Skrivet av: Pär Eriksson | januari 6, 2013

Om förändringens dynamik, förståelsens hemlighet och vikten av att bygga katedraler

Välkommen tillbaka efter alla helger. Jag startar 2013 med att vara ganska krävande gentemot läsaren. Veckans krönika kan tyckas onödigt filosofisk men hav förtröstan. Lärdomen finns för den som har tålamod.

Jag tror att alla delar synpunkten att förändring är nödvändig. Vi ser det i samhället, vi ser det på utvecklingen där vi bor och vi ser det i våra egna liv. Utan förändring sker ingen utveckling.

Och ändå så är det så svårt. När det kommer till kritan så blir vi många gånger återhållsamma och känner oss trygga i det som är.

Jag tror att det där fenomenet är djupt mänskligt. Det kanske till och med är djupt nedärvt i oss – dvs människans möjligheter historiskt och hennes framgång att överleva har varit att kunna förutse faror och risker. Det trygga och invanda är i den meningen en mänsklig framgångsfaktor.

Å andra sidan så har världen och utvecklingen ständigt tagit sig framåt. Det är viktigt att påminna sig om det – dvs att vi i rakt nedåtstigande led är de människor som levde i skenet av grottans eldhärd.

Så uppenbarligen så drivs vi människor inte bara av trygghet och att kunna förutse händelser och skeenden utan vi bär inom oss en längtan att utvecklas, att få det bättre.

Trygghet och förändring – båda behövs
Det är möjligt att jag är ute i socialantropologernas och utvecklingspsykologernas hemmamarker men låt oss ändock resonera lite kring förändringens och utvecklingens dynamik.

Jag tror att en av de viktigaste insikterna i att förstå förändring är att förstå av vi behöver både trygghet, igenkännande och förändring. Den som gör det ena till något eftersträvansvärt och den andra polen till något som skall bekämpas hamnar lätt fel.

Då ställs trygghet och igenkännande i kontrast och fientlig motsättning till förändring och utveckling istället för att se att båda polerna, båda krafterna behövs.

Det är också en av dialektikens grundlagar för att låna vokabulären från sociologins värld.

En vanlig symbol för motsättningarnas ömsesidighet

En logik som bygger på att det ena är bra och det andra dåligt skapar lätt onödiga motsättningar och försvårar i många fall verklig utveckling.

Det må handla om större konflikter eller mer vardagliga frågor som att bygga ett nytt torg eller en ny bro eller väg. Eller något ännu mer nära som handlar om min egen förmåga att utvecklas som människa.

Vikten av för-förståelse
Hur sker då utveckling? Min livserfarenhet är att vi människor agerar utifrån vår förståelse för omvärlden, ett skeende eller en företeelse. Det är för-förståelsen som styr hur du tänker och agerar skulle filosoferna beskriva det som.

Om det är vår förmåga att förstå, att kunna sätta in saker i sitt sammanhang, att begripliggöra som styr vår handling och vårt tankemönster – ja, då blir ett av våra redskap för utveckling vår förmåga att lyssna, att vara nyfiken.

Den som på djupet förstår att förståelse inte bara skapas i mitt eget huvuvd efter hur jag upplever det, hur jag blir berörd eller förmår uppfatta en situation utan att förståelsens hemlighet ligger också i den andres, min medmänniskas uppfattning och erfarenhet.

I vår förmåga att se och förstå den andre så stärks också solidaritet och samhällets förmåga att hålla ihop. Något vi alla tjänar på.

Nyfikenhet är en talang i 2000-talets samhälle

Och för att få del av dennes världsbild måste jag konstant förhålla mig nyfiken, ställa frågor, vara genuint intresserad.

Inte i första hand för att vara artig – även om det också är en god egenskap – utan av ren självbevarelsedrift. Ytterst för att själv kunna utvecklas.

Förändrarna har bevisbördan
En annan viktig insikt i förändringens dynamik är att förstå att det är den som vill förändra som har bevisbördan. Det kan ju låta orättvist men jag menar att det finns en klok logik eller vidsom som säger att det gamla ger inte upp förrens det nya visat prov på att det håller.

Och tur är väl det. För hur många tokiga stolleprov utsätts inte samhället för eller utsätter vi oss själva för som om dom genomfördes skulle skapa oreda och kaos.

Det nya måste visa att det håller. Först då kan det nya träda in och det gamla ges upp. Den processen är oftast klok då det nya också ges tid tid att ”ta med sig” det som var gott i det gamla.

Förändringskurvans olika stadier som vi ofta behöver gå igenom

Mycket prat…ja kanske. Men min övertygelse är att vi till och från måste ge oss tid till att reflektera och fundera över sakernas tillstånd. Om vi ska utveckla skolan, äldreomsorgen, en hel stad eller varför inte en hel värld så måste vi ha ett synsätt som leder oss i någon riktning.

Om Eskilstuna kommun skall utvecklas som organisation behöver vi redskap och tankemodeller som underlättar samarbete inom oss själva men också med näringsliv och det civila samhället, med dess föreningar och organisationer.

Vår breda satsning på Modigt Ledarskap och Modigt Medarbetarskap bygger sin grundfilosofi på att stärka vår förmåga att vara nyfikna, att se den andres goda intention.

Vi behöver mura många tegelväggar men förstå att det är en katedral vi bygger – tillsammans.

Men kanske framförallt att vi ger oss tid till att lyssna på den andre. Detta är kanske särskilt viktigt i en samhällsatmosfär som tenderar att understödja konflikter, hat och misstänkliggörande.

Det är så vi når verklig förändring. Verklig utveckling. För vi drivs väl inte av att ha rätt…

Ha en bra vecka!

Annonser

Responses

  1. Barnslig nyfikenhet livet ut, innebär att inte ”ge upp” livet. Vad ligger i tankarna 1) ”Det är aldrig för sent att ge upp” eller 2) Det är aldrig för tidigt att ge upp”. Att vara nyfiken och sökande handlar ju om hoppet att finna något som förändrar livet i positiv riktning, något ”utvecklande”, men vad är det vi egentligen söker?
    ”I hope that You will find what You are looking for”! Individuellt!
    Tro, Hopp och Kärlek – men största av allt är KÄRLEKEN (i alla dess former).
    Oh my god – ”O Herre gud” sms man numera så ofta säger utan att tänka djupare.

    Äsch Pär, vad har Du nu satt igång för tankar….


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: