Skrivet av: Pär Eriksson | november 18, 2012

Om en kraftig vind, en värld i förändring och vikten av nya visioner

Det blåser verkligen förändringens vindar bland världens länder. Lyssna så får ni höra….

Redan 2016 – om drygt tre år – så förväntas Kinas bruttonationalprodukt passera USAs. Som i sin tur kommer att utmanas av Indien. Länder som Indonesien och Braslien passerar Japan och euro-länderna inom några år.

Var tålmodiga – lite siffror till. 2030 har USAs del av världens BNP minskat från 23 till 18% samtidigt som Kinas ökar från 17 till 28%. Indiens ökar under motsvarande tid från 7 till 11% för att 2060 motsvara 18%.

Världen är i omstöpning och det finns så mycket  positivt att berätta om. Allt fler tar sig ur ren fattigdom, barnadödlighet minskar, läskunnigheten ökar och många av de stora folksjukdomarna är på tillbakagång.

Detta sagt utan att för en sekund förringa de stora sociala och miljömässiga utmaningarna som döljer sig bakom den här positiva ekonomiska utvecklingen.

Vikten av nya visioner
Bra, men vad har det här med oss att göra – invänder den kritiske läsaren. Jo mycket mer än vad vi kanske i det förstone tror. Att det blåser förändringens vindar påverkar också oss direkt i Europa, Sverige och Eskilstuna. Matchen om jobben ökar samtidigt som trycket på utbildning och kompetens ökar.

Ibland beskrivs Europa i debatten som en ”lazy and fat cat”. Det vill säga att vår drivkraft och våra ambitioner är i avtagande. Man kan fundera om det där bara är retoriskt eller om det ligger något i det.

Varje samhälle som är i stark utveckling har enorma inneboende drivkrafter. Må vara 1300-talets Florens, 1500-talets Mingdynasti eller 1800-talets industrialiserade England. Kraften finns i själva tillväxten, i människors drömmar och ambitioner.

Om vi frågar våra mor- och farföräldrar så får vi oftast en bra samhällskunskapslektion om ett samhälle med en gemensam vision. Den kan berättas på olika sätt men innehåller oftast drömmar om boende, utbildning och hälsa. Bort från fattigdom och umbäranden. Ett bättre liv.

Samtidigt når varje samhälle sin ”peak”, sin topp på utvecklingskurvan och kanske det är där delar av Europa befinner sig. Forskningen och teorin bakom utveckling brukar peka på att det då krävs ny energi, nya mål, nya visioner, nya drivkrafter, nya innovationer och nya paradigm. Och den skarpa frågan är då var Europa befinner sig.

Vinden blåser in i Eskilstuna
Att det nu blåser förändringens vindar i världen är något positivt om vi i den ”gamla” världen förmår använda det som en språngbräda för nya visioner. Annars är jag orolig att tredje världens framsteg i sämsta fall kan komma att uppfattas som något som konkurrerar, något som tär på oss.

Just därför påverkar de här vindarna oss rakt in i Eskilstuna. Blåsten känns i ansiktet när vi står på Fristadstorget om vi förmår känna efter. Och förhoppningsvis så har vi inte blivit okänsliga och vår hud blivit så narig och fårad att vindens förnimmelser inte berör oss.

I vår egen stad handlar det om att än mer prioritera bildning och utbildning. Inte bara som krav på mer kommunala resurser utan en djup förståelse att kompetens är den nya råvaran. Det är kunskap och förmågan till samarbete som är den nya vattenkraften, skogen och järnmalmen.

Om vi håller kvar vi det gamla sättet att tänka – polarisering, trycka till, rätt och fel – så kommer vi att hamna på efterkälken. Det är förmågan till att se det komplexa, det sammansatta, det innovativa, det som sker i spänningsfältet som är den nya tidens sätt att bygga samhällen och relationer mellan människor.

I vår egen stad handlar det om att bjuda in och öppna upp. De som ser olikhet vad gäller etnicitet, religiös eller social bakgrund som ett problem håller oss kvar i ett gammalt och föråldrat tankemönster.

Intolerans och homogenitet kommer att fungera som släpankare och blir de sista dödsryckningarna i ett tankesätt som hämtar inspiration från överhet och undersåte, vit och svart, du och jag. Istället för ett vi.

I vår egen stad kommer det att handla om förmågan att se helheter. Att se de tecken som bygger och formar det nya Eskilstuna. I det kommunala livet, i näringslivets sfär och i våra personliga egna liv. Förmågan att sätta in oss själva i ett sammanhang – i en kontext.

Först då, först då kommer vi att kunna möta den här blåsten som nu tar ett allt tydligare fast grepp om oss.

17% blir 28% må vara sifferexercis men i det riktiga livet så betyder det att företag väljer att placera sin tillverkning och utveckling i Asien. 17 till 28% betyder att våra företag och offentliga organisationer inte hittar rätt personer med rätt utbildning och kompetens.

Framtidens medarbetare

17 till 28 betyder att vi lägger ner för lite tid på att diskutera de stora framtidsfrågorna som istället överskuggas av mer vardagsfrågor. Det kan betyda att vi inte ser att en stad är i utveckling utan ägnar tid till att peka på enskildheter, brister och att bygga upp motsättningar mellan människor och intressen.

Precis där har vi utmaningen. Antingen bygger vi vindskydd för att hålla blåsten borta och kanske bli ett offer för vart vindens för oss eller också tar vi fart och utnyttjar kraften i den vindstyrka som just nu är på väg in över Eskilstuna.

Ha en bra vecka!

Annonser

Responses

 1. Bäste Pär!

  Allt det Du skriver är väl känt av Sveriges elit! Globaliseringsrådet är ett exempel.
  I Ditt Eskilstuna finns kanske framtidshopp om politiken centreras!
  Titanic eller Gotland runt?
  Stormvindar behövs i Eskilstuna om den beslutande vindkraftssatsningen skall bli ”fördelaktigast”. (Ack,ack..)
  Och så frågan om individens rättigheter i kollektivet. Värdegrunden versus de kollektiva jämlikhetsidealen. Vill du själv dö som en ”kopia”?
  De äldre-äldre blir fler! Kan vi trygga en äldre- och funktionshindersomsorg av god kvalitet år 2025?
  Och betänk att Patientnämnden omfattar både landstinget och kommunerna!
  Är Du Pär Eriksson så modig att Du vill nämna hur många ärenden hos Patientnämnden som berör kommunerna och speciellt Eskilstuna? Vare sig antalet blir lågt eller högt, så blir det ”talande”. Kvalitetsinspektionerna från statlig nivå i förening med fakta från de nationella kvalitetsregistren kommer att inspirera(rätt ord?) bl a Eskilstuna kommun. Från blindstyre till mittenstyre – till att börja med? ( Borde jag nog inte ha skrivit, men kanske en billig brasa i debatten?)
  Mittens rike? Bra att U-länderna kommer ifatt oss ”lyxlirare”.
  Levnadskvalitet blir kanske ytterligare ett kvalitetsregister vid sidan av Socialstyrelsens trycksårsregister och de andra.

  Idag blev det en ”obstinat” kommentar.

  Mvh
  Hans-Erik Fredbäck


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: