Skrivet av: Pär Eriksson | september 9, 2012

Om en karg vind, fler i jobb och arbetet för demokrati

Det är mitten av 1930-talet och det blåser karga vindar i Sverige. Bara några år innan hade världsekonomin utsatts för stora prövningar i och med börskraschen på Wall Street som följdes av vår egen Kreugerkrasch.

Adolf Hitler hade valts till rikskansler och få kunde då ana att vi bara några år senare skulle stå inför andra världskrigets utbrott.

Jordbruket krävde färre händer och kroppskraft och skogsprodukter efterfrågades allt mindre.

Och kanske var det så att de där karga vindarna blåste lite extra starkt i Norrland. De som senare skulle bli mina föräldrar var ännu inte fyllda 25 år och trots att de bodde i grannbyarna så hade de vid den här tidpunkten aldrig träffat varandra.

Och ändå så möttes de i Eskilstuna. Med packade väskor och tron på en bättre värld så fanns jobben och framtiden inom industrin.

Och Hitler, världskrig och depression till trots så fick de rätt. Det som vid den tidpunkten inte fanns i Norrland fanns i Eskilstuna – jobb!

Och om jag minns deras berättelser rätt så arbetade de sedan varje dag fram till sina pensioner.

Arbetslösheten utmanar
Varför denna familjära tillbakablick? Jo jag tror att i deras berättelse som utspelade sig för 70 år sedan ligger en del av svaret i vad vi har att göra nu.

I någon mening var mina föräldrar dåtidens invandrare om än inom landet. Några decennier senare kom finländarna ,esterna, italienarna och jugoslaverna. Alla med fokus på att kunna försörja sig. De flyttade dit jobben och möjligheterna bedömdes som goda – om än under svåra umbäranden.

Arbete var själva livets och samhällets urkälla. Utan arbete ingen samhällelig utveckling. Utan arbete ingen möjlighet till att leva ett värdigt liv eller möjlighet att påverka barnens framtidsmöjligheter. 

Finansminister Borg lyfter ofta jämförelser med 1930-talets depression

2012 skriver vi 7% arbetslöshet och tittar vi på ungdomsarbetslösheten så skriver vi 16,9%. Lägg då till sjukskrivna som skulle kunna arbeta del av dag eller de som studerar för att ändock använda tiden så är sifforna än högre.

Det här tär på varje arbetslös och dennes familj. Det tär på samhällets förmåga att hålla ihop. Spänningar och motsättningar ökar. Frustration föder nästan alltid fokus på grupp, etnicitet, religion och hudfärg. Det var också det som Hitler och nazismen gödslade och vann gehör för i breda grupper.

Därför bär arbetslösheten på reaktionen eller för att vara mer tydllig; arbetslösheten bär på extremism, rasism och främlingsfientlighet.

Fler i jobb
Därför är också arbetet för att skapa fler jobb för fler i jobb i Eskilstuna en av våra viktigaste uppgifter de närmaste åren.Det är det som är visionen om Fristaden.

Det där låter sig lätt sägas men blir svårare när vi börjar resonera om vad vi ska göra. Det där får väl Volvo och kommunen ordna, invänder någon. Men så enkelt är det inte.

Naturligtvis har näringslivet ett stort ansvar men deras drivkraft är att bygga upp livskraftiga företag som säljer produkter och tjänster – inte att ”lösa” arbetslösheten.

Kommunen är en stor aktör med sina 8 500 medarbetare och lägg då till ytterligare några tusen som varje år praktiserar eller har särskilda kommunala jobb så är mer än var 10:e Eskilstunabo på något sätt beroende av kommunen som arbetsgivare.

En lien tröst är att många av oss går i pension de närmaste åren. Vården, skolan och kommunerna kommer att behöva rekrytera stora grupper av välutbildade.

Det friskriver vare sig näringslivet, våra stora företag eller kommunen för att göra ännu mer och ännu bättre.

Den individuella ansvaret
Men jag menar att det också handlar om oss Eskilstunabor. Det finns inga företag eller ens en kommun som anställer några som inte har en utbildning, kompetens eller yrkeskunskap. Den tiden är över då de typerna av jobb fanns – om de någonsin funnits.

Därför har var och en av oss ett ansvar att ta skola och utbildning på allvar. En arbetsgivare – oaktat om det är privat eller offentligt – anställer inte någon som inte passar tider eller har dålig attityd.

Och kanske det är så att vi likt mina föräldrar behöver söka oss dit jobben finns och där min kunskap kan tas tillvara.

Vikten av att lära sig språket för de som är nyanlända och utbilda sig till yrken som efterfrågas är en annan viktig aspekt.

Nya företag och branscher
Vi ser också ett uppsving av nya småföretag i Eskilstuna. Det här är mycket viktigt i en stad som kanske historiskt kunnat luta sig mot sina storföretag. Eskilstuna har under decennier utvecklats till mer och mer av en småföretagarstad.

Vi kan också skönja en ökning av antalet kvinnliga småföretag. Det är särskilt viktigt för en stad men en klassisk industrishistoria.

I småföretagandet växer och underhålls entreprenörskap och nytänkande och bland de små företagen finns också de framtida mellanstora-företagen.

Lägg då till vikten av en aktiv och drivande högskola och institutioner och organisationer typ Arbetsförmedling, Munktell Science Park, Fabriksföreningen, Handelskammaren och Företagarna som blir verkliga pådrivare så börjar vi skönja en helhetsbild.

Ochvarför skulle Eskilstuna som nyligen utsetts till Årets Miljöstad inte kunna bli centrum och huvudstad för gröna miljönäringar?

Att stärka vår kultur och vår själ – arbetets stad
Men i slutändan så landar vi in i vilken kultur och vilken attityd som finns i den här staden till arbete och studier och att vara självförsörjande.

I den insikten ligger förståelsen för vikten av att vara oberoende, att kunna förverkliga sina livsdrömmar.

Eskilstuna är en välkomnade stad. Det är en del av vår själ och vår historia. Det var med den känslan mina föräldrar kom hit. Men i det där välkomnandet ligger också underförstått att vi är en arbetade stad. Här har män och kvinnor jobbat i hundratals år och skapat den här staden. Den är den atmosfären, den kulturen vi behöver stärka de närmaste åren.

Kanske det inte leder till att vi utrotar arbetslösheten men vi förmår hålla den unkna reaktionen stången. Det som Europa inte riktigt lyckades med under det svåra 1930-talet.

Därför är arbetet med att höja utbildningsnivån och skapa fler jobb inte bara ett arbete för att stärka oss som individer eller stad utan på sikt en fråga om demokrati. Så enkelt och tufft är det.

Och tur var väl att det där unga norrlänningarna träffade varandra och kanske det säger lite om oss människor – dvs att de som var uppvuxna i grannbyarna fann varandra.

Och bra för mig och tänk att om det inte hänt på 1930-talet så hade Eskilstuna haft en annan kommundirektör…

Ha en bra vecka!

Annonser

Responses

 1. Instämmer med betydelsen av individens vilja och förmåga! Nog så betydelsefullt i jämförelse med ”korvstoppning” från katedern. Vi måste se och uppmuntra varje individ, ge henne/honom verktyg att växa – att få en stark självkänsla, att bli modig, att bli en god och empatisk medmänniska och att bli insiktsfull och upplyst. Summan av individer bygger helheten, ett demokatiskt och solidariskt kollektiv, med okränkt respekt för varje individs frihetssträvanden och framgång i arbetslivet och privat. Utan adekvat belöning för hårt arbete riskerar individens prestationer att vissna.
  Därför måste industri och samhälle erbjuda ett ansvarsfullt individuellt arbetsklimat. Ett öppet samhälle av socialliberal modell, där onödiga offentliga ”överheter” begränsas till miniminivån för gällande författningar. Staten, kommunen och landstinget m fl behöver inte bestämma vilka kläder jag föredrar att bära. ”Basbyxan Billy” på Domus är numera förpassad till ..?.
  Hur många leksaksaffärer med delvis smaklösa ”plastprylar” från lågprisländer behövs i Eskilstuna. Och varför har kommunen ”monopol” på en Musikskola i egen regi? Och varför anser LO och S att det är ”fult” att tjäna pengar på eget företagande? Modiga ungdomar i arbete måste få ”ge järnet” och tjäna pengar! Samtidigt inses att anständigt stöd måste ges till ALLA med ofrivillig funktionsnedsättning.
  Nu ska jag granska Din/Kommunens Årsplan 2013.
  Ett gediget planeringsdokument.
  As time goes by…..


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: