Skrivet av: Pär Eriksson | april 28, 2013

Om påverkan, hot, ett fotbollslag och det viktiga arbetet för demokratin

På kort tid händer följande i ”min värld”;

medarbetare ringer och berättar att de återigen blir hotade därför att de fattat ett visst beslut, politiker blir inspelade på band med tillägget ”om du inte gör så här så kommer vi att…, en journalist får sin bil sönderslagen och åverkan sker på Kurirens lokaler efter artiklar som berättar om hot och påverkan, ett bombdrama utspelar sig på öppen gata i Eskilstuna.

Lägg då till att mitt Djurgården utsätts för hot och påtryckningar som leder till att tränaren och ordföranden känner sig tvingad att avgå.

Ett mönster går att skönja
Alla dessa exempel har i sig inget med varandra att göra och kanske de också innehåller olika logiker och grad av allvar.

Men för mig så är det berättelser som indikerar att vi är på väg åt fel håll. Hot och våld ökar som ingredienser i vårt samhälle och blir ett verktyg och medel för att ”få som man vill”.

Även om näthatet och insändarsidornas oförsonlighet är en annan sak – jag vill vara noga med den markeringen – så emanerar de ur samma källa. Det vill säga att med invektiv, svordomar, sexuella anspelningar och raljerande försöka påverka i en fråga.

För mig handlar inte det här om enskilda händelser utan det är ett angrepp och en förflackning av demokratin. Oaktat om vi pratar om den kommunala demokratin, vikten av en fri press eller föreningsdemokratin i en fotbollsklubb.

Demokratin måste vårdas, skyddas och erövras
Det känns märkligt att behöva skriva det i ett upplyst samhälle så här i början av 2000-talet.

Demokratin – om än med sina begränsningar och ibland tafflighet – är att föredra jämfört med att den som har knytnävarna, styrkan, pengarna, ropar högst eller har rätt kontakter får bestämma tingens ordning.

I den meningen så är demokratin – som vi känner den idag – den bästa styresformen.

Historiskt så är det våra far-och mormödrar och fäder som i hårt arbete slagits för de här rättigheterna.

Först i ett omtumlande agrart 1700-tal, ett industrialiserande 1800-tal och ett välfärdsbyggande 1900-tal.

Våra familjer har offrat jobb, status och till och med livet för att slåss för demokratin. I politiska partier, i fackföreningar, studieförbund och organsationer, i frikyrkor och nykterhetsloger.

Vårt uppdrag är att ta det arvet vidare. Kanske har vår generation som lever nu tagit dessa segrar för givet. Inte tillräckligt stått upp för grundläggande samhälleliga och mänskliga värden.

I sämsta fall har demokrati reducerats till något som sker vart fjärde år. Och dess emellan så kan vi agera som vi vill. Spotta och kränka. Hota och hata.

Vikten av att själv stå upp
Jag vet att det kan låta uppblåst och det är möjligt att jag själv är känslomässigt berörd av alla händelser. Men jag vill inte vara en del av det här hatandet och hotandet genom att själva vara tyst och se på.

Jag kommer att göra allt som står i min makt att påverka min vardag – att den kommunala organisationen med alla sina medarbetare – står upp för demokratin och inte låter sig påverkas av hot och hat.

För det kommer det att krävas att vi har modiga chefer som stöder våra medarbetare att fullgöra sina jobb.

Vi behöver tydliga spelregler och policys så att vi själva inte hamnar i situationer där vi agerar odemokratiskt eller otillbörligt.

Vi behöver än mer stärka att den kommunala organisationen impregneras av ”oförvitliga tjänstemän” som både genomför demokratiskt fattade beslut och är krävande och tydliga med spelregler, lagstiftning och grundläggande värderingar.

Det är vi skyldiga Eskilstuna och Eskilstunaborna. De måste kunna lita på oss oaktat om vi utsätts för hot, hat, otillbörlig påverkan eller kränkningar.

Men vi måste också känna att Eskilstunaborna är med oss. Precis som Eskilstuna Kuriren måste känna att vi läsare uppskattar deras öppenhet och rakhet.

En stackars fotbollsklubb i Stockholm – med över hundra år på nacken – måste känna att deras supportrar och medlemmar är med dom.

Just därför behöver vi förstärka det demokratiska samtalet där vi vrider på argumenten. Lyssnar och tar till oss. Påverkar makthavare och beslutsfattare utan att hota, hata eller raljera.

Svaret på allt som nu sker – och där jag valt att lyfta upp frågor och händelser som påverkar mig – är inte mer hat och hot tillbaka. Eller trycka till eller ironisera över sakernas tillstånd.

Vad som behövs är fler öppna, raka, tydliga och ärliga människor. Det är så vi bygger samhällen. Det är så vi utvecklar Eskilstuna.

Jag vill vara en av dom och kan jag i min roll som kommundirektör inspirera just dig som läser den här krönikan så känner jag mig nöjd.

Vi går tillsammans!

Ha en bra vecka.

Annonser

Responses

 1. Hej Pär!
  Bra att Du som tung kommunchef lyfter frågor om rätt- och skyldigheter, integritet, frihet, ansvar, samförstånd (demokrati). samverkan, etik, moral och liknande som påverkar vårt vardagliga umgänge i arbetsliv och samhälle. Våra förtroendevalda bör föregå med gott uppträdande. De företräder ju inte sig själva utan oss – väljarna. Knappa majoritetsbeslut i stora långsiktiga frågor bör undvikas. Kvalificerade majoritetsbeslut bör eftersträvas mera. Å andra sidan vill vi inte se handlingsförlamning på grund av av beslutsångest. Det bästa får inte bli det näst bästas fiende. Politikerna är viktiga trendsättare. Mogna och balanserade beslut inger respekt och skapar förtroende. Det var intressant hur politikerna körde över Dina medarbetare i rusdrycksfrågan. Jimmy Jansson kände väl sin ”makt” när han fick visa personlig beslutsmakt. Vem vågar gå emot sin chefs uppfattning? Inställsamhet och nepotism är kanske något som behöver diskuteras inom Din organisation? Ligger man bättre till i karriären om man är öppen socialdemokrat, vänster- eller miljöpartist? Gäller även det motsatta? Och så har vi kampen mellan privata och offentliga aktörer?
  Alla former av hot och hat måste bekämpas! Från riksdagsnivån till arbetsgolvet! Men öppen, sann och ärlig kritik måste självfallet hyllas – i demokratins och yttrandefrihetens namn.
  Hur mår Ni i kommunförvaltningen efter nederlaget i senaste KF med ordningsföreskrifterna? Vem tycker ”inte” om sprit?
  ///Hans-Erik Fredbäck

 2. Tack för din reflektion Hans-Erik. Såg också att du var ute i debatten i Kuriren.

  Jag har ju snart 35 års erfarenhet av att arbeta i en kommunal organisation varav snart 25 år nära politiken.

  Jag har hunnit med att arbeta med olika politiska konstellationer och majoriteter. I den meningen har jag fått ”öva” demokrati och tjänstemannarollen.

  Och det är också det som fascinerat mig under alla år – dvs att få vara sakkunnig och göra professionella bedömningar i olika frågor.

  Men jag har också lärt mig att frågorna sedan ska ges en politisk analys och sättas in i det sammanhanget.

  Till och från dyker det upp frågor där tjänstemann organisationen bedömer på ett annat sätt än politiken och vice versa. I grunden är det sunt och upprätthåller en balans mellan just politik och tjänstemannautövandet.

  I slutändan så är en av de demokratiska grundbultarna att det är de folkvalda som har tolkningsföreträde och de enda som har den legitima rollen att företräda medborgarna.

  Utan att jag låter för inställsam – jag tycker att vi har bra kommunpolitiker från alla partier. Framförallt att de står för en öppenhet både mot medborgarna och oss tjänstemän. Det är något jag uppskattar här i Eskilstuna.

  Jag uppskattar att du väcker de här frågorna. Det är så här det demokratiska och öppna samtalet skall föras. Långt från….

  Ha det
  Pär E

 3. Bra Pär, Jag instämmer i öppenheten. Vi får de politiker vi ”förtjänar”. Sådant är spelet. Sverige och Eskilstuna är trygga hamnar!
  Jag har valt att flytta till 1:a parkett från 1 juli. Korsningen Västra vägen/Strandgatan, 4 vån. Så vacker staden är! Vattnet i centrum är ju för häftigt. Och Du och Dina medarbetare jobbar idogt med att försköna staden ytterligare! Här vill jag leva och bo (och ha nära till huvudkommunens ”grädde på moset”). Skön vår till Dig! /Hans-Erik


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: