Jag anklagar mig själv och min generation för att vi inte gjort tillräckligt för arbetet mot narkotikan.

narkotika
I Eskilstuna hösten 2017

Jag hör på mig själv att tonfallet låter dramatiskt. Anklagelseakter är sällan särskilt konstruktiva och jag söker hellre dialog och förståelse för olika skeenden än söker syndabockar.

Men jag tror att det är lika bra att vara lite dramatisk för att ni ska lyssna.

Ett aktivt och engagerat 1980-tal
Under stora delar av 1980-talet arbetade jag med socialt vingklippta ungdomar och deras föräldrar. Jag var en av de unga socialarbetarna som vid den tiden fångades av att narkotikan fick fäste i breda grupper av ungdomar.

hjarta1

Jag såg unga människor som gick under. Jag mötte familjer som splittrades och trasades sönder som en följd av narkotikan. Jag mötte olyckor och ond bråd död.

Det är minnen som är djupt inetsade i mitt hjärta och otaliga är också de tårar jag spillt. Men jag mötte också många ungdomar som med stöd av samhället och vuxna tog sig ur missbruket och återerövrade sina liv.

Det här var en tid då samhället arbetade målmedvetet mot narkotikan och dess inneboende destruktiva kraft att skapa livslånga beroenden som tar ifrån unga dess människovärde och framtidshopp.

Det var en tid så samhället i bred mening – politiker, skola, socialtjänst, fritidsgårdar, polis, föräldrar och föreningar drog åt samma håll.

Det är möjligt att någon tycker att jag romantiserar och ger en ljusare bild av 1980-talet än det var…men det är så jag minns det.

Det är också en tid då missbrukarna erbjöds en offensiv behandling och vård. Behandlingshem och institutioner växte upp över hela Sverige. Så snabbt att vårdens kvalitet ifrågasattes och en berättigad kritik växte också fram om ekonomiska intressen som utnyttjade samhällets goda intention.

narkotika1

Olika antidrog-kampanjer avlöste varandra och både fd missbrukare, folkrörelser, poliser och socialarbetare stod i kö för att sprida sitt budskap i klassrum och på föräldramöten.

Ett tydligt budskap från den tiden var att får vi inte stopp på narkotikan så kommer inte bara humanistiska värden att sättas på spel utan demokratin kommer också att utmanas.

30 år senare
Vi skriver 2016. Jag har blivit 30 år äldre och förhoppningsvis lite klokare. Eller inte.

Fältarbete

Jag anklagar mig själv för att jag inte såg det här och att min generation av politiker, föräldrar, lärare, fritids- och föreningsledare, socialarbetare, poliser och folkrörelser inte tillräckligt envetet fortsatte vårt arbete.

Istället fick drogliberala tongångar fäste. Företrädare för sk harm-reduction och legaliseringsivrare tilläts dominera samtalet. Kampen mot narkotikan ifrågasattes och beskrevs ibland i debatten som något reaktionärt och tillhörande en svunnen tid.

Polisen omgrupperade sig och duktiga narkotikapoliser skulle nu arbeta bredare. I våra kommuner lades narkotikaenheter och särskilda tjänster som fokuserade på narkotikaarbetet ner till förmån för ett mer övergripande och förebyggande folkhälsoperspektiv.

Låt mig vara tydlig. Min erfarenhet är att detta skedde med goda intentioner och en vilja att göra gott. Om än något aningslöst.

Och nu har vi facit.

Alienation

Knarket får ett allt starkare fäste i vårt land och våra bostadsområden. Och det är precis som vi då varnade för – det är förortens barn som är de stora förlorarna.

Knarket drivmotor i våldet
I förra veckan hade vi en dödsskjutning i Eskilstuna. Det följdes av ytterligare en skjutning och vi har i sämsta fall ännu inte sett slutet av de här tragiska händelserna. Vi känner igen mönstret från många av våra storstäder.

Och nästan alltid är det narkotikan som är magneten och drivmotorn i kriminaliteten, i våldet och dödandet.

Det är ett högt pris vi betalar. Människors liv sätts på spel, familjer och vänner splittras.

Samarbete

Mördare, kriminella och drogförsäljare ska naturligtvis ta ansvar för sitt handlade och dömas samtidigt har de gått i våra skolor, fritidsgårdar och spelat i våra fotbollslag. De har en mamma och pappa, en mormor eller en bror.

På sociala medier föreslår de mest dramatiska kommentarerna att vi ska spärra in dom på livstid eller skjuta dom.

Det ohumana och råa samhället växer fram. Samtidigt så förstår jag människors förtvivlan och oro. I brist på en framåtsyftande och sammanhållen social- och narkotikapolitik blir ropen på hårdare tag människors enda hopp.

Uppgivenheten tar över.

Jag anklagar mig själv för att jag inte mer ihärdigt fortsatte arbetet mot narkotikan. Att jag inte gav motstånd mot den växande uppgivenheten.

Svaret på vad vi ska göra för att motarbeta kriminaliteten och våldet är komplex och svår. Jag är tillräckligt erfaren för att inse det.

Men en bra början är att inge hopp hos alla unga människor och deras föräldrar att samhället står upp mot narkotikan.

Change

Lärare, fritidsledare, socialarbetare, behandlingspersonal, polis och andra viktiga yrkesgrupper behöver få stöd från oss som representerar det offentliga samhället.

Och gör vi inte det så bäddar vi för de krafter som vill lägga skulden på våra invandrare och flyktingpolitiken. För det är precis vad som sker nu.

Bland de osorterade budskapen läser jag allt oftare att det är invandrarnas fel att vi har dödskjutningar och våld i våra bostadsområden.

Vi måste tillbaka till en tydligare vision om att narkotikan inte har någon plats i vårt moderna samhälle så här i början av ett nytt sekel.

Det löser inte allting. Långt därifrån. Men vi måste ta någon utgångspunkt i arbetet. Vi är skyldiga våra barn och ungdomar det.

Jag är stolt över att den viktiga konferensen Sverige mot Narkotika arrangeras i Eskilstuna hösten 2017.

Bra jobb av socialnämndens ordförande Göran Gredfors och förvaltningschef Mehmed Hasanbegovic som drivit frågan. Ni slår an en ton som skapar engagemang och hoppfullhet.

En ny generation tar över.

Ha en bra vecka!

 

 

Skrivet av: Pär Eriksson | oktober 20, 2016

Veckan som gått – w 42

På jobbet
Vi är mitt i hösten.

Höstlöv

Min erfarenhet är att oktober och november är leveransmånader. Många politiska ambitioner och mål ska sjösättas och förverkligas. Vi sätts på prov.

Och alla chefer och medarbetare gör det så bra. Jag som har ynnesten att varje dag få ägna mig åt helheten ser en kommunal organisation som är ansträngd – inte tu talt om det.

Läget i Eskilstuna är tufft. Vi har i dagarna varit med om dödskjutning, våld, kriminalitet och social oro i några av våra bostadsområden. Det är djupt allvarligt.

Vi ser ett högt tryck på socialtjänsten – omhändertagande av barn som far illa, missbrukare och kriminella.

eskilstuna-vaxer6

Och så mitt i det så mycket gott. Det är viktigt att få berätta om det. Inte som en tröst utan för att så är det i Eskilstuna också…

Bostadsbyggandet ökar, vårt energibolag förnyar och moderniserar, kultur och fritid planerar för nya arenan och att ett helt nytt lag vill komma hit och bli en del av Eskilstuna.

Och förberedelser för Champions League, utveckling av ungdomsarbetet, våra muséer och bibliotek.

Samtidigt har vi en räddningstjänst som håller hög kvalitet och röner stor respekt bland medborgarna. Vi ser det i olika undersökningar.

Mitt i det ska vi också arbeta med stora projekt som förändringen i Torshälla, mat- och restauranagverksamheten, digitaliseringen, Gredby-depån, logistiken, miljö- och klimatarbetet, dra till oss evenemang och påbörja planeringen inför Friidrotts-SM…

skola2

Och jag glömde nästan att vi tagit emot mer än 600 fler barn och elever i förskolan och skolan. Bara så där.

Mitt i steget ska vi också klara de ekonomiska kraven och rekrytera nya medarbetare.

Det är det här som är en kommun och jag är så stolt över att få arbeta som kommundirektör tillsammans med er.

Vi får inte låta oss nedslås av de problem och svårigheter som också finns. Det är därför vi finns. Vi har valt att arbeta i en kommunal organisation därför att vi vill förändra. Vi vill göra en skillnad.

Det kan tyckas som en självgod inledning till veckans bloggtext. Men det är viktigt att få skriva det här, att förmedla allt det goda som görs varje dag av 8500 medarbetare.

Kvinnor

I någon mening fick vi också det här bekräftat i årets medarbetarundersökning. Trots tuffa utmaningar, svåra frågor att lösa så verkar vi trivas på jobbet. Vi håller samma relativt högra index som förr om året. Detta skrivet utan att förringa de problem vi också står inför.

Den här veckan så hade också kommunstyrelsens arbetsutskott två dagar där vi gick igenom alla våra verksamhetsdelar och blickade mot 2017. Jag önskade att fler Eskilstunabor fick vara med och lyssna på vad en kommun gör om dagarna.

Den här veckan är det dags för träff med kommundirektörerna i Sverige. Vi träffas två gånger per år. Det är ett viktigt forum för lärande och erfarenhetsutbyte.

Temat den här gången kretsar kring arbetslösheten och en omvärldsutblick kring det amerikanska presidentvalet och Brexit.

Den  här veckan hade vi en bra workshop kring Eskilstunas Översiktsplan. Alla kommuner ska ha en långsiktig plan för hur kommunen ska utvecklas i ett 20-30 årsperspektiv.

Var ska det byggas bostäder, hur kommunikationerna ska utvecklas, var ska det etableras mark för näringslivsetableringar, hur naturvärden ska skyddas etc.

oversiktsplan

Det är i någon mening själva grunden – ryggraden – i allt utvecklingsarbete. Ibland har Översiktsplanen ett hundraårigt perspektiv.

Min erfarenhet genom åren är att den röner lite för liten uppmärksamhet. Ofta fångas vi av det vardagsnära, vad händer idag, hur påverkas jag i min vardag och mitt kvarter.

Jag tror mig förstå den logiken och har också genom åren fått stor respekt för människors oro för förändring. Men utan ett framtidsperspektiv, utan modiga medborgare, politiker och tjänstemän så hade vi inte haft vare sig en högskola eller en Svealandsbana.

Mdh2

Än mindre en arena, ett nytt torg eller ett nytt bad.

Mod är att ibland våga gå emot enskilda intressen samtidigt som man lyssnar och väger in kloka synpunkter.

Stora och avgörande frågor som en ny tågdepå i Gredby, att omvandla Folkesta eller utbyggnad av vindkraften är exempel på svåra frågor som är avgörande för enskilda – detta skrivet med stor respekt – men det handlar också om vår stads utveckling…i ett hundraårsperspektiv.

Mitt Eskilstuna – mitt i Eskilstuna
Kanske några tröttas av min ständiga pushande för idrotten.

Eskilstuna United2

Men allt utvecklingsarbete handlar om långsiktighet och ihärdighet. Nu spelar United Champions League. Jag bli så glad.

Ett Stockholmslag – som om allt går vägen kan vara allsvenskt inför nästa säsong – knackar på dörren.

Såväl GUIF som Smederna slickar sina sår efter ett tufft ekonomiskt läge och laddar om.

En nytt bad står på plats. En ny arena invigs våren 2017 och Skjulstahallen blev en bonus för framtiden.

De politiskt utlovade konstgräsplanerna och de sk spontanidrottsplanerna står klara.

En ny ishall på Ekängen invigdes för några år sedan.

Många föreningar har öppnat upp inte bara sina hjärtan utan också sina planer, tränare och lag för många ensamkommande. Respekt.

Ett antal Eskilstunabor tävlade i OS i Rio och några av våra idrottsledare utmärker sig på nationell nivå. Nu senast GUIFs fd tränare Kristjan Andresson som utnämnts till förbundskapten.

GUIF

Och så utses vi till Årets Breddidrottskommun i Sverige 2016.

Något skrytsamt invänder den kritiske läsaren. Jag tar det…

På hemmaplan
En av mina kollegor åkte på lite stadssemster så här mitt i hösten. Hustrun frågade lite uppfodrande varför vi aldrig kan göra något sådant.

Mycket jobb svarade jag. Det långa ögat passerade i rummet och jag förstod att jag inte var helt populär.

Annars lyssnar jag av naturliga skäl på mr Robert Zimmerman. Frågan är bara vilken jag rankar högst – Blonde On Blonde eller Blood On The Tracks.

Bob Dylan

Men se där – påminner jag hustrun. Vi var ju i New York för några år sedan och vandrade i Dylans fotspår…hon suckar.

Får jag slå ett slag för helgens musik i Lokomotivet. Vi bjuds på fri entré med riktigt bra artister och grupper. Bl a nya rosade Iiris Viljanen och Vasas Flora och Fauna.

Och den nyfikne missar inte helgens Vinterljus som kommer att karaktärisera stadsbilden Kanske en symbol att vi dränks i hoppfullhet.

Ha en bra helg!

 

 

 

 

 

Skrivet av: Pär Eriksson | oktober 16, 2016

Om stenkastning, en viktig text och stort ledarskap

I förra veckan drabbades Årby av en dödsskjutning.

polis

Om jag förstår nyhetstexterna rätt så sköts en man kallblodigt i huvudet och syftet var entydigt – han skulle dödas.

Ska jag luta mig mot medias beskrivning så antyds att det var ännu en tragisk och oförsvarlig uppgörelse inom den kriminella världen där människors liv offras och familjer slås i spillror.

En del av demokratins själ attackeras
Medias roll är att bevaka, granska och rapportera om sådana här dramatiska händelser som påverkar vår stad. Det är en del av demokratins själ.

Under ett sådant uppdrag så utsattes två av Eskilstuna Kurirens medarbetare och några närvarande Årbybor  för stenkastning.

Som en slags markering – ni har inget här att göra.

Det här är ytterst allvarligt. All stenkastning är allvarlig och vi har kunnat läsa om hur räddningstjänst, ambulanspersonal och polis drabbats under sommaren.

media

När nu medias medarbetare utsätts för stenkastning så är det också ett tecken på att vitala demokratiska institutioner attackeras. De flesta förstår att utan en fri och granskande press är vi allvarligt ute.

I helgen har vi också kunnat ta del av att en åklagare på Gotland utsatts för allvarliga hot när han handlagt ett våldtäktsfall.

Jag känner också till ett antal fall där lokala politiker – med skiftande partitillhörighet – utsatts för allvarliga hot de senaste åren.

media1

Till och från får också våra medarbetare hot som då ofta är relaterat till personliga vendettor som rör demokratiskt fattade beslut eller satsningar som uppfattas som negativa.

Jag tror att alla demokratiskt och humanistiskt sinnade människor tar avstånd från den här utvecklingen.

Det är hälsosamt att det nu pågår en samhällelig politisk debatt och samtal om hur vi kommer till rätta med det den här utvecklingen som sätter demokratin i gungning.

Ett viktigt budskap
Låt oss släppa det här mer övergripande perspektivet och återvända till det mer lokala. För efterspelet till händelserna i Årby ger oss också något att lära.

Fotografen Mikael Andersson skriver en läsvärd text i  lördagens Kuriren. Den handlar just om den stenkastning han och andra utsattes för i Årby i samband med jobbet som följde upp dödsskjutningen.

http://ekuriren.se/nyheter/kronikor/1.4445246-varfor-kastar-du-sten-pa-mig-

Mikael visar upp ett ledarskap och en mogenhet som jag ibland saknar i vuxensamhället. När det ångestfyllda och oreflekterade tycks dominera behövs miljöer och forum för samtal och debatt. Det behövs engagerade människor, skribenter och debattörer som söker lösningar och fokuserar mer på att skapa förändring än att ha rätt.

Mikael är i sin text oerhört tydlig i sakfrågan – det råder ingen tvivel om hur han ser på dessa ungdomars beteende.

Motsättningar1

Men han förfaller heller inte till enkla lösningar eller generaliseringar. Skjut dom, kalla in militär, sätt dom i fängelse, hata politiker eller invandrare…läs på sociala medier så förstår ni vad jag menar.

Mikael gör det svåraste man kan göra som vuxen – han markerar mot beteendet men han öppnar upp för samtal. Han vill förstå.

Min lärdom i livet – efter att ha arbetat med socialt vingklippta och kriminella ungdomar i många år – är att drivkraften måste vara förändring.

förändring

De här ungdomarna som jag arbetade med under mina år var rädda för att mötas av ett sådant budskap som Mikael står för. Därför att det berörde dom i hjärtat.

Det vanliga – hårdare tag och sätt dom i fängelse – det är precis det de vill höra. Det skänker – om än tillfälligt – lindring till deras sargade hjärtan. Det självdestruktiva kan fortsätta.

I sin text behandlar Mikael dom som fullt kapabla och ansvariga. Han möter dom som de människor de är – med sina fördelar och tillkortakommanden.

Han riktar sig direkt till dom – inte till politikerna eller till samhället i stort. Den vanliga dramaturgin är annars ofta att det är någon annans fel. Någon ska ställas till svars och avkrävs att snabbt agera. Gärna en politiker.

Men Mikael vill ha svar av ungdomarna, han bjuder in till dialog.

Notera att Mikael riktar sig till de stenkastande ungdomarna inte till de som mördade. Det är viktigt att förstå den skillnaden.

hjarta1

Att gå tillsammans
Jag tror kanske inte att han får något svar. Men jag vet att hans ord slår som pilar in i deras hjärtan och skapar kanske också sår och ångest. Inför sig själv, inför sin mamma och pappa, mormor och morfar, en lärare eller en fotbollstränare.

Men Mikaels ord inger också hopp. Att bli bemött som en människa att räkna med.

Långt från hatet och hoten. Eller ropen på mer polis, militär och sociala mobbens nya inneord – nackskott.

Det är stort ledarskap av Mikael i en svår tid då det krävs så mycket av oss i vår förmåga att agera som vuxna och mogna medmänniskor.

Samarbete

Tack Mikael för din text – du gav mig energi.

Nu jobbar vi än hårdare och än mer intensivt. Det är det som blir konsekvensen om nu någon trodde eller hoppades på något annat.

Låt mig avslutningsvis vara lite storvulen. Jag bjuder på det. Vi gör det för demokratin, för samhället men också för de ungdomar som nu växer upp. För dina och mina barn och barnbarn. De som ska leva och bo i Eskilstuna och i Årby i 70-80 år till.

Och kanske det också är ett tecken i tiden. Det var inga problem att få våra socialarbetare och fritidsledare att arbeta i helgen tillsammans med polis, föräldrar, föreningar och ungdomar.

Kanske hade de sett fram mot helgens ledighet. Att umgås med familjen, att få återhämta sig efter en intensiv vecka.

Men just den här helgen valde de Årby och alla de ungdomar som behöver oss.

Det är stort. Det är ledarskap.

Och kodordet är som alltid…tillsammans.

Ha en bra vecka!

Skrivet av: Pär Eriksson | oktober 13, 2016

Veckan som gått – w 41

På jobbet
Det undgår ingen att arbetslösheten är en av Eskilstunas största utmaningar.

arbetsloshet

Det är som att vi inte riktigt tar oss igenom den strukturkris – eller rättare sagt strukturkriser i pluralis – som vi lever mitt i.

Alla som bor och arbetar i Eskilstuna måste förstå det här. De som vill skuldbelägga och tror att det är fel på Eskilstunaborna eller våra företag förstår inte att industristäder till och från genomgår allvarliga kriser där varor och produkter inte efterfrågas lika starkt.

jobbcentrum2

Vår kris har sitt rotsystem i 1970- och 1980-talet då vår typ av tillverkning tappade nästan tiotusen arbetstillfällen.

Så sent som 2008-2009 fördubblades nästan antal arbetslösa som en del av den internationella fordonskrisen.

Men historien bär också många exempel på städer som rest sig ur kriserna och bygger upp en ny identitet.

Det är precis där vi står nu. Eskilstuna är på väg att bli något annat. Detta utan att tappa sitt industriella kunnande.

lena-alwaki1

Den här veckan hade vi ett mycket bra möte där vi drog upp riktlinjerna för hur kommunen och arbetsförmedlingen kan göra än mer för att stimulera vuxenutbildning och kompetensutveckling.

Jag var inbjuden till att träffa medarbetarna i vårt Jobbcentrum. Det gav mig energi och visar också att vi har en palett av bra åtgärder och insatser inom kommunen.

jobbcentrum4

En del av det här är också svaret på varför ungdomsarbetslösheten minskat med dryga 3%. Bra där Eskilstuna.

Den här veckan träffas politiker och tjänstemän under Samhällskontraktets flagga. Dvs Mälardalens högskola, Eskilstuna och Västerås samt landstingen i Sörmland och Västmanland.

arbetsplats

Det här samarbetet har nu pågått några år och inför 2018 har de olika parterna att ta ställning till fortsättningen. Min erfarenhet är entydig – det här är en av livsnerverna för Eskilstunas framtid – samarbete med andra kring högskolans utveckling.

Den här veckan ska jag också hinna med att besöka Västerås och Uppsala. Viktigt att Eskilstuna syns i regionen.

Jag blev glad att kommunstyrelsen var helt enig när det gäller Eskilstunas intresse för att arrangera Friidrotts-SM 2018. Heja Ekängen och alla våra bra föreningar och friidrottare. Och detta Kultur och fritid som gör det så bra.

Mitt Eskilstuna – mitt i Eskilstuna
Jag har stor förståelse för att de politiska partierna har olika värderingar och synpunkter på det vi kallar regionfrågan.

regionkarta

Förslaget att det ska bildas en storregion av sex nuvarande län – Svelandsregionen – väcker känslor, glada tillrop men också berättigade frågor och kritik.

Oaktat vilken väg den här frågan tar – ytterst är det riksdagen som beslutar under 2017 – så är dagens moderna kommuner och landsting starkt kopplade och koordinerade till varandra.

4-malarstader

De gränser som skapades för mer än 400 år sedan utmanas av kraven på samarbete vad gäller kommunikationer, utbildning, hälso- och sjukvård, miljö- och klimatarbete, arbetsmarknad och näringsliv, kultur och turism, IT- och e-utveckling.

Därför är jag en stark anhängare av än mer samarbete. Det är något som gynnar Eskilstuna.

På hemmaplan
Det har varit en underbar höst. Jag tillhör dom som gillar hösten. Luften känns klar, himlen och blå och de vackra färgerna speglar livet som i en palett. Jag kan till och med gilla regnet och rusket.

Eskilstuna utmärkte sig återigen som en av de bästa kommunerna vad gäller frikostighet att stödja Världens Barn. Jag blir glad över det och skänker också en tanke till alla dessa engagerade människor med stort hjärta som står där med sina insamlingsbössor.

Annars lyssnar jag på Drive-By Truckers. Ett amerikanskt band som så där lite vuxet låter så bra.

Ha en bra helg!

 

Skrivet av: Pär Eriksson | oktober 11, 2016

Den första krönikan i repris – daterad maj 2007

Den regelbundne läsaren har noterat att den tusende bloggtexten publicerades för några dagar sedan.

Jag fick frågan här om dagen om vad den första texten handlade om.

Av naturliga skäl så har en text från 2007 fallit i glömska men sporrad av frågan så letade jag reda på den. Så här kommer den…om nu någon undrar om jag verkligen upprepar mitt budskap igen och igen…

Håll till godo!

Om en kvinna i Köpenhamn, att älska brukarna och vikten av att vattna ledare och medarbetare

Jag vet inte hur många av er som har hört talas om Thyra Frank. Hon är sjukhemsföreståndare för boendet Lotten i Köpenhamn.

thyra-frank1

Hon har gjort sig känd för att gå sina egna vägar. Ibland till glädje för politiken och ledningen, ibland för att hon skapat turbulens och stora medierubriker.

När organisationen säger ”likaprincipen” så predikar Thyra ”olikhetsprincipen”, det vill säga varje boende måste behandlas unikt. När kostexperterna säger näringsriktig mat säger Thyra: De äldre måste få äta det de tycker om.

aldre

När principen är alkoholfritt i de kommunala restaurangerna säger Thyra: Vi dricker och dansar på vårt sjukhem. När kulturen är att man ska ta det lugnt med de gamla så åker Thyras boende till Karibien.

När facket säger att det måste finnas personalutrymmen så säger Thyra: Det här är inte i första hand en arbetsplats utan ett hem. När hennes kollegor kräver mer resurser så tycker Thyra att hennes sjukhem har nog med resurser och betalar till och med tillbaka pengar till uppdragsgivaren. När sjukskrivningstalen är 10 procent i danska vård- och omsorgsverksamheter så är de under 1 procent i Thyras boende.

Att infoga nya delar i sitt ledar- och medarbetarskap
Jag gillar den här typen av människor. Inte för att de alltid är så roliga att ha att göra med. Ofta är de lite egocentriska och har en tendens att strunta i omgivningen och andra röster.

aldreomsorg

Men nästan alltid så står de här ledarna och medarbetarna på människornas sida. Konsekvent och modigt. Sällan är de ”gnällspikar” eller gråter med sin arbetsgrupp. Nästan alltid brinner de för sitt uppdrag och åtnjuter stor respekt. Nästan alltid arbetar de i den offentliga verksamheten och är stolta över sin organisation och sin kommun.

De är ofta raka i sina budskap, gentemot såväl sina egna chefer som medarbetare och kollegor. De törs och de vågar.

Nu inser också jag att vi kanske inte kan bygga vår organisation på att alla är som Thyra Frank. Det finns alltid en helhet att ta ansvar för. Spelregler och policydokument som är demokratiskt beslutade och som ska genomföras. Det måste alltid finnas en lojalitet med uppdraget. Så även jag inser att det krävs en bredd och ett stort ansvarstagande i ledarskapet.

Ung och gammal

Men, och det är det som är mitt budskap: En organisation som vill utvecklas, en organisation som säger sig vilja lämna logiken i förvaltningstänkandet till förmån för själen i en modern kunskapsorganisation behöver fler Thyra Frank.

Eller rättare sagt att det blir fler som infogar hennes inställning till brukaren i sitt eget ledar- och medarbetarskap och sitt eget förhållningssätt. Vi behöver inte förvandla oss till att bli egocentriska men vi kan stjäla delar av deras sätt att tänka och resonera. Kompromisslöst fokuserade på uppdraget och vad som är bra för brukaren.

Vattna de kreativa ledarna och medarbetarna
Jag skriver inte så här för att vara en korrekt eller ”positiv” direktör – jag gör det för att jag tror att det handlar om överlevnad. I en tuffare konkurrenssituation med fler privata förskolor, friskolor och privata vårdföretag så måste vi ta steget från att vara en bra kommunal organisation till att bli en verksamhet i Sverigeklass. Vägen dit går bland annat genom att utveckla än mer fokus på uppdraget och brukarens behov.

forskola

Det går genom att vi behöver bli än mer kreativa och uppfinningsrika. Och det går genom att vi alltid tänker – Alltid bästa möjliga möte. Inte ibland, utan varje minut, timme och dag.

Man kanske skulle flytta till Köpenhamn när man blir äldre, dristar jag mej att säga till hustrun. Hon tittar oförstående på mej. Och hon har nog rätt eftersom jag vet att även vi har våra Thyra Frank i våra verksamheter.

Frågan är bara hur vi vattnar dem till att våga utmana de bestående strukturerna. Precis så tuff och spännande är utmaningen de närmaste åren.

Ha en bra vecka!

Older Posts »

Kategorier