Skrivet av: Pär Eriksson | mars 10, 2013

Om medledararskap och vikten av att vatttna det som gror

När jag genom åren frågat medarbetare och kollegor om vad som är ett bra ledarskap så har jag ofta fått svaret att det handlar om tydlighet.

Uppenbarligen har vi ett behov av att veta vad som gäller. Jag har stor förståelse för det resonemanget. Kanske särskilt i stora och komplexa organisationer som en kommun är.

Olika intressen, avvägningar och prioriteringar står mot varandra och ju tydligare ledningen är dessto enklare blir det att orientera sig i den egna vardagen.

Låt mig ändock utmana tesen om behovet av tydlighet. Detta utan att ifrågasätta att det är viktigt.

Jag har genom åren haft ynnesten att ha haft riktigt bra chefer – det får bli förnamn eftersom det känns mer personligt – 2xBosse, Laila, 2xKenneth, Anna-Lena och Monica. Lägger jag då till min nuvarande uppdragsgivare Jimmy så är mitt yrkesliv väl täckt.

Det som slår mig är att de förvisso varit tydliga när så krävs men det är inte det som karaktäriserar dom.

Nej, det har snarare varit deras förmåga att få mig att känna att det vi sysslar med är viktigt. Och jag tror att det ytterst det våra jobb handlar om – att känna att vi gör något betydelsefullt.

Att kunna orientera sig själv
Om vi förmår utveckla ett ledarskap som ständigt uppmuntrar och vattnar det som gror då växer också vi som medarbetare och individer. Så kanske det där med tydlighet som skrivs i neonskrift skulle behova tonas ner för ett annat sätt att tänka och förhålla sig.

Fd Volvochefen Leif Johansson – jag använder det citatet ofta – menar att hans krav på den framtida medarbetaren är att kunna orientera sig i otydliga miljöer, i otydliga organisationer med otydliga budskap och otydliga ledare.

Det kanske låter värre än det är. Men vad Volvochefen sätter fingret på är att de gamla strukturerna som var kloka utifrån den tidens krav och som hämtade inspirationen från industrin och det militära behöver förändras och utmanas.

Tydlig ordergivning, arbetsbeskrivningar, en inre organisationslogik som bygger på uppifrån och ner och en verksamhetslogik som bygger på in och ut. Uttryckt i enklare termer – ledningen vet bättre än medarbetaren och det är organisationens bästa som går före kunden eller brukarens behov.

Vad Leif Johansson säger egentligen är att alla organisationer – oaktat om de tillverkar bilar, är ett tjänsteföretag eller en kommun – behöver utvecklas mot mer av logiken som karaktäriserar moderna kunskapsorganisationer.

Kunskapsorganisationer – som en kommun är – förstår på djupet att värdet skapas i mötet mellan brukaren och medarbetaren.

Kunskapsorganisationer förstår att kunskapen finns hos medarbetaren. Ledarskapets roll är inte att ge order utan att skapa sammanhang, skapa förståelse – begriplighet. Detta utan att tumma på mål och uppdrag.

Från personal till medarbetare
Eskilstuna kommun är mitt uppe i en fascinerade omställning. Vi har satt som uppgift att förflytta den här gedigna kommunala organisationen från en traditionell förvaltningslogik till själen i en modern kunskapsorganisation.

Den vandringen är stimulerade och spännande men den tar några år.

Den vandringen börjar med en djup förståelse för uppdraget. Varför är vi på jobbet?

Och det var precis det som mina chefer lyckades förmedla till mig. De begripliggjorde, de satte in mitt arbete i ett sammanhang. Sällan gav de order, de var inte alltid tydliga men de pekade ut en färdriktning. Min bild är att jag och mina jobbarkompisar också blev kreativa och ansvarstagande medarbetare eftersom de litade på oss.

Vi utvecklades från personal till medarbetare.

Min förväntan på medarbetarna i Eskilstuna kommun är att vi ser vårt arbete som en del i att skapa en bättre Eskilstuna. Något som medborgarna kan känna stolthet över och ha stort stöd av i olika skeenden i livet.

Jag förväntar mig att vi som medarbetare lär oss att orientera oss i vad som är rätt och fel och vad som är etiskt och ekonomiskt försvarbart.

En personal tar order. En medarbetare agerar självständigt i organisationens anda och dess grundläggande värderingar.

Vägen mot en modern kunskapsorganisation
Gör vi några framsteg, frågar sig den kritiske läsaren. Ja, jag tycker det. Jag ser en rad tecken som markerar att organisationen är på väg åt rätt håll.

Det är viktigt att den högsta ledningen synliggör mångfalden. I meningen kön, social- och etnisk bakgrund.

Traditionellt så har Eskilstuna som många andra kommuner och offentliga organisationer dominerats av män i ledningen. Idag är det 50-50 i den högsta tjänstemannaledningen.

Idag har också de första 1970-talisterna rekryterats in i tjänstemannaledningen.

Jag tycker också att vi har en bra blandning av Eskilstunabor och pendlare. Vi har olika social bakgrund, yrkes- och livserfarenheter. Frågan om etnisk bakgrund är nästa stora utmaning.

Den här veckan redovisas den stora medarbetarundersökningen. Den indikerar förbättring och ett sammantaget resultat som ger bilden av medarbetare som gör ett bra jobb och som trivs. Det är viktigt att få det kvittot.

Det fråntar inte att vi alltjämt har problem och utmaningar som vi behöver ta itu med.

På olika sätt uppmärksammas Eskilstuna just nu. Det var inte så länge sedan vi var inbjudna till Bryssel för att föreläsa om hur vi styr kommunen. På kort tid så har såväl kommunen som organisation som enskilda medarbetare uppmärksammats nationellt i olika sammanhang. Årets Miljökommun. Årets Studentstad.

En bild som symboliserar utvecklingen – medarbetare inom vård och omsorg celebreras

Vi ser också i olika redovisningar att vi levererar bra resultat. Betygsresultaten förbättras – om än försiktigt. Föräldarna i förskolan är i huvudsak nöjda. Likaså äldre, funktionshindrade och anhöriga.

Lägg då till en stabil kommunal ekonomi där vi redovisar en ekonomi i balans för nionde året i rad.

Skryt eller tror vi att vi är något…
Skryt, säger någon. Nej, jag tycker inte det. Min lärdom är att om vi ser allt det goda som görs i våra verksamheter så orkar vi också konstruktivt och tålmodigt ta itu med allt det som behöver förbättras.

Vattna det som gror. Det var precis det som min chefer genom åren lärde mig.

Jag tror att det är än viktigare att göra det så här i början på 2010-talet. I en socialt klimat som präglas av starka motsättningar – där näthatarna och de oförsonliga insändarna bara är ett symptom – behövs andra bilder. Det behöver berättas andra berättelser som präglas av mod och stolthet.

Det är så man utvecklar en modern offentlig kunskapsorganisation.

Och kanske vi snart tar det avgörande steget från medarbetarskap till medledarskap. Då ni….

Det är så krävande men samtidigt kul. Vi har också allt framför oss.

Ha en bra vecka!

Annonser

Responses

 1. Hej Pär!

  Många bra tankar som jag tar med mig in i morgondagens workshop om Medarbetaråret 2014! Skönt att höra att man har stöd i sina tankar!

  Malin Sjöberg

  • Tack Malin för dina ord och lycka till med workshopen.

   Jag passar på att gratulera dig att du skrev den ”tusende” kommentaren.

   Även om bloggen inte fylls av ständiga kommentarer så är det viktigt att få lite inspel då och då. Ni borde bli fler…

   Ha det bra
   Pär E

 2. Pär, om jag från min utsiktspunkt ska beskriva ditt ledarskap blir det första ordet just Tydlighet. Tydlighet om vart du vill ta organisationen (modern kunskapsorganisation), tydlighet om vad du anser viktigt (mötet). Andra ord är konsekvens (upprepning av budskapet) och uthållighet (i maj fyra år) och berättelse (storytelling som det ju heter inom ledarskapsbranschen).

  • Kul Anders att du noterar uthålligheten. Utifrån min erfarenhet så är det en av ledarskapets nycklar. Att orka hålla i.

   Ha det bra
   Pär E

 3. Bra underlag för fortsatta diskussioner.
  Men visst är det lättare att fokusera ett privat företag än en politiskt styrd organisation. Eskilstuna kommun är ju rätt så politiskt homogen. Det handlar om 10 öre mer eller mindre i skattefinansiering. Ändå försörjs Eskilstuna-Kurirens Åsikter dagligen. Men visst vore det ändå ”kul” att skifta styre 2014.

  • Hej!
   En kommundirektör har och ska inte ha någon åsikt om hur Eskilstunaborna väljer. Själv har jag erfarenhet av att ha arbetat under olika kombinationer av majoriteter.

   Ha det bra
   Pär E

 4. Hej Pär!
  Följer med intresse dina reflektioner och betraktelser som ger mig nya perspektiv och positiv energi.
  Under de senaste åren har samhällsutvecklingen inneburit att jag dramatiskt fått anledning ompröva mina egna föreställningar om arbetetes ledning och organisation. Dagens organisationsstrukturer har vuxit fram under en period med tillväxt och expansion. I tider med uttalade krav på omprövning av verksamheter för en effektivare resursanvändning är de hiearkier som tidigare aktivt bidragit till vår trygghet och vårt välstånd många gånger ett hinder.
  Med ledare som vet bättre än sina medarbetare och organisationens bästa som går före brukarnas behov, för att använda dina ord, går det inte längre att vanemässigt hantera verkligheten av idag.
  För mig har den hiearkiska modellen framförallt två stora svagheter. Den är för långsam och den förmår inte tillvarata medarbetarnas kompetens, vilja till ansvar och utveckling på ett fullgott sätt.

  Hälsningar från en
  f.d Eskilstunabo

 5. Tack Håkan för dina ord. Det låter som att vi i mycket gjort samma erfarenheter och iaktagelser.¨

  Var finns du nu…och håller du någon kontakt med Eskilstuna?

  Mycket roligt att höra av dig.

  Pär E

  • Hej Pär! Jag bor i Sikeå hamn, mellan Umeå och Skellefteå, i Robertsfors kommun.
   Sedan jag flyttade – 79 har jag i princip varje sommar besökt Eskilstuna och då är ett besök i Vilsta/skjulstaområdet ett måste.
   Är anmäld som bostadssökande och vem vet kanske flyttar jag och frun tillbaka som pensionärer.
   Grattis till utmärkelsen!

   Håkan E

 6. Tack Håkan och välkommen ”hem” när det känns rätt. Sikeå är ju inte helt fel.

  Pär E


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: