Skrivet av: Pär Eriksson | november 13, 2016

Om Trump och Clinton, från Washington till Eskilstuna och vikten av ett moget ledarskap

– Skulle du anställa Donald Trump eller Hillary Clinton i Eskilstuna kommun?

clinton-trum

Frågan kom lite plötsligt från en av mina arbetskamrater.

Jag tog det som en liten ironisk och lekfull kommentar till det amerikanska presidentvalet men ju mer jag funderade ju intressantare blev frågan.

USA brukar betraktas som världens ledande makt och viktigaste västdemokrati. Dess politik, kultur och värderingar påverkar också oss andra.

Mycket av de senaste decenniernas tankar om ledarskap har också hämtat sin näring därifrån.

Sommar 2015e

I någon mening är vi impregnerade av den amerikanska ledarskolan om att skapa resultat men också om vikten av att involvera medarbetare, skapa öppenhet, engagemang och förståelse för uppdraget.

Så min arbetskamrats fundering är klok. Vad sätter dagens presidentkandidater – och speciellt Trump – för avtryck på det framtida ledarskapet? Även om det kan tyckas vara en lång väg från Washington till Eskilstuna.

En turbulent omvärld
Men låt oss börja i rätt ända.

Vad är det för omvärld vi möter nu så här i skiftet mellan 2016 0ch 2017?

Flyktingkrisen3

Världen är i fortsatt obalans med sig själv. Krigen, terrorn och flyktingströmmarna ger inte med sig.

Motsättningarna mellan länder och regioner ökar. En tydlig utveckling är att etnicitet och religion blir allt mer viktig och tenderar att skilja oss snarare än att föra oss samman.

Spänningarna inom EU blir allt tydligare och de stora Tyskland, Frankrike och England drar åt olika håll.

Ryssland är offensiva både ekonomiskt och militärt.

karta demokratier

Har vi levt i en historisk parentes som präglats av demokrati?

Vi behöver inte vara utrikeskommentatorer för att förstå att världen är i turbulens.

Lägg då till ett Sverige där regeringen styr i minoritet. Många kommuner sliter med en arbetslöshet som inte ger vika och ett flyktingmottagande som ställer samhället, näringslivet och enskilda inför nya utmaningar.

Vi kan ha olika värderingar om varför världen och samhället ser ut som det gör just nu och min avsikt är vare sig att övertyga eller försöka vara klok rådgivare. Men vi behöver alla fundera på hur vi ser på livet just nu och vad som är vårt bidrag till att skapa ett bättre samhälle.

Kravet på ledarskapet
Det är precis mitt i den här analysen vi behöver fundera på vad det är för ledarskap vi eftersträvar.

I politiken, i kommunen, i näringslivet men också i föreningen, i klassrummet, på arbetsplatsen och vid köksbordet.

Min livserfarenhet är att ledarskapet är avgörande för hur framtiden utvecklas.

hjärta

Nu om någonsin behövs kloka och emotionellt stabila människor som förmår sprida en ny framtidsbild, en ny berättelse men också förmågan att lyssna in.

Det krävs ett ledarskap som är tydligt med färdriktningen men som också är empatiskt och involverande. Det finns ingen plats för hatfullhet eller splittring.

Vi får aldrig ge avkall på grundläggande principer om demokrati och humanism.

Väldigt lokalt – en kommunal organisation i Mälardalen – måste bäras av samma grundprinciper.

ledarskap

Vi behöver ledare och ytterst ett medarbetarskap som förstår att det är tufft just nu. Det är nu vi behövs som mest. Det var det här vi utbildade oss för – förmågan att göra skillnad.

Och det är nu det är. Det är nu det utspelas mitt framför oss.

Jag har förståelse för att några känner sig trötta, några vill kanske till och med ge upp. Hög arbetslöshet, barn och ungdomar som far illa, skjutningar och kriminella uppgörelser i några av våra bostadsområden.

På kort tid har vi i Eskilstuna tagit emot ca 700 fler barn och elever i förskolan och skolan. Vi har ordnat HVB-hem och familjehem till nästan 400 unga killar som inte har någon mamma och pappa vid sin sida. Eller kan språket eller av förklarliga skäl inte har full förståelse för vårt lands historia och kultur.

Vi har öppnat upp våra fritidsgårdar och idrottsföreningar.

förändring

Det är ett helt fantastiskt arbete som gjorts av våra medarbetare och Eskilstunaborna. Detta skrivet utan att för en sekund negligera problem och svårigheter.

Allt detta har varit möjligt därför att vi haft ett ledar- och medarbetarskap som stått för något.

En stark signal
För några veckor sedan så tog vi del av den stora medarbetarundersökningen där vi fångar upp hur vi har det i Eskilstuna kommun, hur vi trivs på vår arbetsplats.

Och jag ser problemen. Tvivla inte på det. Delar av organisationen är sliten. Paradoxen är att vi i mångt och mycket har resurserna men hittar inte alltid rätt kompetens.

Men det som värmer mitt hjärta är att vårt summerade resultat ligger på en hög nivå.

Och det som slår mig mest är att faktorn socialt klimat till och med ökat. Så mitt i alla utmaningar så verkar det som att vi har bevarat arbetsglädjen och glöden.

Och kanske vi till och med kan vända på det. Just därför att samhället är i rörelse och svårtolkat så känns vårt arbete än viktigare.

Det som också slår mig när jag tar del av resultaten är att de chefer i vår organisation som tycks röna störst respekt bland sina medarbetare är de lite mer lågmälda, de lite mer reflekterande.

Jag tror att det är ett tecken i tiden. Vi behöver ett emotionellt moget ledarskap just nu. Det finns inte plats för att vara arg, anklagande, peka finger åt andra, gå i taket eller i väggen.

Det är nu vi behöver hjälpa varandra att vara människor. En något mer förlåtande och förstående attityd oss medarbetare emellan.

Två intervjuer
Hur är det då med våra två arbetssökande – Donald Trump och Hillary Clinton?

I min anställningsintervju med Clinton så skulle jag uppmärksamma hennes gedigna livs- och yrkeserfarenhet. Hennes arbete för att lyfta fram kvinnorna och viljan att skapa rättvisa.

Men jag skulle noga diskutera om att hennes sätt ibland uppfattas som arrogant. Jag skulle diskutera om att Eskilstuna kommun är noga med att göra rätt, att vara trogen rättssäkerhet och demokratiskt fattade beslut.

Jag skulle prata om vikten av äkthet och att vara autentisk i ledarskapet. Att uppfattas som sann.

När det gäller Trump så skulle jag uppmärksamma hans långa erfarenhet som ledare inom näringslivet. Hans passion för frågorna.

Men jag skulle också diskutera grundläggande värderingar och resonera kring vad Eskilstuna kommun står för i synen på kvinnor och jämställdhet.

Hur vi tänker om vikten av att alla tar ansvar men också känner sig som en del av Eskilstuna oaktat var du är född, hudfärg, sexuell identitet, social- eller religiös bakgrund.

modigt medarbetarskap3

Jag skulle också fråga honom hur det skulle fungera att arbeta i en av Sveriges mest miljösmarta kommuner. En kommun som sätter miljöfrågorna högt på agendan.

Jag skulle också berätta om Modigt Ledar- och Medarbetarskap och vad det står för. Att vi söker den goda intentionen, att vi uppmuntrar och stöttar, att vi för respektfulla samtal istället för att skälla, hota eller nedvärdera varandra.

Så kanske mitt svar till min arbetskamrat inte är så enkelt. Vi behöver kompetenta och erfarna medarbetare. Och såväl Trump som Clinton tycks stå sig väl där.

Men vi är också noga med vilka vi anställer så här i brottet mellan 2016 och 2017.

Det är ingen rättighet att få en anställning i Eskilstuna kommun. Du behöver vara ”committad” till vårt uppdrag att utveckla den här staden.

Du behöver dela inställningen att vårt kodord är tillsammans. Du behöver dela vår grundvärdering att alla är lika värda.

I mitt scenario så lovade Trump och Clinton att tänka några dagar om Eskilstuna kommun passade dom.

Några dagar senare ringde båda upp och tackade för bra samtal.

Donald Trump berättade att han fått ett nytt jobb men att han gärna skulle återkomma om det där med Modigt…

Hillary Clinton berättade att hon med ålderns rätt ändå hade valt att gå i pension och att pendlingen skulle bli lite jobbig.

Men att hon gärna tog del av vår policy för hur man skapar en trovärdig organisation och hur man agerar i en offentlig miljö med krav på öppenhet och genomskinlighet.

Så det kan gå…

Ha en bra vecka!

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: