Skrivet av: Pär Eriksson | juni 1, 2008

Om en statlig utredning, goda kollegor och vikten av att leva visionen

Min bilverkstad skulle installera en hands-free funktion för telefonen. Två gånger var jag tvungen att åka tillbaka eftersom verkstaden gjorde fel. Ändock lämnade jag verkstaden mer än nöjd och svaret är enkelt – de visade en total professionalism i bemötandet, de tog mina klagomål på allvar och de åtgärdade omedelbart. Inget tjafs! Och naturligtvis vet det här bilföretaget precis vad det handlar om. Är jag misssnöjd så kommer jag inte tillbaka.

Värdigt liv i äldreomsorgen
Jag tror att ni känner igen er. Dvs vi har alla varit med om när ”Alltid bästa möjliga möte” fungerar i praktiken. Vi har också erfarit när mötet i en affär, ett hotell eller på en skola eller i ett bibliotek är precis motsatt – dvs snorkigt, oengagerat och långt ifrån kundvänligt.

Jag tänker på det här när jag läser regeringens utredning om ”Värdigt liv i äldreomsorgen” (klicka er vidare). Förra året tog socialminister Maria Larsson initiativ till en utredning som skulle ge förslag på hur äldrevården kunde förbättras. Till utredare usågs prästen och direktorn för Ersta Diakoni Thorbjörn Larsson.

Thorbjorn-Larsson.jpg

Bemötande och empati som framgångsfaktorer
Det intressanta och kanske anmärkningsvärda är att Thorbjörn Larsson menar att det inte i första hand är bristande resurser som skapar problemen inom äldreomsorgen utan brist på ledarskap och en bärande tanke om hur personalen ska förhålla sig.

Låt oss inte fastna i frågan om resurser. Det finns naturligtvis verksamheter där medarbetare, brukare och anhöriga har rätt i att stress och otillräcklighet skapar dålig vård men låt oss pröva Thorbjörn Larssons tes att det oaktat resurser finns en potential att utveckla som handlar just om ledar- och medarbetarskap – alltså ytterst om hur vi förhåller oss till de äldre.

En bilverkstad är inte ett äldreboende eller en hemtjänstverksamhet men i grunden handlar det om hur vi ser på de vi är till för. Oavsett om vi är en kund, en brukare, en elev, en funktionshindrad, en biblioteksbesökare eller en boende så vill vi att fokuset är på oss. Inte på rigida regler, personalens arbetstider och arbetsmiljö eller interna stridigheter om vems bord och ansvar det är.

Det är precis det här Thorbjörn Larsson förtjänsfullt sätter fingret på i sin utredning. Larsson är också trovärdig. I sin roll som präst och ansvarig för Ersta Diakoni tror jag knapapst att någon misstänker honom för politisk korrekthet eller att han ska försvara  den offentliga ekonomin. Han ser något som jag tror att vi alla innerst inne också ser – bemötandet, värmen och empatin för brukaren som den avgörande kvalitetsfaktorn.

Utredningens förslag – en gemensam värdegrund
Exakt vilka konsekvenser den här utredningen får är svårt att sia om. Utredningen föreslår bl a tydligare skrivningar i Socialtjänstlagen – en slags värdegrund som skall genomsyra all äldreomsorg. Det finns också förslag om att den äldre skall ges mycket större inflytande över vilken typ av hjälp som skall ges – t ex inom hemtjänsten. Ett annat förslag är att biståndsbedömningen skall bli mer enhetlig över landet. Utredningen föreslår också att såväl den kommunala verksamheten som de privata  vårdföretagen årligen skall beskriva hur de lever upp till den här sk ”Värdighetsgarantin”. 

Mamma brukar ha rätt
Jag brukar stämma av läget inom äldreomsorgen med min 87-åriga mamma. De senaste 20 åren har hon varit en flitig och trogen besökare på olika äldreboenden för att träffa släktingar, vänner och bekanta och hon har också egen erfarenhet av att möta äldreomsorgens medarbetare. Hennes berättelser understryker tesen om vikten av bemötandet. Genom åren har hon berättat om snorkiga chefer och personal, oengagemang och inkompetens men allt mer hör jag berättelser som andas optimism, professionalism, kvalitet, varma och empatiska chefer och medarbetare, mindre stressade, mer förklarande och mindre ”skylla på resurser och politiker”.

Alltid bästa möjliga möte
För det är precis så jag tror att vinden blåser. Vi blir mer och mer medvetna om vikten av ett professionellt bemötande. proAros vision om ”Alltid bästa möjliga möte” är därför kanske den allra bästa visonen jag någonsin arbetat med under mina snart 30 år i offentlig sektor. Just därför att den är så kompromisslös- ALLTID – inte någon gång då och då eller när vi har lust – utan just ALLTID.

MÖJLIGA MÖTE – vi är två som möts. Den äldre och undersköterskan, eleven och läraren. socialsekreteraren och familjen, fritidsledaren och ungdomen. Vi är två som skapar värdet. Vi är två som avkrävs respekt för varandra. Det är precis i den förståelsen som energi och glädje skapas. Att betyda något – att skapa en förändring.

Jag menar att om vi lyckas leva budskapet om ”Alltid bästa möjliga möte” så lever vi också upp till det som är andemeningen och själen i det som utredningen kallar Värdighetsgaranti.

Vi är mitt uppe i den allra viktigaste perioden i den kommunala verksamhetens historia. Det är inte bara att politikerna väljer att upphandla och konkurrensutsätta mer och mer av verksamheten utan fler av sk valfrihetssystem införs. Dvs det är hemtjänstkunden eller den boende själv som avgör vem eller vilka han eller hon vill ska utföra tjänsten.

Just nu genomför vi i den kommunala vård och omsorgen i Västerås den största satsningen jag kan överblicka i kompetensutveckling och bemötande. Kompetenstrappan är precis avslutad och nu genomför vi det vi kallar”God Kollega” inom hemtjänsten och det handlar bl a om just det här.

Det är inte alltid en statlig utredning lyckas fånga känslorna och rörelsen ”på golvet” men här tycker jag att man lyckats.

Ha en bra vecka!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: