Skrivet av: Pär Eriksson | februari 20, 2011

Om smörgåstårta, stolthet och vikten av att gestalta en ny kultur

Den här veckans krönika kan kanske inledningsvis kännas lite väl intern. Men hav förtröstan lärdomen är generell och handlar i grunden om mänskliga behov av att få känna stolthet.

Så här är det; förra veckan så bjöd ledningen för vår arbetsmarknads- och familjeförvaltning in alla medarbetare till fredagsfika med smörgåstårta. Bakgrunden var att man ville visa uppskattning och fira att man gjort ett bra arbete under året. Snabbt väckte initiativet kritik – framförallt i media men också internt i organisationen.

Jag tror att läsaren känner och förstår argumenten – man kan inte fira en verksamhet samtidigt som barn far illa, missbrukare knarkar ihjäl sig och människor är arbetslösa. Låt mig vara tydlig – jag har den djupaste respekt för att såväl medborgare, brukare, anhöriga som medarbetare kan reagera och känna så. Samtidigt tror jag att man måste förstå att alla inte tänker så eller känner så. En slags ömsesidig respekt. Det finns ingen som har fel i den meningen eller någon som behöver övertygas. Vi bär alla på egna värderingar och erfarenheter som ger avtryck i en sådan här fråga.

Däremot finns det en hel del lärdomar att reflektera över utifrån det här lilla men starkt symboliska initiativ. Min erfarenhet efter mer än trettio är i offentlig sektor är den svaga känslan som finns för det egna arbetet. Eller rättare sagt – avsaknaden av stolthet.

Det breda uppdraget
Den kommunala organisationen har ett mycket svårt uppdrag. Vi ska arrangera både konstutställningar, leverera värme och vatten, bygga bostäder, lära barn läsa, stötta socialt havererade familjer, finnas med den sista tiden i den äldres döende, se till att Tunavallen är öppet och att vi har snöfria gator. 

Den här bredden är både vår styrka, vår själ och vår akilleshäl. För hur gott arbete vi än gör så finns det alltid något som för tillfället inte är riktigt bra. Det finns alltid någon som känner sig förfördelad, dåligt bemött eller inte fått som den önskat. Så varje beröm, varje positivt ord, varje smörgåstårta som står på våra bord kan vägas mot något som inte fungerat.

Lite tillspetsat skrivet – vi har levt med Golgatakorset i mer än hundrafemtio år. Jag menar att det är dags att offentlig sektor visar en annan sida, börjar leva och gestalta en annan attityd. Och missförstå mig verkligen på rätt sätt – inte hurtigt eller blåögt naivt om att allt är bra – men ändock med rak rygg och en säker framåtblick utstråla att vi varje dag gör stordåd. Vi betyder något för Eskilstunaborna. Vi gör skillnad!

Offentlig sektor står sig väl
En röst som jag ofta ger plats för är forskaren Maria Tullberg på Handelshögskolan i Göteborg. Hon har forskat på offentlig sektor, hur vi tänker om våra uppdrag och hur vi gestaltar och beskriver oss själva. Maria är skarp i sina slutsatser. Hon menar att vi allt för ofta ikläder oss rollen av offer, att vi inte är tillräckligt stolta över vårt arbete och – menar hon vasst – själva målar upp bilder av att det fungerar bättre inom det privata näringslivet. Där är det öppet och kreativt samtidigt som vi står för byråkrati och tröghet.

Maria Tullberg menar – och läs det jag nu skriver nogrannt – det finns inget i forskningen som bekräftar det. Tvärtom menar Tullberg att offentlig sektor är överlägsen när det gäller lyhördhet, förmågan att lyssna på de individuella behoven och framförallt är den offentlíga sektorn öppen och genomskinlig. Medarbetarnas möjlighet att uttrycka sig är överlägsen den privata näringslivet. Det finns också studier som menar att ledarskapet i offentlig sektor är bättre än inom det privata. Det ni!

Maria Tullberg är vassare än så – och vi behöver inte dela alla nyanser i hennes analys – hon menar att det finns en medveten strategi att nedvärdera och kritisera offentlig sektor. För att använda hennes egna ord – det ökar trycket på privatisering.

Alla känner mig inte – så låt mig vara extremt tydlig – jag är ingen kramare av att alla kommunala tjänster ska utföras av den egna kommunala organsiationen. Efter tjugo år i vår grannstad så har jag med egna ögon följt medarbetar- och föräldradrivna förskolor, friskolor och privat drivna äldreboenden som levererat toppkvalitet. Nej, min poäng är inte att till varje pris hävda den kommunala organisationens förträfflighet. Min poäng är snarare att lyfta upp allt det goda som görs och att börja gestalta en ny offentlig kultur som stavas just stotlhet över uppdraget och det egna arbetet.

En kvinnofråga eller………
Jag funderar om den här frågan också är en kvinnofråga. Jag tänker på alla bonusar som nu betalas ut inte bara i bankvärlden utan också i andra manligt dominerade företag – privata som offentliga. Jag tänker på friskolor och vårdföretag som redovisar miljonvinster från offentligt finansierade uppdrag. Var finns de upprörda artiklarna i media, var finns de upprörda insändarna? Detta samtidigt som några smörgåstårtor uppenbarligen ”triggar” media, medborgare och några av våra egna medarbetare. Läsaren genomskådar mig att jag skriver med vass penna  men det är något som bekymrar mig på djupet.

Jag tror att vi behöver skapa en ny kultur i offentlig sektor. Den bygger inte på att vara hurtig eller att inte våga vara kritisk – utan mer på att samtidigt våga vara stolt. Att våga stå upp för verksamheten. Inte utanförlägga eller hänvisa till någon annan. Utan börja prata om att ”jag är ansvarig………..”

Vikten av att bygga en ny kultur
I min roll som kommundirektör så kommer jag att uppmuntra och försöka förstärka en ny syn på oss själva. Öka delaktigheten, öppenheten och genomskinligheten. Men också öka kravet på var och en av oss att agera moget och modigt. Detta samtidigt som vi utvecklar ett ledar- och medarbetarskap som bygger på samarbete och att vi går tillsammans. En vilja att se varandras goda intention, en kultur av uppmuntran och en vilja att lyfta upp allt det goda som görs utan att sopa problem och tillkortakommanden under mattan.

Jag vill se mer att raka ryggar och ärliga blickar som står upp för offentlig sektor. En hjälpsam och lärande attiyd som visar stor respekt för brukare, samarbetspartners, medarbetare och våra uppdragsgivare – våra folkvalda.

Ock kanske det där kulturskiftet påbörjades – om än symboliskt – i fredags med att en modig förvaltningschef och nämndordförande vågade trotsa det gängse mönstret och med tydlig röst förmedla – du är viktig!

Uppenbarligen skapade det diskussion och debatt – och vad vet jag – det kanske var det som var syftet. Att ta temperaturen på vår egen organisation. Vår förmåga att vara en människa som både är stolt och samtidigt orkar härbärgera ångest och se livet och samhället med alla dess brister.

 

Ha en bra vecka!


Svar

 1. Så sant! En sak vill jag dock lyfta fram, låt oss någon gång genomföra fullt ut de riktlinjer vi fått ÄVEN om vi byter förv.chef.
  det skulle ge oss lite ro att göra ett ännu bättre jobb.

 2. Bra, mycket bra. Stolthet för det vi är, inte det andra, och även vi själva bedömer oss vara. Skrev några rader på samma ämne för en tid sedan http://kommunchef.com/2010/11/leve-dig-som-kommunanstalld/

  • Hej Mattias Jansson!
   Tillvarata ALLA invånares intressen på bästa sätt.
   Blandekonomi med tydliga roller Beställare – Utförare!
   Det är inte svårare än så.
   Gärna stolta och kompetenta/ kvalificerade beställare.
   Låt även skickliga konsulter upprätta förfrågningsunderlag och kontraktshandlingar.
   Mvh
   H-E Fredbäck

 3. Tänk om….vi som jobbar i förvaltningar och bolag blir stolta, tänk om….

 4. Hej Pär!
  Man tänker osökt på ”sila mygg och svälja kameler”.
  Tänk att några tuggor smörgåstårta kan vålla sådan opinion. Och vad värre är att frågan överhuvudtaget behöver diskuteras. Det visar på en uppenbar andefattigdom!
  Frågan om …., bör besvaras ”Dum/svår fråga! Svarar ej! Punkt slut!”

  Och tänk att respekten för arbetet och dess vedermödor och glädjeämnen behöver ältas. Självklarheter! Och tänk att den gode Stadsdirektören – trots försök att visa motsatsen- bekänner färg(?) och ifrågasätter de fria marknadskrafternas väl dokumenterade (Nobelpris, till skillnad från Maria Tullberg) förträfflighet att driva de flesta verksamheter effektivt och trots detta även med visst överskott (kalla det gärna ”vinst”). Vad vore motsatsen – förlust!
  Snälle Pär, respektera den fria företagsamheten! Satsa istället all Din kraft på att utveckla mest förmånliga sätt köpa de tjänster och produkter som erbjuds på den fria, hårt konkurrensutsatta marknaden. VÅGA! Visa vad Du har lärt Dig som chef för den interna utförarverksamheten i Västerås.
  Varför ”leka affär”, när det finns riktiga ”affärer”? Eller misstror Du upphandlingsförmågan hos offentliga beställare.
  Livet är ingen lek! Fråga ett lågt betalt vård-/omsorgsbiträde! Det finns anställda som bevisligen jobbar för fullt 8 timmar per dag/natt och dessutom visar arbetsglädje och äkta empati (t.ex. i äldreomsorgen). Stolthet, ja visst, men goda prestationer måste kunna mätas och värderas efter sitt rätta värde – KUNDVÄRDET!
  Först rättvis lön- sedan medalj! Hellre en rejäl morot varje dag än en tårtbit var femte år?
  Öppna fönster och dörrar för den fria företagsamheten i alla dess former. En bra personlig arbetsinsats skall alltid ge VINST. Alla kloka människor inser detta. Åtminstone de som kan och vill arbeta!!!

  Du vill säkert väl Pär. Tillse dock att Dina goda tankar och avsikter verkligen omformas i effektiv handling och ger högsta möjliga avkastning(effekt) i utförarledet. KOMMUNEN SKALL FRÄMST VARA EN MYCKET KOMPETENT BESTÄLLARE.
  Utförande i egen regi må givetvis tillämpas där så är nödvändigt, kanske av sociala skäl.
  8000 anställda i kommunen, 7000 anställda i landstinget, X köpta tjänster?
  Ser Du några fördelar med att aktivera fler privata aktörer i utförandet av offentligt finansierade verksamheter, där så är juridiskt möjligt/lämpligt?

  Just nu skulle det smaka bra med en räkmacka – av högsta kvalitet, t.ex. med färskskalade räkor.

  Tack för att Du öppet välkomnar debatt och opinion.

  ///Hans-Erik

 5. Det där med smörgåstårtan – inte minast en fråga om taiming. Också jag reagerade. Tänker alltid att en kommune överskott sker på bekostnad av något. Det är ju inte så att det finns hål att fylla. Behov som aldrig blev tillfredställda. Kan tycka att det är lite malplacerat att vara stolt över ett kommunalt överskott. Säg hellre att en kommun bör ha ett överskott – för framtida bruk. Att det är så förvaltning fungerar. Mer än annat är det plågsamt att vi lever i ett sammanhang där inte kommunens resurser räcker till. Vore på ett sätt bättre att fira ett underskott med smörgåstårta, därför att fler då blivit hjälpta.

  /Claes-Göran Ydrefors

 6. Tack Claes-Göran.
  Tack för din fundering. Jag tror jag förstår hur du tänker om ”timing”. Men frågan om är det någonsin blir rätt ”timing” för offentlig sektor. Som jag skrev i min krönika – det fiinns alltid något behov någonstans som inte är infriat.

  Jag själv är ”uppvuxen” i en tradition där det var tillåtet i kommunen att känna stolthet. Det är den kulturen jag vill förstärka. Detta skrivet samtidigt som jag har den största respekt för de som tänker och resonerar annorlunda.

  Ha det bra

  Pär E

 7. Hej Pär,
  en bit smörgåstårta eller annan uppmuntran för medarbetare som gör ett bra jobb borde vara vanligare. Lite uppskattning, en klapp på axeln gör att vi gör att vi anstränger oss än mer. Och så blir vi sedda och får känna oss lite stolta!
  Tack för en inspirerande blogg!
  Cina

 8. Hej Cina!
  Så tänker jag också. Och min erfarenhet är att den uppskattningen borde visas oftare. inte bara som en markering vid ett årsavslut.

  Jag tror att det handlar om kultur i organisationen och ytterst hur vi är mot varandra. Dömande, krävande och kritiserande eller uppmuntrande och ser den andres goda intention.

  Ha det bra
  Pär E


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: