Skrivet av: Pär Eriksson | februari 27, 2011

Om ambulanser, våra döttrar och vikten av att förstå hur moderna samhällen byggs

Vi tänker oss en allvarlig situation där vår mamma, fru, flickvän eller dotter drabbas av akuta hjärtproblem. När de första oroande känslorna lagt sig så utgår vi ifrån att de kommer att tas om hand av välutbildad och professionell vårdpersonal. Och så är det nog också. Svensk sjukvård håller hög internationell kvalitet.

Men tänk om det också är så att just för att din mamma inte bara är din mamma utan också är kvinna så finns risken att hon kommer att behandlas annorlunda än om det vore din pappa. Naturligtvis så skulle vi inte acceptera det.

Erfarenheter och även ny forskning som nu börjar komma fram när samhället satt ljuskäglan på sådana här strukturella skillnader visar att vi har en resa kvar att göra innan vi kan säga att alla behandlas på ett jämlikt sätt.

Jämställdheten tar ett nytt steg
Under de senaste decennierna så har frågan om jämställdhet i första hand diskuterats och behandlats som en ideologisk fråga –  vi har ställts inför rätt eller fel, feminist eller inte. I grunden menar jag att det varit välgörande och påverkat såväl kvinnors som mäns syn på jämställdhet, lika-löner, ansvar för familj och barn etc.

Den klassiska kampanjen på 1970-talet med Hoa-Hoa Dahlgren

Detta till trots så tror jag att den här mer ideologiska betoningen också frusit fast värderingar och möjligheter till samsyn. Det förvirrade utspelet om ”män är djur” och att män är kollektivt ansvariga för kvinnovåld ledde i sämsta fall till att frågan tappde utvecklingskraft.

Just därför är det så välgörande när vi nu kan skönja att jämställdhetsarbetet går in i en nya fas. Arbetet har i någon mening lämnat debattsofforna och fokuserar istället på hur samhället är konstruerat, hur vårt tänkande är starkt invävt i vårt medvetande. Det är inte av ondo eller att sjukvårdspersonalen inte är feminister som de agerar annorlunda när de möter en kvinnlig hjärtpatient jämfört med en manlig. Det handlar om tankemönster och inlärt beteende som är så starkt implementerat i oss att vi tror att det ”bara ska vara så här”.

Och här kommer det hoppfulla – när vi börjar förstå att det är så, det är då vi kan börja förändra invanda strukturer, ta del av forskning och beprövad erfarenhet och forma något nytt. Det här gången tillsammans.

Nu tog jag medvetet ett enkelt och pedagogiskt exempel om hjärtbesvär och sjukvårdens agerande men jag menar att vi har hundratals, tusentals sådana här vardagsexempel på hur vi agerar och möter människor – djupt omedvetet – utifrån kön, social bakgrund, religion, ras eller etnisk tillhörighet.

Men vad är det för fel med det, invänder den kritiske läsaren. Nej i vissa fall behöver det inte vara fel. Dvs att ha en förståelse och kunskap om biologiska, sociala och kulturella bakgrundsfaktorer. Problemet blir när människor dör – t ex i en hjärtåkomma – pga av att de är kvinnor. Eller att en person med svart hudfärg behandlas annorlunda på socialkontoret eller att förväntningarna i skolan är låga på invandrarpojkar.

Fredrick Douglass Academy i Harlem – skolan som arbetar medvetet med höga förväntningar och når mycket bra resultat

Allas lika värde samhällsekonomiskt lönsamt
Vi skriver andra decenniet på ett nytt århundrade och millenium. Om vårt samhälle ska fortsätta att utvecklas, om vi ska lyckas lämna 1900-talet och på allvar kliva in i något nytt så krävs en ny syn på varandra och ny syn på människan. Tiden då vi kategoriserar, delar upp, separerar och rangordnar människor är för alltid över. De som vill hålla kvar vid det gamla blir släpankare för modernitet. Lyckas jag inte övertyga er så lyssna på de unga egyptierna på Tahrirtorget.

Intressant är att allt fler forskare och idédebattörer pekar på att människors lika värde inte bara är en social- och idémässig konstruktion utan också ekonomiskt lönsamt.

Låt oss stanna upp där så att ingen missförstår mig.  Nu drivs jag av en humanistiskt ådra. I vart fall inbillar jag mig det. Jag hämtar inspiration inte bara från de stora filosofierna utan också – som den västerlänning jag är – från upplysningstiden, den franska och amerikanska revolutionens krav på människors lika värde. Det är grunden.

Men vi ska heller inte blunda för den krassa ekonomiska betydelsen. Ska vi bygga moderna samhällen så här på 2000-talet så är jämlikhet, rättvisa och alla människor lika värde en förutsättning. Gamla tankemodeller som hämtar inspiration från feodalsamhället eller från 1800- talets kolonialism eller 1900-talets industrisamhällets manliga normer tar inte länder, regioner, områden och städer framåt. Ekonomi och tillväxt stagnerar.

Det konkreta agerandet i vardagen
Väl teoretiskt och filosofiskt invänder den kritiske. Ja kanske, men vad har vi för alternativ? Att fortsätta att behandla varandra utifrån bakgrund och vart vi kommer ifrån istället för att fokusera på den enskilda talangen och vart vi ska? Att fortsätta att behandla våra mammor, fruar och döttrar annorlunda inom sjukvården? Eller att bemöta en invandrarpojke annorlunda pga av att han är mörkare i hyn än mina egna barn? Att möta en HBT-person nedvärderande för att han eller hon älskar en person av samma kön? Att behandla en kristen eller muslim olika pga av att de tillbeder olika gudar?

Just därför är det här inte i första hand en fråga om att vara feminist eller inte, att vara positiv till religioner eller vissa kulturer eller inte. Nej, det handlar i första hand om att vara människa. Att på djupet ta en position om just allas lika värde. Om vi ska döma någon, om vi ska klandra någon, om vi ska fördöma någon – så ska det vara på hur någon agerar aldrig på grunder som vilar på kön, ålder, etnicitet, grupp, kultur eller social bakgrund.

I slutändan handlar det om hur vi agerar i vår vardag. Som lärare och vårdpersonal, som socialsekreterare och fritidsledare, adminstratör och planerare, som personal inom brandkåren, som chef och ledare.

I grunden handlar det också om hur vi bygger en modern kommunal organisation. En inåtvänd, korrekt men introvert organisation som förstärker olikheter, delar upp och gör människor till anonyma grupper eller också försöker vi sakta men säkert orientera oss mot något som skulle kunna stavas modern kunskapsorganisation. Vi kanske inte riktigt ser alla konturerna på vad det är och hur visionen gestaltar sig. Det kanske finns ett drag av otydlighet och osäkerhet i den där framtidsvisionen men låt inte det hålla oss tillbaka.

Låt oss ha förtröstan om att samhällsutvecklingen går åt rätt håll med mer krav på demokrati, inflytande, insyn, genomskinlighet, jämställdhet och allas lika värde. Om inte annat för att våra mammor, fruar, flickvänner och döttrar ska få det bättre och inte oroas för att dö i förtid i en ambulans för att de just är våra mammor, fruar och döttrar. Aldrig!

Ha en bra vecka!

Annonser

Responses

 1. En väldigt bra artikel om dagens samhälle o0ch hur vi många gånger ser på andra religoner, kulturer, HBT-personer mm dom som är annorlunda.
  Vet själv hur det är då jag har dålt handikapp i form av lättare ADHD + att min sambo både har dålt handikapp i form av kraftig dyslexi samt synligt handikapp i form av CP-skada sen födseln.
  Vi vet hur det är at vara en grupp utanför dom (normala).
  Jag fick min ADHD diagnos när jag var över 30år så hela min skolgång har varit svår.
  MVH cilla och mathias

 2. Tack Cilla och Mathias för att ni bjöd på era erfarenheter.

  Ha det
  Pär E

 3. Hej Pär!
  ”Amazing grace” – I was blind, but now I can see…” får symbolisera Din empatiska krönika. Även bruket av antiteser kan vara upplysande.
  Lika värde – utom för affärslivets ”arbetsköpare” där resultatinriktad kompetens värderas ”olika”? Vi må födas lika, men under uppväxten danas vi olika pga kända influenser och kanske genetiska förutsättningar. De senare är ”suspekta” och kan få ”rasbiologiska” förtecken. Usch ja, svåra frågor.
  Eftersom vi människor är så olika och ofta oförenliga måste en trygg, rättslig författning finnas som – ibland med tvång – skapar optimal harmoni i ett samhälle. Sverige har av tradition(”svenskheten?”) ett konstitutionellt starkt rättssamhälle byggt på mångårig demokrati och samförstånd. Tyvärr skapar ibland enkla majoriteter onödiga konflikter i ett tvåpolariserat (”enfaldigt”) politiskt system. I Eskilstuna har vi (haft?) ett ett ca 100-årigt socialistiskt majoritetsstyre, som nu håller på att moderniseras. Politik förändras och anpassas ständigt till tidens samhällsförutsättningar. Av erfarenhet och kunskap blir vi förhoppningsvis klokare med tiden, ”För Sverige i Tiden”!
  Alla individer vill givetvis ha inflytande, insyn, delaktighet, valfrihet och ”lika värde” inför lagen och i vardagen skiftande livssituationer. Men våra arvs- och uppväxtbetingade personligheter gör oss olika i många hänseenden! Och detta går nog inte att undvika, men möjligen kan/bör ”klyftor” mellan olika intressen, smak och världsuppfattningar minskas genom goda demokratiska bildningsinsatser. Transfereringar?
  Ett gott samhälle är ett öppet och tryggt samhälle, där individen respekteras ”fullt ut”, men även där skilda uppfattningar och personliga val samt personliga förutsättningar (förmågor, viljor) accepteras genom t.ex. rättvis prestationslön. Det måste löna sig att anstränga sig lite extra! Våra tre samhällssektorer (Offentliga, Näringslivet, Civilsektorn) hanterar detta väldigt bra, men visst förekommer naturligt skilda intressentbetingade politiska uppfattningar. Det fina i ”kråksången” är då respekten för demokratin och individens författningsgivna rättigheter. Om vi bara tillämpar de lagar vi gemensamt har skapat så får vi det ”Goda samhälle” och den ”Personliga frihet och aktning” som vi alla är lika värda.

  Med högaktning och i underdånighet (inför lagen)

  Hans-Erik Fredbäck


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: