Skrivet av: Pär Eriksson | april 8, 2012

Om 250 000 möten och vikten av att förstå vad som skapar värde

Betänk följande situation; i våra kommunala verksamheter i Eskilstuna så genomför vi ca 250 000 möten mellan en medarbetare och en brukare, kund eller medborgare. Med tillägget varje dag!

Det är en hisnande tanke – 250 000 möten varje dag. Men förståelsen för det skapar också en viss ödmjukhet inför uppdraget. Det är i alla dessa hundratusentals möten då en förskolelärare möter ett barn, en undersköterska den gamle, en bibliotekarie en besökare, en socialsekreterare en familj eller en planarkitekt en byggare som värde skapas.


En kommun skapar naturligtvis många övergripande samhällsvärden som en del av den representativa demokratin. En kommun är i högsta grad med och bygger samhällen och städer. Men om vi söker en kommuns själ så är det i det enskilda mötet mellan medarbetaren och medborgaren som det egentliga värdet skapas för den enskilde.

Läsaren tycker kanske att jag slår in öppna dörrar och säger självklarheter. Men min erfarenhet är att vi alltjämt har en resa att göra i synen på vad det är som skapar värde. Både bland politiker, medarbetare och medborgare.

En nödvändig historisk utveckling
När den moderna kommunen föddes på 1860-talet så var det dåtidens försök att fånga upp och organisera upp människors och samhällens behov. Det kunde handla om utbildning och fattigvård men också om hur byn skulle lösa gemensamma intressen kring mark och vatten.

I takt med samhällsutvecklingen så utvecklades naturligtvis också kommunens uppgifter. Ett samhälle som under 1900-talet kraftfullt driver mot ökad välfärd för breda lager av människor påverkar också en kommuns sätt att arbeta och formulera sitt uppdrag.

Likställighet mot den enskilde och likartade villkor över hela landet blir viktiga kodord för en växande offentlig sektor. Allas möjlighet till utbildning, och fri sjukvård blir konkretiseringar av ett samhälle i stark utveckling.

Men i svallvågorna av växandet ökar också behovet av byråkratisering och organisering. En kader som genomför politiska beslut och blir uttolkare av allehanda ambitioner.

Allt detta är gott och väl men med en växande offentlig sektor ökade också behovet av  lagstiftning, regelverk och policys.

Någonstans där går också synen på mötet förlorat. Fokus för den klassiska offentliga organisationen blir att göra rätt, att göra lika.

Jag menar att vår utmaning nu är att behålla allt det goda av mer än 150 års erfarenheter samtidigt som vi modigt vågar se det nya samhällets krav.

Vikten av att förflytta organisationen
Vi behöver än tydligare möta varje individ och dennes behov utan att ge upp kraven på likställighet och likabehandling. Vi behöver förflytta organisationen från ingredienserna i en klassisk förvaltningsorganisation till själen i en modern kunskaps- och tjänsteorganisation.

Men det förutsätter också att medborgaren, kunden och brukaren förmår utveckla sin syn på vad en kommun är. En klassisk förvaltningsorgansation möter man med med krav. Man driver sina intressen eller sin grupps intressen. Lokaltidningarna blir bra forum för att påtala brister och förstärka krav-kulturen.

En modern kunskapsorganisation möter man med dialog, konstruktiva förslag till förbättringar, en öppen attityd där man både kritiserar och ser komplexiteten. Insändarsidorna blir forum för idédebatt om utvecklingen av vårt samhälle.

Men allt detta förutsätter att vi också har en kommunal organisation som förmår möta detta nya. Medarbetare och chefer som lyssnar, försöker förstå, söker den goda intentionen saamtidigt som man är rak och tydlig och står upp för demokratiskt fattade beslut.

Om vi förmår synliggöra mötet som organisationens och vår verksamhets innersta kärna så ökar också förståelsen för att det ibland blir fel. För ingen tror väl att av alla dessa dagliga 250 000 möten så går allt perfekt. Inte alls.

Det görs misstag, ett ovänligt ord, ett missförstånd mellan medarbetare och brukare. Och min erfarenhet är att de bristfälliga mötena inte alltid beror på en part utan det är ett resultat av samverkande faktorer och bristande samspel. Det är därför vi bör prata om ”alltid bästa möjliga möte”  som en markering att alla har ett ansvar.

Vägmarkeringarna otydliga
Jag har ännu inte mött någon kommun som lyckats genomföra den här föflyttningen fullt ut. Och kanske vi inte riktigt är där än. Men jag har följt och också arbetat på arbetsplatser som förmått omsätta det nya sättet att tänka och förhålla sig. Jag har mött arbetsgrupper och team som dagligen lever ”alltid bästa möjliga möte”. Och min erfarenhet är att det där skapas kvalitet, resultat och arbetstrivsel.

Idén att jag personligen skall genomföra just det här mötet med den äldre eller eleven med all min erfarenhet, professionalism, tålamod och all min känsla är en första bra början för att förflytta en stor organisation.

Den klassiska förvaltningsorganisationen som många gånger betraktar brukaren uppifrån, som någon som skall ha hjälp, som någon där vi vet bäst har fullgjort sitt historiska uppdrag.

Den typen av organisation har betytt oerhört mycket för samhällets utveckling under hela 1900-talet. Vi tar med oss allt gott samtidigt som vi måste våga, orka och ha modet att lämna dess logik. Att vi inte har allt klart eller inte vet vart det nya bär behöver inte innebära att vi inte gör något.

Och vägen till en modern kommun är slingrig. Det finns inte riktigt någon bra vägmarkering. Men vi kommer att känna igen oss när vi möter det; fokus på resultat och uppdrag, mer av koncern och helhetstänkande, processtänkade, extremt starkt fokus på den enskilda enheten, utvecklade styr- och ekonomiprinciper, It- och e-utveckling, ett utvecklat kommunikations- och infoarbete, modigt ledarskap, överenskommelser och partnerskap på medarbetarnivå, ansvarstagande medarbetare och fokus på arbetslaget.

Och i slutändan eller kanske det är där det börjar – den djupa förståelsen för att det är i mötet värde skapas.

Ha en bra vecka!

Annonser

Responses

 1. Fin avslutning!
  Helhetstänkande med hänsyn till de två andra sektorena dvs näringslivet och civilsamhället. Kommunen måste vara tydlig i sin roll. Den får inte bli onödigt stor. Viktigast är dess givna och mycket viktiga myndighetsroll, inklusive den professionella beställaruppgiften. Visst genomförande i egenregi är nödvändig, men bör ständigt hållas igen.
  Det är olyckligt med den starka majoritetspolitiseringen, där en knapp enkel majoritet isolerar sig från oppositionen, vilket skapar onödigt käbbel och slöseri med våra knappa resurser, men vad göra? Bäst vore om vi kunde ha sk kvalificerade majoritetsbeslut i större långsiktiga frågor.
  Eskilstuna har goda förutsättningar att bli en trivsam stad i framtiden, en stad till viken man flyttar med glädje och stora förväntningar. En ÖPPEN stad!
  Det är vi som tillsammanns bygger staden. Kvalificerade demokratibeslut skall följas. Gilla läget!

 2. ”En modern kunskapsorganisation möter man med dialog, konstruktiva förslag till förbättringar, en öppen attityd där man både kritiserar och ser komplexiteten. Insändarsidorna blir forum för idédebatt om utvecklingen av vårt samhälle” (Pär Eriksson)’

  Bra att Du öppnar för en seriös idédebatt i Eskilstuna.Kuriren! (H-E Fredbäck)

 3. Betydelsefulla möten lämnar spår som består! Dessa möten har Catherina Ronsten samlat i ” Lärare gör skillnad”, ”Lilla citatboken”, ”Människor som recept”, ”Möten i idrotten” -helt fantastiska mötesbeskrivningar som ger kraft och tjänar som medkraft i vardagen och motkraft till alla eländesbeskrivningar som får alltför stort utrymme i media. Vi behöver skapa och få bilder hur viktiga du och jag är för varandra. Att ett leende i hissen, ett vänligt godmorgon i morgonrusningen är viktigt i det medmänskliga mötet. Eskilstuna Kommun kan vara stolta över sin rikskändis Catherina som bestämt sig för att göra positiv skillnad. För mötesplatsen i Muncktell Staden hos Five senses, 2act. En positiv mötesplats som fyller varje besökare med energi och välvilja!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: