Skrivet av: Pär Eriksson | november 24, 2013

Om hoppfullhet och hållbarhet och vikten av att förstå vad som sker utanför husknuten

Den här gången blir jag lite storvulen men jag hoppas att ni har tålamod och tid att följa med på ett lite mer övergripande resonemang om tingens ordning.

För nittionde gången (!) samlas världens ledande länder till klimattoppmöte. Den här gången i Warszawa.

Det verkar som att alla är överens – forskare, politiker, miljödebattörer och andra kunniga personer – att det är människan som skapat de klimathot som vi nu skönjer.

Det betyder att det också är påverkbart och att det är mänskligheten i bred mening som kan göra något åt klimathoten. Min bild är att det här är den viktigaste frågan – och jag hör att jag kan låta pretentiös – vi har att möta sett ur ett hundraårigt, ja kanske tusenårigt perspektiv.

jordglob

Samtidigt så finns det en allvarlig kritik och berättigad oro för att det går för sakta. Fortfarande finns en återhållsamhet bland många länder och ännu återstår en lång väg innan världen når det sk 2-gradersmålet.

Demokrati och spänningar
Om jag nu ska fortsätta på temat vindar som blåser så tror jag att utöver klimatfrågan så är det ytterligare två starka globala utvecklingstendenser. Det ena handlar om en längtan efter demokrati och frihet och det andra handlar paradoxalt nog om ökade spänningar och motsättningar.

Trots stora bakslag i strävan efter demokrati – bl a att den arabiska våren stött på motstånd och som en följd av det inbördeskrig och nya flyktingströmmar – så är ändock världen inne i en mycket hoppfull era.

Och det är de unga som kliver in. Min bild förstärks av att jag ser att det är kvinnorna som kliver fram och tar sin rättmätiga plats.

Vi ser det i utvecklingsländerna, vi ser det i Iran, Irak och i Afghanistan och vi ser det i den unga flickan Malalas utmaning av talibanerna i Pakistan.

Vi ser det i Indien där tusentals unga går ut på gatorna för att reagera på våldtäkter, korruption och ett svag rättsväsende.

Unga människor som levt i diktaturer och gamla unkna patriarkala system kräver förändring. Det är så hoppfullt.

Samtidigt präglas världskartan av ökade spänningar och motsättningar. Och jag tror att de måste förstås i ett större sammanhang än att ”bara” iklädas religösa eller etniska konflikter.

I en värld där några lever i ett överflöd samtidigt som diaréer och brist på rent vatten alltjämt är den största anledningen till världens barnadödlighet så byggs motsättningar in mellan människor som ofta tar sig religiösa och etniska uttryck. Vilket är något annat än att de är själva ursprunget till motsättningarna.

Rakt in i Eskilstuna
Kul med en omvärldsanalys men vad har det med oss att göra, invänder den kritiske läsaren.

Jo, jag menar att om vi inte förmår förstå vilka globala vindar som blåser så förstår vi heller inte vår egen vardag. Saker och ting blir obegripliga och bjuder in till extrema och odemokratiska idéer om vad som behöver göras.

Klimathotet är inte en abstrakt företeelse som anges i siffor, tabeller och statistik. Klimatfrågorna – och ytterst hållbarheten över tid – handlar om hur vi lever och agerar varje dag.

färgsortering

Eskilstuna kommuns bidrag är t ex att hålla en hög medvetenhet, understödja källsortering och återvinning, öka kollektivresandet, bygga och modernisera våra fastigheter energismart, förnya industri och jordbruk, värna våra vattendrag och sjöar.

Genom att år efter år ligga där i Sverigetopp som bästa Miljökommun så bidrar vi.

Genom att understödja initiativ som bjuder in människor till dialog och deltagande i Eskilstuna så blir vi en del av den demokratiska rörelsen i ett globalt perspektiv.

dialog

Genom att vi äldre underlättar och ger de unga en plats så understödjer vi den demokratiska vinden. På skolor och fritidsgårdar, i bostadsområden och i föreningar och i de politiska institutionerna.

Och så var det då det där med spänningar och motsättningar. På ett sätt så är de förståeliga och går att förklara. Vi är människor och med det sårbara och rädda. Det är i gruppen, i etniciteten och för många i religionen och kulturen vi hittar närhet och gemenskap.

Det är inget fel i det. Men om den tillhörigheten, den känslan går över i att vi utetänger andra eller än värre ser ”de andra” som fiender och till och med är redo att använda hot och våld så är världen och samhället fel ute.

Eskilstuna-vy

Därför måste moderna samhällen, moderna städer som vill utvecklas präglas av dialog och samtal. Inte för att naivt tro att det löser alla spänningar och motsättningar utan för att det är den enda vägen som leder samhällen framåt.

Eskilstuna ska präglas av samtalet och bejakande av olikheter samtidigt som det understödjs av en stor portion respekt och gemensam grundsyn på vad det innebär att vara en ansvarsfull medborgare – att vi bär något tillsammans.

Så ser våra utmaningar ut mitt i vår vardag där vi möter barn och ungdomar, där vi erbjuder vård och omsorg, skapar kultur och en bra fritid, arbetar för företagsetableringar, utbildar och bildar, bygger bostäder, arenor och bad, levererar el, värme och vatten. Och moderniserar vårt Fristadstorg.

Det är det som är en k-o-m-m-u-n och den behöver vi alla vara delaktiga och känna ansvar för. Men för att kunna göra det måste vi också förstå vad som sker globalt utanför husknuten.

Ha en bra vecka !

Annonser

Responses

 1. • Under det senaste decenniet har halten koldioxid i atmosfären stigit lite mer än beräknat och är nu 0,04%
  • Höjd koldioxidhalt sägs öka lufttemperaturen något. Denna svaga ökning ska öka atmosfärens halt av från haven ökad avdunstning.
  • Eftersom vattenånga anses vara en stark s k växthusgas så ska denna ökning av ånga i luften leda till 3ggr högre världstemperatur än koldioxiden ensam orsakat.

  Då är frågan: Har man registrerat en ökad vattenhalt i luften?
  Svar: NEJ!

  Nästa fråga: Har lufttemperaturen höjts det senaste decenniet?
  Svar: NEJ!
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:2003/plot/hadcrut4gl/from:2003/trend:2003

  Enligt Världsbanken kommer havsnivån att stiga flera meter 50-100mm/år.
  Fråga: Syns det på den nuvarande trenden?
  Svar: NEJ, den nuvarande trenden är 1,6 mm/år enligt NOAA:
  http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESDIS_Sea_Level_Rise_Budget_Report_2012.pdf
  Enligt Colorado Sea Level research genomsnittligt 3,2 mm/år sedan långt tillbaka:
  http://sealevel.colorado.edu

  Koldioxiden, utan vilken intet liv är möjligt, har oförskyllt utsetts som den store satan och hatas med intensiv religiös glöd.
  Fråga: Varför?
  Svar: Inget utom kallare hav kan hejda koldioxiden. 80% av världens energi produceras med hjälp av koldioxidgenerande fossila bränslen.
  Att avgiftsbelägga koldioxiden med skatter, utsläppsrätter och ofantliga bidrag till FN:s svarta hål till kassakista är avsikten.

  Alltså: Det ligger ofattbart stora inkomstmöjligheter i att skambelägga koldioxidutsläppen, de som vi inte kan kontrollera.
  Klimathotet är ett storpolitiskt projekt att komma åt vanligt folks eventuella överskott och mer därtill. Pengar och Makt.

  De som driver frågan på hög nivå VET naturligtvis.

  Allways follow the money.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: