Skrivet av: Pär Eriksson | juni 16, 2013

Om framtidsdrömmar, att kunna andas och vikten av att erövra demokratin

Vi kan inte nog poängtera värdet av de grundläggande demokratiska fri- och rättigheterna.

Det är själva grunden för ett välfungerande samhälle. Det är i friheten att få uttrycka sig, skriva, demonstrera och rösta själva grunden ligger för att leva tillsammans.

Det är så ett samhälle utvecklas, dess kreativitet, ekonomi och välstånd.

Men det demokratiska tillståndet är heller inget statiskt eller en gång för givet. Varje ny generation av medborgare måste erövra demokratin och dess fri- och rättigheter igen och igen.

Demokrati är längtan efter drömmar
Men arbetet för demokratin handlar inte bara om det rent formella eller mer institutionella – allmän rösträtt, regering och riksdag, lagstiftande organ, kommun och landsting – utan om människans innersta väsen. Vår längtan efter att förverkliga drömmar.

I diktaturer eller i länder, samhällen och städer där rädsla och otrygghet tar överhanden minskar inte bara det formella demokratiska inflytandet utan människors livsdrömmar har en tendens att kringgärdas och strypas.

Jag hör på mig själv att jag kan låta bombastisk men jag tror att det är viktigt att vi förmår reflektera över sakernas tillstånd.

Om vi ser att den grovt organiserade brottsligheten tenderar att öka eller i vart fall bli mer synlig, om vi ser att hot och otillbörlig påverkan ökar mot politiker och tjänstemän, om vi ser att seriösa näringsidkare kringgärdas i sin egen utövning, om den öppna pressen blir återhållsam med att skriva kritiska och granskande reportage då handlar det inte längre om att enskilda hamnar i svåra situationer.

Då handlar det inte längre bara om att de formella demokratiska beslutsstrukturerna prövas utan då handlar det i grunden om att våra framtidsdrömmar utmanas.

Min erfarenhet i livet är att samhällen, städer och vi människor utvecklas i takt med våra drömmar. Det är vår bild av framtiden som skapar samhällen.

Det är i framtidsdrömmarna de nya livsprojekten, visionerna och ambitionerna formuleras.

Det är i framtidsdrömmarna föråldrade tankesätt, politiska, religiösa och filosofiska tankemodeller utmanas.

Det är i drömmarna om ett annat bättre liv vi blir människor och det är så samhällen formas.

Därför är arbetet mot kriminalitet, våld, hot och otrygghet också ett arbete för människovärde.

Riktningen är öppenhet
Det räcker med att vi går utanför vårt eget land.

I diktaturer blir bilden tydligare. Du fråntas inte bara dina grundläggande demokratiska rättigheter utan du fråntas också ditt människovärde. Värdet av att få vara människa.

Vi läser och tar del om människor som öppet visar sitt missnöje. Den arabiska våren är ett sådant exempel.

På många ställen är det de unga kvinnorna som tröttnat på att inte få tänka fritt och öppet

Människorna på Taksimtorget i Istanbul ett annat exempel. Eller varför inte våra egna förorter även om det inte gestaltas av breda folkliga demonstrationer så kanske det finns ett rotsystem som hämtar näring ur samma känsla.

Demokrati stavas öppenhet
Ha det här med oss att göra, invänder den kritiske läsaren.

Ja, jag tror det. Längtan efter känslan att andas fritt är viktigt i vardagen. Att det är högt i tak är viktigt både för en stad och en organisation.

Jag vet att jag kan låta inställsam men min bild av de här dryga fyra åren i Eskilstuna kommun är att det finns en öppenhet och en hjärtlighet i den kommunala organisationen.

Det finns en oproblematisk attityd i dialogen mellan politiker och oss tjänstemän.

Jag tycker också att det i huvudsak finns en god stämning mellan de politiska partierna. Motsättningar och spänningar skall finnas – det är det som är demokrati – men jag som suttit med i hundratals möten i olika kommunstyrelser kan vittna om en bra attityd till uppdraget och till Eskilstuna.

Jag dristar mig också att skriva att jag tycker att det råder en god stämning och högt i tak på våra arbetsplatser. Det är viktigt.

Det är i olikheter utveckling sker

Varje känsla av att vi inte kan uttrycka en åsikt eller en tanke är förödande för en organisations och ytterst en stads utveckling. Det betyder inte att allt är bra eller att det fungerar på alla arbetsplatser eller i alla arbetslag. Vi har mer att göra.

Det är också viktigt att uppmuntra en öppen och ärlig dialog bland Eskilstunaborna. I den meningen har det senaste årets debatt om Fristadstorget varit uppfriskande och ett hälsotecken.

Det betyder inte att vi ska vara otrevliga mot varandra eller kränka varandra. Att säga vad man vill innebär också ett ansvar.

Att vara eftertänksam, att värna varandra, att tala väl om varandra. Att stå upp för Eskilstuna.

Demokrati går att öva
Men vad har det här med arabiska våren eller oroligheterna på Taksimtorget och i våra förorter att göra?

Jo, demokrati kan övas i vardagen. Demokrati är inte bara de stora världshändelserna och de stora globala penseldragen utan arbete för demokrati sker i det nära, i det vardagliga.

Just därför är det så viktigt att arbeta mot den grovt organiserade brottsligheten.

Just därför är det så viktigt att reagera när politiker utsätts för otillbörlig påverkan eller när journalister hotas till tystnad.

Demokrati är precis tvärtom. Tillit. Respekt.

Och det skapas av oss tillsammans genom våra sätt att vara mot varandra.

I grunden tror jag att alla vill kunna andas. Alla vill kunna utvecklas.

Ha en riktigt bra midsommar!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: