Skrivet av: Pär Eriksson | augusti 14, 2011

Om stora omvälvningar, framskymtande mönster och vikten av att gå tillsammans

Det brinner på gatorna i London. Vi har läst om samma fenomen i Paris och även i vårt eget Rosengård. Lägg då till sommarens ofattbara terrorn i Oslo så  framskymtar en värld vi inte riktigt känner igen. Om några veckor så är det 10 år sedan terrorn våldtog New York. Kriget fortsätter utan synligt slut i Afghanistan och Irak.

Världsekonomin är skakig. Viljan till gemensam finansiering av gemensamma behov tycks minska. Solidaritet ersätts av en roffarmentalitet.

Detta samtidigt som Afrikas Horn genomlider en gigantisk hungerkatastrof. Miljöfrågorna och den snart verkliga sk ”oil-peak” sätter en ny och nödvändig agenda.

I det lilla och vardagliga så ökar spänningar och motsättningar. e-kommentarer och insändare blir allt mer hatiska och oförsonliga. Ett ohövligt ord ersätter leendet på bussen. Misstänkliggörande ersätter nödvändiga samtal i debatten. 

Kanske drar jag ut de senaste veckornas händelser för långt. Kanske ser jag inte alla de positiva tecknen som lever samtidigt. Himlen förmörkas av det onda.

En era av stora omvälvningar
Ibland tror jag att det är extra viktigt att vi lyfter blicken. Läget så här i början av 2010-talet är ett sådant tillfälle. En malande oro jag kan känna är att vi ser varje händelse isolerad. Varje del, varje skeende blir till en olycklig omständighet, en oförklarig händelse, ett verk av enskilda individer.

Och på ett plan är det nog så. Varje enskild händelse har sin logik och sin dramaturgi men när vi börjar se helheten och ger oss tid att reflektera så börjar mönster framskymta – om ännu ej helt skarpt och tydligt.

Är vi riktigt övergripande så tror jag att perioden 1950-2050 kommer att beskrivas som den stora omställningens tid då det klassiska industrisamhället inkluderat kolonialismen utvecklades till något annat.

Unkna diktaturer i Västeuropa föll – ett Spanien, Portugal och Grekland. Östeuropa och kommunismen faller samman samtidigt som många små länder i tredje världen reser sig ur förtryck. Lägg då till den ekonomiska utvecklingen i Asien och nu den arabiska våren så börjar vi skönja en ny värld i ett hundra årsperspektiv. 

En ny värld med folkvandringar och flykt undan krig, terror och fattigdom. Men också en ny värld som präglas av frihetshunger och krav på demokrati, rättvisa och värdighet.

Ersätt frustration med förståelse
Jag tror att det är viktigt att se den här bilden för att förstå den frustration som uppstår i dess kölvatten. Tidigare värdemönster som de uttrycks i form av religioner, kulturer och identiteter i sociala klasser, kön eller politiska ism-er bryter samman. Klassiska institutioner som familjen och skolan tappar sin avgörande roll som tolkare av världen. Och det är precis i det sammanbrottet som spänningarna och frustrationen uppstår.

Och istället för att möta det med öppenhet och en reflekterande grundton, istället för att möta svårigheterna tillsammans, skapa förståelse för mänskligheten och jordens utmaningar – jag hör att det låter pompöst – så blir oförsonlighet, några är mer värda än andra-attityd, en Bin-laden eller en Breivik som intar scenen och förgiftar med sina extrema budskap och handlingar.

Har det med oss att göra i vardagen? Ja, jag tror det. Som samhällsmedborgare har vi att förhålla oss till världen. Vi behöver förstå att just vi lever under en tidsera som andas stora och omvälvande skeenden.

Men vi behöver också förhålla oss som individer till själva livet. Vi behöver ta ansvar för oss själva, våra reaktioner och våra värderingar. Vi behöver öva på att vara goda. Vi behöver också ta ett ansvar för våra barn och barnbarn. Ingjuta mod och hopp i en värld som inte alltid är tolkningsbar eller logisk.

Kommunen som en del av demokratins själ
Vi har också ett stort ansvar i vår roll som medarbetare i en kommunal organisation. En kommun är en del av den demokratiska infrastrukturen i ett samhälle. En kommuns själva grundidé och livsluft är att rikta sig till alla och också behandla alla likvärdigt.

Just därför är våra skolor, äldreboende, verksamhet för funktionshindrade, fritidsgårdar, bibliotek, tekniska verksamheter, myndighetsutövning, adminstration och service så viktiga.

En väl fungerande offentlig sektor är en del i arbetet med att klara de stora samhälleliga omvälvningarna.

I ett läge då många människor känner hopplöshet och liten framtidstro så växer extremism i alla dess former. Antalet bränder står i proportion till graden av optimism. Just därför är utanförskapet vårt största hot och spöke. Utanförskap i dess breda mening. Utanför samhällets gemenskap och grundvärderingar, utanför arbetslivet, utanför utbildningen och bildningens möjligheter. Utanför…………

I det konkreta och lokala handlar det om att skapa fler jobb, sätta än mer fokus på skolan, öka medvetenheten kring miljö- och en hållbar samhällsutveckling. Kort sagt – skapa ett attraktivt och tryggt Eskilstuna som vi vill bo, leva och verka i.

Det är så vi möter vår frustration eller våra känslor av förenkling. Och kanske i slutändan har vi bara ett alternativ och det är att ta varandra i hand……………………………tillsammans!

Flummigt, invänder någon. Ja, kanske. Men vad har vi för alternativ? Fler bränder, mer oförsonlighet, fler Oslo, fler dödsmisshandlar?

Ha en bra vecka!

Annonser

Responses

 1. Pär!

  Tack och heder för en stor och intresseväckande ”paradartikel”!
  Förhoppningsvis kommer Ni stora tänkare och ledare att i god tid innan en befarad ” kollaps” framtvinga en global över- och vällevnadsstrategi (filosofi).

  Men det gäller nu att samla oss i en ring och ta varandra i hand. Ringen kan slutas med att yttersta högern och dito vänstern knyter säcken tillsammans med de övriga.
  Tillåt mig föreslå att Du och de politiska gruppledarna i Eskilstuna bildar en framtidskommission i likhet med vad jag nedan har föreslagit på ”riksnivå”:

  Hela Sverige kan mer!

  Ledaren i Eskilstuna-Kuriren (11/8) har överskattat och förenklat statsmaktens politiska förmåga att skydda Sverige från en allvarlig ekonomisk kris med globala förtecken genom att föreslå en kohandelsliknande rikspolitisk samverkan utan deltagande av såväl de extrempolitiskt utmanande vänster- och högersvansarna som civilsamhällets övriga fria samhällsgrupper.

  Ledaren (EK 11/8) har förvisso rätt i sin politiskt krismedvetna uppmaning till en parlamentarisk samling men utelämnar förutom de nämnda demokratiska ytterlighetspartierna även två av de viktigaste samhällssektorer som grundlägger Sveriges nationella styrka, nämligen näringslivet och den ideella/idéburna sektorn.

  Endast en enad nation kan skapa de stringenta handlingsregler som kommer att krävas för att nöjaktigt skydda Sverige från att dras med/ned i en global recession.

  Sverige har fortfarande den konstitutionella styrka, produktionsförmåga och oberoende ekonomiska försvarsberedskap som krävs för att överleva globala attacker mot såväl vårt näringsliv som det allt överskuggande välfärdssamhälle som har skapats genom den historiskt framgångsrika ”svenska modell” som omfattat alla intressenter.

  Samtliga tyngre samhällsföreträdare måste erbjudas att ingå i en nationell ekonomisk kriskommission under samordnad ledning av regeringen. Riksdagens demokratiskt valda partier skall självfallet ingå i en sådan stabil kraftsamling för Sveriges väl!

  Näringslivet och civilsamhället i nära och effektiv samverkan med en samlad offentlig sektor – företrädd av staten och kommunerna – har all möjlighet att undvika de förödande inrikeskonflikter som numer alltför ofta hotar att rasera demokratin.
  Enade vi stå – söndrade vi falla! Sverige står ansvarsfullt upp för fred och frihet.

  Hans-Erik Fredbäck
  Oberoende socialliberal i Eskilstuna


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: