Skrivet av: Pär Eriksson | oktober 20, 2016

Veckan som gått – w 42

På jobbet
Vi är mitt i hösten.

Höstlöv

Min erfarenhet är att oktober och november är leveransmånader. Många politiska ambitioner och mål ska sjösättas och förverkligas. Vi sätts på prov.

Och alla chefer och medarbetare gör det så bra. Jag som har ynnesten att varje dag få ägna mig åt helheten ser en kommunal organisation som är ansträngd – inte tu talt om det.

Läget i Eskilstuna är tufft. Vi har i dagarna varit med om dödskjutning, våld, kriminalitet och social oro i några av våra bostadsområden. Det är djupt allvarligt.

Vi ser ett högt tryck på socialtjänsten – omhändertagande av barn som far illa, missbrukare och kriminella.

eskilstuna-vaxer6

Och så mitt i det så mycket gott. Det är viktigt att få berätta om det. Inte som en tröst utan för att så är det i Eskilstuna också…

Bostadsbyggandet ökar, vårt energibolag förnyar och moderniserar, kultur och fritid planerar för nya arenan och att ett helt nytt lag vill komma hit och bli en del av Eskilstuna.

Och förberedelser för Champions League, utveckling av ungdomsarbetet, våra muséer och bibliotek.

Samtidigt har vi en räddningstjänst som håller hög kvalitet och röner stor respekt bland medborgarna. Vi ser det i olika undersökningar.

Mitt i det ska vi också arbeta med stora projekt som förändringen i Torshälla, mat- och restauranagverksamheten, digitaliseringen, Gredby-depån, logistiken, miljö- och klimatarbetet, dra till oss evenemang och påbörja planeringen inför Friidrotts-SM…

skola2

Och jag glömde nästan att vi tagit emot mer än 600 fler barn och elever i förskolan och skolan. Bara så där.

Mitt i steget ska vi också klara de ekonomiska kraven och rekrytera nya medarbetare.

Det är det här som är en kommun och jag är så stolt över att få arbeta som kommundirektör tillsammans med er.

Vi får inte låta oss nedslås av de problem och svårigheter som också finns. Det är därför vi finns. Vi har valt att arbeta i en kommunal organisation därför att vi vill förändra. Vi vill göra en skillnad.

Det kan tyckas som en självgod inledning till veckans bloggtext. Men det är viktigt att få skriva det här, att förmedla allt det goda som görs varje dag av 8500 medarbetare.

Kvinnor

I någon mening fick vi också det här bekräftat i årets medarbetarundersökning. Trots tuffa utmaningar, svåra frågor att lösa så verkar vi trivas på jobbet. Vi håller samma relativt högra index som förr om året. Detta skrivet utan att förringa de problem vi också står inför.

Den här veckan så hade också kommunstyrelsens arbetsutskott två dagar där vi gick igenom alla våra verksamhetsdelar och blickade mot 2017. Jag önskade att fler Eskilstunabor fick vara med och lyssna på vad en kommun gör om dagarna.

Den här veckan är det dags för träff med kommundirektörerna i Sverige. Vi träffas två gånger per år. Det är ett viktigt forum för lärande och erfarenhetsutbyte.

Temat den här gången kretsar kring arbetslösheten och en omvärldsutblick kring det amerikanska presidentvalet och Brexit.

Den  här veckan hade vi en bra workshop kring Eskilstunas Översiktsplan. Alla kommuner ska ha en långsiktig plan för hur kommunen ska utvecklas i ett 20-30 årsperspektiv.

Var ska det byggas bostäder, hur kommunikationerna ska utvecklas, var ska det etableras mark för näringslivsetableringar, hur naturvärden ska skyddas etc.

oversiktsplan

Det är i någon mening själva grunden – ryggraden – i allt utvecklingsarbete. Ibland har Översiktsplanen ett hundraårigt perspektiv.

Min erfarenhet genom åren är att den röner lite för liten uppmärksamhet. Ofta fångas vi av det vardagsnära, vad händer idag, hur påverkas jag i min vardag och mitt kvarter.

Jag tror mig förstå den logiken och har också genom åren fått stor respekt för människors oro för förändring. Men utan ett framtidsperspektiv, utan modiga medborgare, politiker och tjänstemän så hade vi inte haft vare sig en högskola eller en Svealandsbana.

Mdh2

Än mindre en arena, ett nytt torg eller ett nytt bad.

Mod är att ibland våga gå emot enskilda intressen samtidigt som man lyssnar och väger in kloka synpunkter.

Stora och avgörande frågor som en ny tågdepå i Gredby, att omvandla Folkesta eller utbyggnad av vindkraften är exempel på svåra frågor som är avgörande för enskilda – detta skrivet med stor respekt – men det handlar också om vår stads utveckling…i ett hundraårsperspektiv.

Mitt Eskilstuna – mitt i Eskilstuna
Kanske några tröttas av min ständiga pushande för idrotten.

Eskilstuna United2

Men allt utvecklingsarbete handlar om långsiktighet och ihärdighet. Nu spelar United Champions League. Jag bli så glad.

Ett Stockholmslag – som om allt går vägen kan vara allsvenskt inför nästa säsong – knackar på dörren.

Såväl GUIF som Smederna slickar sina sår efter ett tufft ekonomiskt läge och laddar om.

En nytt bad står på plats. En ny arena invigs våren 2017 och Skjulstahallen blev en bonus för framtiden.

De politiskt utlovade konstgräsplanerna och de sk spontanidrottsplanerna står klara.

En ny ishall på Ekängen invigdes för några år sedan.

Många föreningar har öppnat upp inte bara sina hjärtan utan också sina planer, tränare och lag för många ensamkommande. Respekt.

Ett antal Eskilstunabor tävlade i OS i Rio och några av våra idrottsledare utmärker sig på nationell nivå. Nu senast GUIFs fd tränare Kristjan Andresson som utnämnts till förbundskapten.

GUIF

Och så utses vi till Årets Breddidrottskommun i Sverige 2016.

Något skrytsamt invänder den kritiske läsaren. Jag tar det…

På hemmaplan
En av mina kollegor åkte på lite stadssemster så här mitt i hösten. Hustrun frågade lite uppfodrande varför vi aldrig kan göra något sådant.

Mycket jobb svarade jag. Det långa ögat passerade i rummet och jag förstod att jag inte var helt populär.

Annars lyssnar jag av naturliga skäl på mr Robert Zimmerman. Frågan är bara vilken jag rankar högst – Blonde On Blonde eller Blood On The Tracks.

Bob Dylan

Men se där – påminner jag hustrun. Vi var ju i New York för några år sedan och vandrade i Dylans fotspår…hon suckar.

Får jag slå ett slag för helgens musik i Lokomotivet. Vi bjuds på fri entré med riktigt bra artister och grupper. Bl a nya rosade Iiris Viljanen och Vasas Flora och Fauna.

Och den nyfikne missar inte helgens Vinterljus som kommer att karaktärisera stadsbilden Kanske en symbol att vi dränks i hoppfullhet.

Ha en bra helg!

 

 

 

 

 

Annonser

Responses

 1. Pär – du skriver:

  ”Mod är att ibland våga gå emot enskilda intressen samtidigt som man lyssnar och väger in kloka synpunkter”

  ….det är ord som fastnar hos mig och som jag absolut är beredd att hålla med dig om.
  Jag är också den första att hålla med dig om att förändring är fundamentalt för att bära individer, organisationer och samhällen in i framtiden.

  Du vet säkert av både erfarenhet och bildning att signalvärdet är en mycket viktig komponent i ledargärningen.

  I det perspektivet är TYDLIGA och UTTALADE signaler som i beslutsfattandet övertydligt visar på Stringens, Logik, Rättspatos och det bevingade uttrycket ”Att äta sin egen medicin” verkligt värdefulla………. människor tenderar att lägga dessa signaler på minnet.

  Signaler om maktfullkomlighet underbyggt av juridiska spetsfundigheter hör däremot inte hemma i skatteavlönade och förtroendevaldas skara av människor vilka skall ha ett högt rättspatos och i vilkas arbetsbeskrivning värnandet av den enskilda människan och samhället är helt centralt

  Underskatta INTE signalvärdet som sänds såväl inom organisationen som mot samhället och dess innevånare genom ett agerande som kan uppfattas som rättsvidrigt även om det rent legalt-tekniskt kan vara korrekt.

  Det är din skyldighet som ledare i en kommunal organisation att säkra att Försiktighetsprincipen SKALL vara och ÄR överordnad i den slutgiltiga bedömningen av viktiga och strategiska beslut som riskerar att permanent påverka medborgares liv.

  • Hej!

   Delar mycket av din inställning.

   Min poäng i just den här krönikan var att peka på att många frågor vi har att handskas med har just ett 100-årsperspekitv.

   Det är både lite skrämmande och utmanande. Dvs beslut som den här generationen tar har bäring på våra barnbarn och barnbarnsbarn.

   Mitt syfte var att skapa förståelse för vilka svåra överväganden alla generationer står inför.

   Det är väl bl a därför vi har en kommun och ett demokratiskt folkstyre. Förmågan att väga helheten.

   Och aktiva medborgare som du.

   Tack för ditt inspel.

   Pär E

 2. Hundraårsperspektiv..? Vindkraft har en livslängd på 15 år och är ej miljövänlig samt att det förstör mark, natur, skadar djurliv, framtida bostäder, befintliga närboende och skadar kulturmiljöer för alltid…om hundra år kommer man värdesätta orörd kulturmark och natur mer än vindkraftverk får man hoppas! Vilket kan gynna Eskilstuna mer än förlustaffärer med vindkraft. Eller hur tänker ni?

  • Tack Mattias för dina rader.

   Vindkraften skapar onekligen både olika ståndpunkter och känslor. Vi får respektera det.

   Min poäng i just den här texten var att peka på att många frågor vi har att hantera har ett 100-årsperspektiv. Ibland ännu längre.

   Min lärdom genom yrkeslivet är att många gånger värderar vi frågorna här och nu – vad blir bra för mig och vi som lever här just nu.

   Hur tänker vi lite längre och förmår att sätta in saker och ting i sitt sammanhang? Jag har förståelse för att det är svårt och djupt mänskligt att varje generation ser till sina intressen.

   Kanske vi kan hjälpas åt att föra ett moget och lärande samtal om framtidsfrågorna. Jag förstår att vindkraften engagerar dig.

   Som kommun har vi att hantera de initiativ som tas och agera utifrån den lagstiftning och de politiska beslut som är fattade.

   Det vore mig främmande att agera på något annat sätt som tjänsteman.

   Jag tror att du förstår den inställningen även om det skulle gå dig och dina värderingar emot i just vindkraftsfrågan.

   Pär E

 3. Enligt wikipedia är mod:
  ”En modig person handlar i överensstämmelse med sina övertygelser och önskningar, även vid risk för negativa konsekvenser mot det egna jaget.”
  Är det kommunen du menar som är modig eller är det enskilda tjänstemän eller politiker som tar dessa modiga beslut? Svåra beslut enligt den egna övertygelsen som riskerar negativa konsekvenser för det egna jaget?
  Vad har kommunen, tjänstemannen eller politikern i sin övertygelse riskerat för egen del genom att självsvådligt bestämma att Folkesta skall sluta vara bostadsområde och bli industriområde? Vad riskerar kommunen genom att i sin övertygelse bortse ifrån påverkan på fåglar och att inte ta hänsyn till riksintresset för kulturmiljövård på Kafjärden då man beviljar nya bygglov för vindkraftverk?
  Eller riskerar de negativa konsekvenserna att drabba någon annan? Släkten som bott i Folkesta i närmare hundra år? De 31 rödlistade fågelarterna som finns i artdatabasen kring Kafjärden. Riksintresset Kafjärden som skall påminna oss landhöjningens och utdikningens tider?
  Är det alltså för att återspegla detta mod som Kalla fakta gör ett helt program om Folkesta? Är det för att visa på detta mod som Länsstyrelsen inhiberar och upphäver bygglov för vindkraft på Kafjärden?
  Eller är det något annat det visar på?
  Ger det kanske snarare bilden av att övertygelsen går före lagar och regler? Ger det kanske en bild av okunskap parad med matkfullkomlighet som TROTS tydliga påpekanden från allmänheten ändå tar beslut som strider mot lagar och egna översiktsplaner?
  Med ett hundraårsperspektiv blir ju det enskilda intresset väldigt ointressant för då är ju individen död. Men vem kommer vilja bo i den modiga kommunen? En modig kommun som i sin egen övertygelse när som helst kan bortse från individen för att göra det som den modiga kommunen tycker är bäst.
  Mod är även ”moraliskt mod är förmågan att övervinna risker för anseende och prestige.”
  Just eftersom du ger exempel med Folkesta samt vindkraft (just nu mest aktuellt med Kafjärden) ger du sken av att du menar att kommunen har agerat rätt. Mod ifrån kommunens sida vad det gäller dessa vore att säga:
  -Vi förstår att vi gjort fel. Vi förstår att vi (i varje fall moraliskt) har hanterat Folkesta fel, vi förstår att vi inte har haft koll på lagar och regler vad det gäller vindkraft och bygglov. Men vi lovar att vi hädanefter skall göra vårt bästa för att göra rätt även i dessa frågor och inte peka på sådant som hände för nästan tio år sedan.
  Den som gång på gång måste tillrättavisas av andra såsom experter i Kalla Fakta eller Länsstyrelsen, som upphäver beslut, framstår inte som modig utan som okunnig och envis och utan förmåga att se sina egna tillkortakommanden som skulle kunna göra att man tar bättre beslut framöver.

  • Tack Johan för dina rader.

   Jag förstår att du är starkt engagerad i de frågor som du nämner. Mitt syfte i den här texten var att peka på komplexiteten och långsiktigheten som vi har att hantera när det gäller olika beslut.

   Att öka förståelsen när vi har tusentals beslut och överväganden under ett år att ta ställning till.

   Att sakfrågor ibland går emot oss som enskilda är en del av demokratins själva grundfundament.

   Liksom att vi har ett ansvar att argumentera för sakfrågan. Det gör du bra och trovärdigt.

   När det gäller enskilda frågor som gäller t ex Folkesta eller vindkraften så är jag trygg med att vi agerar utifrån det som åligger en kommuns ansvar.

   Vi har en lagstiftning att hålla oss i som ger varje
   invånare rätt att överklaga och få frågan prövat. Det är det som är demokratins styrka.

   Det är i den miljön jag och mina medarbetare har att agera. En kommun är inget politiskt parti, intressegrupp, förening eller lobby-grupp. Och vad vi eventuellt tycker som enskilda individer är i det här sammanhanget helt ointressant.

   För mig handlar mod om att se det här perspektivet. Att agera för helheten i en stad. Det är bland därför vi har en kommun.

   Fortsätt med ditt engagemang.

   Pär E

   • Jag antar att du vill lyfta fram goda exempel i din text. Goda exempel på kommunens mod, laglydighet och lyhördhet gentemot goda argument. Det blir då något konstigt att du av alla dessa tusentals beslut väljer att exemplifiera med två exempel som är hårt irågasatta samt i delar defacto är olagliga.

    Exemplet med Folkesta kan väl inte på något sätt vara ett särskilt bra exempel på detta? Alla som sett Kalla Faktas program och hört expetrer på området uttala sig ifrågasätter naturligtvis kommunens mod, laglydighet och lyhördhet. Speciellt nu när kommunen börjar få backa på varför man gjort detta samt på att folk skall få bo kvar.

    Jag hoppas även innerligt att du är medveten om att kommunen med hanteringen av byggloven på Kafjärden har brutit mot lagen.
    2012 förlänger/förnyar kommunen i strid med lagen de gamla byggloven utan att meddela någon kringboende detta beslut (det är alltså kommunen som i sin okunskap skapar den härva som vi nu upplever).
    I april i år meddelar kringboende för tjänstemännen att byggloven har skapats i strid med lagen och pekar på prejudicerande domar från våra högsta domstolar på just detta, samtidigt överklagas byggloven.
    Du vet väl om att när stadsbyggnadsnämden tar upp de gamla byggloven till beslut igen i juni i år så står det i tjänstemännens underlag inte ett ord om att prejudicerande mål visar att man inte kan skapa bygglov på detta sätt (kommunen visar här att man absolut inte lyssnar på invånarnas helt rättmätiga invändningar och lyckas dessutom ta samma olagliga beslut igen som man tog 2012)?
    Försvårande är att detta kommunens beslut tas två dagar efter att Länsstyrelsen inhiberat byggloven.
    Länsstyrelsen river senare under sommaren upp byggloven på exakt dom grunder som kommuninvånarna pekade på i april.

    Du vet väl om att tjänstemänen i strid med inhibitionsbeslutet låter byggnationen fortgå genom icke överklagningsbart BREV? (kommunen sätter alltså möjligheten att överklaga ur spel).
    Du vet väl om att Justitieombudsmannen har bett stadsbyggnadsnämden att senast i december inkomma med skrivelse hur detta följer lagen?

    När nu kommunen beviljar nya bygglov gör man det än en gång utan att lyssna på kringboendes synpunkter. Formell invänding är att efter ny lagstiftning från 2009 är bygglov inte ett tillräckligt instrument för att bedöma anläggingar med så stor miljöpåverkan.
    Ingenstans i tjänstemännens underlag finns någon argumentation för att bygglov 2016 är formellt möjligt att bevilja av kommunen för detta.

    Översiktsplanen är precis som du skriver ett bra och viktigt dokument.
    Om du inte redan gjort det tycker jag du skall söka i översiktsplanen vad det står om vindkraft och Kafjärden. Efter att du läst det tror jag att du kommer att överväga nästa gång du kopplar ihop ÖPn som viktigt instrument och att följa den och vindkraft (på Kafjärden).
    Dessutom väljer tjänstemännen 2016 trots ÖPns aktualitet att peka på Länsstyrelsen yttrande från 2007 (snart tio år gammalt).

    Förutom detta finns det i yttrandet från tjänstemännen väldigt lite text som motiverar att de underlag om exempelvis påverkan på fågellivet på något sätt är tillräckliga.
    Jag hoppas att du är medveten om att dessa nya bygglov direkt inhiberades av Länsstyrelsen eftersom de kan misstänkas inte följa lgen,

    Vi som upplever hur kommunen agerar är INTE trygga med att kommunen agerar i enlighet med kommunens ansvar. Vi är otrygga i det eftersom kommunen (upprepat, trots information) faktiskt bryter mot lagen och måste lotsas rätt av Länsstyrelsen.
    Vi blir naturligtvis ännu mer otrygga då kommunen går emot just det som du skriver. Genom att meddela beslut på ett sätt som inte går att överklaga och sålunda sätter samhällets regelverk ur spel.

    Jag har erbjudit mig tidigare och jag erbjuder mig igen att komma och göra en dragning vad det är som har hänt med vindkraften på Kafjärden och vad det är som händer just nu. Det är en komplicerad fråga och kommunen lyckas fortfarande inte hantera den särskilt bra, skall du fortsätta att peka på den som exempel tror jag det vore bra om du vet mer.

    Det finns säkert jättebra exempel på kommunens mod och laglydighet och lyhördhet. Använd dom bra exemplen, men peka inte på vindkraft (på Kafjärden), (personligen skulle jag akta mig för Folkesta också).
    Tyvärr befäster du genom din argumentation att kommunen inte lyckas lyssna på de goda argumenten och således riskerar att fortsätta att bryta mot lagar och regler helt i onödan.

   • Tack igen Johan för dina rader.

    Jag har förstått dina synpunkter.

    Hälsningar

    Pär E

 4. Mod är också att studera fakta och erfarenhet. Mod är också att om regelverk och bestämmelserna inte efterlevs, erkänna detta och rätta till. Mod är att erkänna man har gjort felbedömningar och rätta till beslut. Detta är bästa sätt att värna framtiden, båda miljö och boendemiljö.
  Det är alltid bättra att rätta till nu än att belasta våra barn med problem vi har förorsakat. Det finns nämligen bättre alternativ än vindkraft. Solenergi och energieffektivisering! Mod är att samla på fakta, erfarenhet, ny teknik och kunskap och använda detta i beslutsunderlag som leder till acceptans.

 5. Tack Esther för dina rader.

  Jag förstår att de här frågorna engagerar och du är tydlig med att du inte uppskattar att vindkraften byggs ut.

  Jag förstår att du vill påverka sakfrågan. Det är bra och en del av demokratin och samtalet.

  Pär E


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: