Skrivet av: Pär Eriksson | juni 12, 2011

Om trygghet, städers utveckling och vikten av att visa civilkurage

När man följer dagens debatt och samtal om hur städer och regioner uvecklas så återkommer frågan om trygghet. Känslan av att känna sig trygg och säker – att leva i  en miljö fri från kriminalitet, våld och droger.

Hela det resonemanget understryks i en färsk rapport från Världsbanken och FN:s organ mot droger och kriminalitet – UNODC. Rapporten pekar på att kriminalitet och våld inte bara slår hårt mot enskilda människor – framförallt de fattiga – utan det är också klarlagt att det hämmar och begränsar ett lands, en regions och en stads utveckling. Dels slår det mot demokratins grundfundament, dels slår det mot den ekonomiska utvecklingen.

Vi må vara kritiska mot våra politiker – det är en del av demokratins innersta väsen – men jag tror att vi alla föredrar den representativa demokratin om än med sina brister före ett samhälle där den starke, den med pengar, den med kontakter, den som ropar högst eller den som hotar sig till fördelar bestämmer. Ett samhälle där kriminalitet och våld tillåts växa är i grunden ett hot mot demokratin.

Men kriminalitet och våld hotar också den ekonomiska utvecklingen. Företag, entreprenörer och duktiga medarbetare vill inte arbeta i eller etablera sig i länder, regioner eller städer som domineras av otrygghet och osäkerhet.

Det är bara att läsa om vad som sker i Mexico just nu för att förstå vilka krafter det handlar om. Delar av Mexicos städer och bostadsområden kontrolleras idag av den organiserade brottsligheten. Mord, misshandel och hot tillhör vardagen. Mot politiker, åklagare, poliser, journalister och modiga medborgare. Samhället slås sönder, familjer splittras och förlorare är vanliga människor.

Vikten av brottspreventivt arbete
Men det här har väl inte med oss att göra, invänder den kritiske läsaren? Jo, i det lilla, i det lokala så har det med oss att göra. Även om vi inte lever i en mexicansk situation eller att Världbankens rapport direkt handlar om Sverige eller Eskilstuna så har resonemanget bäring på hur man bygger framgångsrika städer.

Just därför är det brottspreventiva arbetet på viktigt. Just därför är arbetet mot känslan av utanförskap så viktigt för Eskilstuna. Just därför är arbetet mot droger och kriminalitet så viktigt.

Polisen och kommunen har naturligtvis ett extra stort ansvar. Våra skolor, fritidsgårdar och vår socialtjänst har ett stort ansvar men det här handlar ytterst om vad Eskilstuna vill stå för. Dess medborgare, föreningar, organisationer, kyrkor, företag och naturligvis i våra roller som föräldrar, anhöriga och medborgare.

Stärk civilkuraget
Samtidigt som det ska ställas berättigade krav på polis och kommun så måste vi återupprätta ett civilkurage som handlar om att vi inte ser mellan fingrarna eller bagatelliserar brott, kriminalitet, våld och hot.

Civilkurgage behöver inte vara hjältedåd – det räcker med att vara en modig vuxen

Ytterst handlar det om oss alla men jag menar att vi män har ett extra ansvar. Det är inte kvinnorna, det är inte våra mammor, fruar eller döttrar som står för otryggheten i Eskilstuna.

Det är tufft att skriva – men vi måste orka möta oss själva och fråga oss på djupet vad vi står för. Är vi konsekventa och återhållsamma vad gäller alkohol? Tycker vi att det är okey med fria sprutor eller lite haschrökning? Är vi redo att säga nej till svartjobb? Stödjer vi skolan när lärarna vill ha vår hjälp eller pratar vi illa om skolan? Är vi också en del av drängkulturen och småskrattar när det berättas sexskämt eller ironiseras över bögar?

Det handlar inte om att vara präktig – det handlar om att vara vuxen, att vara människa. Något som våra barn och ungdomar längtar efter att få möta och mäta sig med.

För ska vi tro Världsbanken och FN:s organ mot droger och kriminalitet så börjar arbetet med tydliga vuxna som står för något. Ett samhälle som inkluderar människor. Ett samhälle som satsar på utbildning.

Det är i den miljön, i den kontexten som sedan myndigheter, polis, rättsväsende, kommun och landsting kan agera.

Jag är så glad att vi i Eskilstuna börjat formera ett genomtänkt brottspreventivt arbetet under paraplyet Trygga Eskilstuna. Det arbetet bygger precis på insikten att vi behöver gå tillsammans. Kravställandets tid då vi pekar på någon annan är över. Det handlar om dig och mig.

Ha en bra vecka!

Annonser

Responses

 1. Pär!
  Tack för att Du ihärdigt håller våra kritiska sinnen öppna.
  Känslan av att känna sig trygg och säker växer ur känslan av frihet och upplysning.
  För att kunna ”hänga med” i samhällsutvecklingen krävs av alla och envar att vi anstränger oss och aktivt deltar i den fortlöpande samhällsdebatten. Vi måste visa delaktighet och öppenhet. Detta kräver viss tidsuppoffring, men känslan av delaktighet borde uppväga insatsen.
  Sann demokrati inkluderar individen. Kollektiven och deras presidier har tyvärr en viss förmåga att inte nå individerna. Föreningslivet befinner sig i en viss stagnation pga ”övermättnad” och människors tilltagande tidsstress. ”Hinner inte med”!!!!!???
  Vissa hinner inte ens med att stötta den minsta ”föreningen” = FAMILJEN.
  Vi måste ”lugna ner oss” och dels sänka tempot, dels prioritera mera moget, som kloka vuxna föredömen.
  Vi äldre vuxna bör ha en mera aktiv roll i samhällsapparaten – i kraft av våra livserfarenheter och förhoppningsvis visdom. Ålderdom och tankar på döden gör oss visa. Lyssna och lär!
  ALLA måste samspela. Den ideella sektorn är därvidlag en mycket viktig ”spelare” vars förmågor bör kunna utvecklas ytterligare som byggklotsar i det goda samhällsbygget.
  Tänd upplysningens ljus!

  Bereden väg för……

  ///Hans-Erik

 2. Tack Pär.
  Jag gillar speciellt ”Det handlar inte om att vara präktig – det handlar om att vara vuxen, att vara människa.”
  Det är svårt med civilkurage och jag skämdes över mig själv senast igår. Jag gick förbi en man som såg ut som nidbilden av en farlig karl. Han vägrade flytta sin bil och tyckte att några studentfirare gått kunde åka en annan väg. Jag gick förbi. Ville inte vara inblandad mitt i detta firande, men mina barn. Usch – jag vill bli bättre på det.!
  All förändring börjar med mig själv.

 3. Kloka ord. Vi är nog alla ganska dåliga på att stå för våra känslor av vad som är rätt. Ovana tror jag. Jag ser det som att det är något som vi hela tiden måste öva på för att det ska vara en del av det naturliga handlandet. Och vi behöver också uppmuntra varandra i övandet.

 4. Tack Pär för de viktiga och nödvändig ord du skriver om det brottspreventiva arbetet och om att vi MÅSTE möta oss själva. Jag tycker också om meningen ”Det handlar inte om att vara präktig – det handlar om att vara vuxen, att vara människa”. Jag tycker det är oerhört viktigt att vi satsar på föräldrastödet i Eskilstuna, det behövs! Föräldrar behöver känna att de har kommandot och som våra barn och ungdomar behöver känna. Jag hoppas att skolan ger förutsättningar för föräldrar att diskutera frågor som rör deras barn. Det är viktigt att jag som förälder känner mig trygg så tidigt som möjligt då det också blir lättare att sätta de där gränserna då barnet blir tonåring. Det är viktigt att kommunen erbjuder stöd och ger de där förutsättningar för föräldrar att träffas, få information och kunskap kring frågor som rör uppfostran på olika sätt. Att få diskutera och få information om frågor om alkohol, droger, internet, gränssättning med mera tror jag ökar föräldrars trygghet och på så sätt får vi också fler trygga barn.

  När det gäller trygga Eskilstuna, det lokala brottsförebyggande rådet och det arbete som påbörjats känns väldigt bra. Det handlar om ett långsiktigt arbetet med att påverka och få till samverkan och en ökad dialog med boende i Eskilstuna. Då är de lokala nätverken, de lokala aktörerna viktiga som budskapsspridare. De behöver hjälpa till att förmedla positiva budskap men också att få till öppna möten och bra aktiviteter där människor träffas. Att få med medier på olika sätt i detta arbete är också oerhört viktigt. Ett samarbete med Eskilstunas lokaltidning är på gång och vi hoppas det kan utvecklas till något riktigt bra och givande.

  Jag känner mig stolt över att bo och arbeta i Eskilstuna. Jag känner mig också stolt över att som brotts- och drogförebyggande samordnare och som samordnare för trygga Eskilstuna, vara en del i arbetet med att utveckla trygghetsarbetet i Eskilstuna.

  trygga hälsningar
  Eva Carlsson

 5. Öppna Förskolan är precis en sådan mötesplats där unga föräldrar möter en klok och erfaren personal. Där skapas sociala nätverk, knyts nya kontakter, förmedlas livskunskap. Små barn får möta andra barn. Ensamma föräldrar möter andra ensamma föräldrar. Relationer byggs och skapar trygghet. Trygghet skapar ”vuxna” föräldrar som vågar och kan ta sitt föräldraskap.
  Ibland ser vi inte vad vi redan har för goda verksamheter i kommunen!
  Ge dom ert fulla stöd!

  Mats Olof Säfström
  Direkt från Trevliga Torshälla


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: