Skrivet av: Pär Eriksson | januari 17, 2010

Om en forskare, negativa självbilder och vikten av att visa stolthet

Det är allt mer sällan jag hör det men ibland är det som att det lever kvar – synen på att offentlig sektor är tärande medans det privata näringslivet är närande. Som om att tillverka godis och IT-tjänster skapar värde samtidigt som att lära ett barn läsa eller att vårda en sjuk är något som inte tillför samhället ekonomisk utveckling utan snarare tär på resurser.

Min bild är att det är allt färre som ser den ekonomiska logiken i sådana färger. Allt fler förstår att det privata och det offentliga behöver varandra och är varandras förutsättningar.

Nej min oro är inte längre diskussionen om uppdelningen i det konstruerade närande och tärande. Däremot kanske det är mer allvarligt att det finns en tendens till att vi lever kvar i vårt agerande som om det vore så. Dvs vårt språk och vårt sätt att förhålla oss indikerar alltjämt att vi inte riktigt tagit till oss den nya insikten. Min erfarenhet är att vårt sätt att prata om offentlig sektor, om kommunen, om våra jobb och om våra arbetsplatser präglas lite för ofta av en negativ självbild. Allmänhetens bild av oss förstärks då vår egen retorik ofta bygger på att vi saknar resurser och att vi till och från förmedlar att politikerna inte förstår oss. 

Ibland kryddas den här negativa självbilden av beskrivningar att kommunal verksamhet är byråkratisk och har långa beslutsvägar samtidigt som det i det privata näringslivet är dynamiskt, flexibelt, kundorienterat och snabbt. 

Jag tror mig förstå varför det är så här. Offentlig verksamhet är med rätta utsatt för granskning. Alla har en synpunkt och är i någon mening beroende av att de kommunala tjänsterna fungerar. Alla har också synpunkter på hur resurser borde fördelas och ser att det borde satsas mer. Alltid mer – aldrig nog. Politikerna hamnar lätt i skottgluggen och får ofta bära skulden för enskilda orättvisor eller dåligt bemötande ute i verksamheten.

Forskningen förmedlar ett annat budskap
Jag vet inte om läsaren hänger med i mitt resonemang men min tes är att det är dags att vi kommunanställda än tydligare bryter de här synsätten och bilderna av oss själva. Det är dags att än tydligare ge motbilder och stå upp för offentlig sektor.

Och här kommer min poäng – jag bara inte tycker i största allmänhet utan jag söker också stöd i forskningen för min tes. Handelshögskolan i Göteborg har i flera forskningsprojekt studerat just de här frågorna. En av forskarna Maria Tullberg intervjuades i SKTF-tidningen för några år sedan och hennes slutsats går inte att misstolka – det finns inget i forskningen som bekräftar att offentlig sektor är mer byråkratisk eller mindre effektiv än den privata.

Handelshögskolan i Göteborg

Maria Tullberg går vidare i sitt resonemang och menar att de ständigt upprepade svartmålningarna cementerar bilden av en stelbent och ineffektiv kommunal organisation – och lyssna på Tullbergs vassa tunga – en bild som många kommunanställda gör till sin egen.

Tullberg resonerar i SKTF-intervjun om varför det blivit så här och hennes analys är knivskarp – ”självbilden skapas inte i ett tomrum utan i samspel med andra aktörer. Den offentliga sektorn omsätter mycket pengar och det finns starka intressen som vill få tillgång till den marknaden. Genom att mata människor med negativa föreställningar öppnar man vägen för privata lösningar”. Så långt Maria Tullberg från Handelshögskolan i Göteborg.

Vikten av motbilder
Vi behöver inte dela Tullbergs resonemang eller slutsatser men jag tror att det är hälsosamt att vi vågar diskutera och reflektera över sakernas tillstånd. Min drivkraft handlar inte alls om att nu ska vi bli hurtiga och positiva offentlig sektor-kramare. Inte alls. Tvärtom så skall det finnas en spänst i samtalet där vi pekar på brister och vågar kritisera när vi ser att något inte är bra. Vi ska också hämta inspiration och lärande från det privata näringslivet.

Men mitt budskap är också att vi samtidigt – så svårt och paradoxalt är det – måste bli tydligare och stoltare för vad vi står för. Vad som är den offentliga sektorns och kommunens själ. Att ge motbilder, motberättelser till de negativa svartmålningarna över läget i svensk skola, äldreomsorg, socialtjänsten eller läget i våra kultur- och fritidsverksamheter.

Och dessa motbilder börjar nästan alltid med att våga vara stolt över sitt uppdrag och sitt jobb. Att vi är en del av den demokratiska samhällsstrukturen, att vi drivs av att göra något gott för Eskilstunaborna, att vi är öppna och genomskinliga i allt vi gör. Inte bara våra beslut utan minsta minneanteckning, brev och e-mail är offentlig och öppen för granskning.

Min erfarenhet under mer än 30 år i kommunal verksamhet är att det alltid är svårare att vara positiv, att stå upp för det man håller på  med än att vara negativ och påtala brister. Och det handlar om att den positive också avkrävs ansvar, en aktiv handling att leva det man säger, att leva budskapet.

När vi är negativa och målar hotbilder så avkrävs vi sällan ansvar. Det finns inget att ta ansvar för. ”Vad var det jag sa” är en enkel men föga framgångsrik livsstrategi.

Och för att vara extra tydlig – min erfarenhet är att det sällan finns de som bara är positiva eller bara negativa. Vare sig individer eller arbetsgrupper. Så enkla stereotyper är vi inte som människor. Nej, jag tror snarare att vi pendlar mellan de här rollerna. Var och en av oss.

Jag menar att om vi ska utveckla Eskilstuna så behöver vi medvetet tänka och förhålla oss till det här. Att stärka de positiva självbilderna. Att mer medvetet börja prata väl om vårt jobb och vårt uppdrag. Att prata väl om våra arbetskamrater och de brukare, kunder, elever och äldre vi möter varje dag.

Det är så vi bygger en ny kultur som stavas stolthet och tydligt fokus på resultat. Just därför att det är också en del av vår vision – att utveckla en modern kommunal organisation.

Ha en bra vecka!

Annonser

Responses

  1. Hej Pär!

    Jag tror att Maria Tullberg är nåt på spåren. Den utskällda offentliga sektorn är resultatet av en väl uttänkt strategi från liberala tankesmedjor sedan 80-talet. Det är en god tanke att vi skall anlägga moteld.

  2. Tack Evy för dina rader. Och motelden börjar med stolthet över vårt arbete och vårt uppdrag.

    Ha det
    Pär E


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: