Skrivet av: Pär Eriksson | januari 8, 2012

Om en stad, en insikt och vikten av att förstå tillväxtens logik

Vi känner industrialismens logik – där bruken, industrierna och fabrikerna fanns dit flyttade också människorna. Tror ni mig inte så prata med en Hälleforsnäsbo eller det går alldeles utmärkt att prata med den äldre generationen i Eskilstuna.


Ett blomstande Hälleforsnäs på 1960-talet

Idag lever vi i ett samhälle som delvis drivs av en annan rytmik. Jobben följer människorna. I det postindustriella samhället är vi inte längre lika beroende av att råvarorna finns granngårds eller att energiförsörjningen måste hämtas ur den närliggande naturen.

Den spännande frågan blir då – vad är det som driver tillväxten i moderna samhällen? Om det är som allt fler forskare, tänkare och debattörer menar – dvs att jobben följer människorna och inte tvärtom så omkullkastas hundratals års erfarenheter. För att prata organisationsprosa – då behöver vi ändra strategi.

En ny utvecklingslogik
Om tendensen är att jobben följer människorna så sätts allt mer fokus på att våra städer måste utvecklas till öppna och attraktiva miljöer. Krasst uttryckt – ingen vill bo i en miljö där det känns otryggt, där kriminaliteten är hög eller där det finns starka spänningar.

Tvärtom så karaktäriseras framtidens städer av god utbildning, bra vård och omsorg, vackra stads- och landsbygdsmiljöer. Och en känsla av modernitet där människors olika livsstilar, kulturer, etnicitet, intressen och livsdrömmar samspelar.

Det i sig skapar ökad inflyttning och fler investeringar som i sin tur leder till att nya företag etableras och redan existerande utvecklas. Som i sin tur leder till ökade skatteintäkter och en mer välmående kommun.

Jag hör på mig själv att jag kanske blir för abstrakt och teoretisk men jag tror att det är viktigt att förstå den här utvecklingslogiken. För om vi på djupet förstår och långsiktigt driver Eskilstuna åt det här hållet så kommer vi också att se ett nytt och modernt Eskilstuna växa fram.

Vi lever alltjämt med industrialismens logik. Kanske särskilt i en stad som Eskilstuna som har en sådan stark identitet och stolt historia i mer än 400 års produktion och tillverkning.

Det tar sig bl a i uttryck i förhoppningar om att de stora och starka företagen skall skapa jobb. Det tar sig också i uttryck i en stark tro att det är kommunen som skall lägga till rätta, ordna och ställa. Istället för att se att alla måste samarbeta och gå tillsammans.

Jag skriver inte det med någon kritisk underton utan mer för att vi behöver förstå att vårt sätt att tänka och förhålla oss har sin grund någonstans. Och den grunden stavas hundraåriga framgångsrika erfarenherer från industrialismens epok.

Hur vi tänker om vår stad
Om läsaren är med mig på att utvecklingen går mot att jobben följer människorna och inte tvärtom så behöver vi tydligare fundera på vad som då är Eskilstunas framtida drivmotorer.

En viktig del är kulturen. Men då inte bara som hur den uttrycks i form av teater, musik, litteratur och konst – vilket också är viktigt – utan kulturen i meningen hur vi är mot varandra och mot de som besöker eller jobbar i vår stad. Hur gestaltar vi öppenhet – som Eskilstunabor gjort i tusentals år?

Hur andas våra parker, gator, torg och kvarter öppenhet, estetiskt vackra gröna miljöer och aktiva människor?

Hur ser våra byggnader ut, hur vill vi bli uppfattade? Ett slitet och mögelluktande konstmuséum – apropå hur läget var för några vår sedan –  och nu sporthall och bad eller moderna funktionella och vackra lokaler där det pulserar?

Vilka typer av restauranger och nöjeslokaler vill vi ha? Där fyllan flödar och svarta pengar snurrar eller är det något annat den moderna unga människan kommer att kräva?

En stads kultur och själ skapas av dess människor. Det börjar med hur vi är mot varandra, hur vi tänker om vår stad, hur vi är mot Eskilstuna och hur vi ytterst ser på oss själva. Med självrespekt eller självförakt.

Dags för industristäderna
Fastighetsägarna, HUI Research och SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför en intressant studie där de nu presenterat en första delrapport ”Kulturen och staden”.

De har bl a studerat landets 34 största kommuner utifrån en rad olika aspekter. Syftet är inte att ranka bra och dålig utan snarare att hitta lärdomar och försöka svara på frågor om vad det är som driver en stad framåt.

En generell lärdom de pekar på är att varje stad har sina möjligheter men också sina begränsningar. Det där kan låta simpelt men jag tror att det är oerhört viktigt att börja där. Eskilstuna ska inte bli ett Stockholm eller Barcelona eller ens ett Uppsala eller Linköping. Vi har vår egen historia, vår egen själ och vår egen logik.

Vi ser nu ute i Europa att den mest spännande utvecklingen ofta sker i sk klassiska industristäder. Efter huvudstäderna, turistmagneterna och universitetsstäderna är det nu en ny typ av städer som kliver fram. Ett Manchester, Liverpool, Glasgow, Duisburg eller motsvarande i Frankrike och Holland. Jag tror att det är där Eskilstuna skulle kunna hämta kraft ochenergi.

Manchester – ett exempel på en industristad som tagit nästa steg

Kulturen viktig
Den undersökning och analys jag refererar till pekar också på kulturen – i dess rena mening – också har stor betydelse för en stads utveckling.

Undersökningen tittar bl a på fem kulturvanor – bokläsning, biobesök, teaterbesök, biblioteksbesök och besök på pop/rockonsert. Eskilstuna hamnar lågt på den listan. Det säger också något om vår stad.

Intressant är att det inte finns några riktigt starka samband mellan nivån av kulturbesök och de resurser som satsas. Det kan låta konstigt men undersökningen tar Nyköping som exempel som har de lägsta kommunala kulturutgifterna men som placerar sig ganska högt på listan över kulturbesök.

Det finns heller inget riktigt starkt samband mellan kulturbesök och inkomstnivå. Det som sticker ut som starkast samband är snarare hög kulturaktivitet och hög utbildningsnivå. Likaså så kan man se ett samband mellan lågt antal kulturbesök och hög arbetslöshet.

Jag tror inte att jag behöver upprepa vilka utmaningarna är för vår stad. Men kanske det inte är någon tilfällighet att kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning är just höjd utbildningsnivå, fler jobb, en hållbar utveckling och ytterst en attraktiv stad.

Bilden och analysen är solklar. Nu handlar det om att göra. I det arbetet behövs alla. Det har aldrig varit mer spännande.

Ha en bra vecka!

Annonser

Responses

 1. Pär!
  Utomordentligt upplysande artikel!
  Självfallet bör vi förpassa det gamla industrisamhället till arkiven, dock med vördnad för dess kulturhistoria.
  Det är nu snart 30 år sedan John Naisbitt publicerade boken MEGATRENDER utifrån ett amerikanskt perspektiv på samhällstendenser.
  30 år är ett kort perspektiv!
  Be gärna Din gode strateg Wiktorin att redovisa en uppdatering med globalt, nationellt och lokalt (Etuna) fokus. Han kan börja med de 10 viktigaste punkterna i Naisbitts bok!
  Informationssamhället och många av dess idag kända komponenter, globaliseringen och valfriheten mm förutsågs med god precision av Naisbitt.

  Låt mig önska kommunledningen ”Lycka till” med utkristalliseringen av megatrenderna för Eskilstuna! Återkom gärna med info när projektet är igång!

  Du är på rätt väg!

  ///Hans-Erik

 2. http://harpokrates.blogg.se/index.html

 3. Hej Hans-Erik!
  Vi gör ständigt olika analyser kring olika frågor. Bl a har Bo Wiktorin gjort ett antal läsvärda rapporter om Eskilstuna. Fokuset har varit region-, arbetsmarknads- och näringslivsfrågor och utbildningsfrågor.

  Under 2011 deltog vi också i en studie där ett trettiotal kommuner och ett antal världsmetropoler beskrevs.

  Kul att du lyfter John Naisbitt. Hans bok beskrev många av de trender som nu lever mitt bland oss. Själv hittar jag mycket inspiration från Richard Florida som jag tycker är den som på ett spännande sätt beskriver den nya öppenheten.

  Har man sedan en historisk läggning – vilket jag förstår att du har – så är alla de stora filsoferna och religionerna bra kunskapskällor.

  Ha det
  Pär E

 4. Tack Pär!
  Kan möjligen Bo Wiktorin kan skicka över nämnda rapporter till

  H-E Fredbäck
  Dingergatan1
  633 51 Eskilstuna

  Gott!

  Hans-Erik

 5. Kommer med posten de närmaste dagarna.

  Pär E


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: