarna
Ändock är det den positiva känslan som tar över. En kommunal organisation – med allt vad den erbjuder och gör på dagarna – betyder mycket för dess invånare.

Räddningstjänsten1

Jag upprepar gärna och påminner läsaren – vi lär barn läsa, vi ger äldre möjlighet att klara ett liv hemma eller erbjuder ett boende, vi stödjer familjer och ungdomar som hamnat i en destruktiv utveckling, vi ger handledning till personer med funktionsnedsättning, vi förvaltar och bygger bostäder, släcker bränder och säkrar att kommunikationerna fungerar.

Vi levererar el, vatten och värme, konstutställningar, vuxenutbildning och förskola. Vi erbjuder fritidsgårdar, bibliotek och muséer. Vi underlättar företagsetableringar och deltar i musikarrangemang och festivaler. Vi bedriver ett framgångsrikt jämställdhetsarbete och rankas som en av Sveriges bästa miljöstäder.

lärare2

Allt detta är för och tillsammans med Eskilstuna- och Torshällaborna.

Medarbetarnas engagemang är viktigast
Respekt till våra politiker som upprätthåller demokratin, säkrar resurser och ser till helheten. Respekt till våra duktiga chefer och ledare och alla som ser till att en kommun fungerar.

Men i vardagen så är det medarbetarna som gör jobbet och upprätthåller kvaliteten i välfärden. Många av våra verksamheter är igång varje dag dygnet runt.

Under 2016 genomfördes en undersökning där alla medarbetare gavs möjlighet att uttrycka hur de upplever sitt uppdrag och sin arbetssituation.

Ledarskap5

Jag blir extra glad att Eskilstuna kommuns medarbetarindex är fortsatt högt. Och kanske det som gläder mig mest är att en så stor andel av medarbetarna – där ligger vi i topp – anger att de trivs på sin arbetsplats med sina arbetskamrater och sina chefer.

Precis det behövs i en tid då världen är i obalans med sig själv och många känner en osäkerhet inför framtiden.

Det är precis därför en kommun finns. Att lösa gemensamma frågor och utmaningar tillsammans. Att göra skillnad för människor och förändra världen och vår kommun i rätt riktning.

Och du som läser det här och är medarbetare – tack för ditt engagemang och ditt arbete i en extra svår tid.

Och du som är invånare – ha tålamod med oss. Stöd oss. Prata väl om oss – ytterst våra medarbetare – utan att du ger upp din kritiska röst när den behövs.

eskilstuna29

Och du som följer Eskilstuna på avstånd. Du känner säkert igen en del av resonemangen i din stad eller din ort. Du har din match att ta.

Det är inte hot och hat vi behöver. Överrösta de missmodiga.

Lyssna på de mest missnöjda men ge dem inte monopol och tolkningsföreträde. Din röst, din bild är minst lika sann.

Stå upp för vår stad!

Ha en bra vecka!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: