Skrivet av: Pär Eriksson | februari 23, 2017

Veckan som gått – w 8

På jobbet
Denna magiska vecka 8 som följt mig genom livet.

sportlov

Sportlov och möjlighet till några dagars ledigt från skolan. Jag har bara positiva minnen av de arrangemang som kommunen, föreningar och våra lokaltidningar då erbjöd oss barn och ungdomar.

När vi nu skriver 2017 så bärs den traditionen vidare – om än i modernare tappning. Jag blir stolt över våra verksamheter – framförallt vår Kultur- och fritidsförvaltning – som tillsammans med föreningslivet och andra arrangerar en rad aktiviteter och evenemang.

En stad när den är som bäst.

Vi har precis avslutat samtalen med våra förvaltningsledningar. Jag har berättat det förut. Vi har en metodik där jag och mina närmaste medarbetare tre gånger per år träffar ledningarna för våra verksamheter.

Under tre timmar går vi nogsamt och systematiskt igenom läget på respektive förvaltning. Fokus är de politiskt beslutade målen men också redovisning av utvecklingsinitiativ, ekonomi och medarbetarläget.

Naturligtvis hinns inte allt sägas men vi får upp en bra bild av både framgång och problem. Jag gillar den här metodiken och jag vet att det sättet att arbeta också används i nästa led i organisationen.

Mitt Torshälla – mitt i Torshälla
När jag skriver under den här rubriken vanligtvis så heter den Mitt Eskilstuna – mitt i Eskilstuna.

Som alla nog förstår så är det Eskilstuna i meningen dess kommun – dvs både Eskilstuna, Torshälla, alla våra större orter, byar och landsbygd.

torshalla2

Men den här veckan så får rubriken vara just Torshälla.

Den 24 februari 1317 mottog Torshälla sina stadsprivilegier av kung Birger Magnusson.

Om jag kan min historia rätt så färdades Torshällabon Germund på skidor till Nyköping för att motta brevet. Det här var naturligtvis stort.

I den meningen är Torshälla en av Sveriges klassiska medeltida städer.

torshalla16

Och Torshälla har en sådan fin historia som viktig handelsplats och i modernare tid sitt bruk, sina småborgerliga charm runt Rådhuset och kyrkan och folkhemsbygget med torget, Edvardslund och Krusgården på andra sidan ån.

På fredag den här veckan celebrerar vi extra men sedan så sker evenemang under hela året.

Och ska ni känna er som riktiga Torshällabor kom ihåg att det bara är utomsocknes som säger Tors-hälla efter guden Tor.

Det heter Tårsch-hälla eller hur…

På hemmaplan
Efter några dagar på skidor och umgåtts med några av mina barnbarn så är jag tillbaka på jobbet. Ingra brutna ben som tur är.

Melodifestivalen har en given plats i vår familj. Och det yngsta barnbarnet ger högsta poäng till Owe Thörnkvist. Vi måste visa respekt, menar hon.

Annars lyssnar jag på Band of Heatens. Ett americana-band från Austin Texas. Tror att de är på väg till Sverige i vår.

Ha en bra helg!

Skrivet av: Pär Eriksson | februari 19, 2017

Om kriser och allvar och förståelsen för när vi är som bäst

Det är en märklig insikt som kommer över mig.

arbetslag

Och det slår mig att det tagit nästan 40 år av arbete i tre kommuner för att erövra insikten.

Vi verkar fungera som bäst när det är på allvar och krisartat.

Under åren har jag mött kommuner i ekonomisk kris och som övervägt att låna till löner. Jag har mött verksamheter som är tveksamma om de kommer att kunna anställa medarbetare med rätt kompetens.

Men jag har också mött ond bråd död, barn som försvunnit från förskolan, dementa som försvunnit från sitt boende, missbrukare som överdoserat och också allvarliga bränder och skottlossningar.

hander3

Lägg då till de allvarliga händelserna kring Estonia och Tsunamin som påverkade de kommuner jag då arbetade i.

Det är inga vardagliga händelser utan både allvarliga och som tur är ovanliga.

Men min slutsats är viktig – det var då organisationen och dess medarbetare fungerade som bäst.

Att kroka arm i svåra lägen
Låt mig förklara så att läsaren följer mitt resonemang.

I krislägen och vid allvarliga händelser verkar det som att vi krokar än mer arm. Alla är fokuserade på att hjälpa till. Eventuella motsättningar och meningsskiljaktigheter läggs åt sidan.

arbetsplats

Ingen hänvisar till att det är någon annans ansvar. Ingen pekar finger, ingen har tid att vara missnöjd. Alla agerar som att vi är en samlad organisation.

Ibland tänker jag – när jag blickar över de här snart 40 åren i arbetslivet – att vi blivit oerhört professionella i våra yrken. Kvalitetsarbete och att vi kan ta del av forskning och gedigna uppföljningar driver på ett positivt sätt upp vårt kunnande och agerande.

hjarta

Samtidigt ser jag en tendens att vi blivit mer räddhågsna. Rädda att göra fel, att bli uthängda i media, kritiserade av politiker och chefer.

Rädda att bli hånade på Facebook och sociala medier av några som vill hata, hota eller sprida osäkerhet. Nu i dagarna har vi också lärt oss att en del av det där sköts av några som till och med får betalat för att vara arga och missnöjda.

Kanske vi också blir återhållsamma i vårt agerande därför att vi är rädda att bli anmälda eller offentligt kritiserade av någon statliga myndighet.

Allt detta är förståeligt och det är också sunt att vi som medarbetare är eftertänksamma i vardagen. Att vi agerar klokt och avvägt.

ledarkspa1

Men vid allvarliga krislägen och händelser är det som att det händer något med oss. Vi kliver fram, vi är villiga att ta risker och kanske till och med göra fel därför att läget är så allvarligt.

Vi blir inte längre så återhållsamma eller rädda att göra fel. Vi har fokus på uppdraget, att lösa en viktig fråga.

Ett år som krävt mycket
Jag ser det nu när jag tillsammans med politiker, fackliga organisationer och våra förvaltnings- och bolagsledningar summerar året som gått.

hjarta1

Eskilstuna kommun klarade av att ta emot 700 fler barn och elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Vi klarade att erbjuda HVB-hem och familjehem. Vi klarade att tillsätta gode män och kontaktpersoner. Vi klarade miljö- och brandtillsyner samtidigt som vi ordnade boenden.

När det var skottlossning i några av våra områden – bl a med ett tragiskt dödsfall som följd – klarade vi att mobilera krafterna och medarbetare fanns ute i verksamheten bara några timmar efter händelserna.

När vi ser behov som upplevs olösliga – t ex behovet av att rekrytera medarbetare inom vård och omsorg inför sommaren och motsvarande lärare och skolpersonal inför terminsstarten så klarade vi det med gemensamma ansträngningar och nya sätt att tänka.

När företag och entreprenörer trycker på för att snabbt bygga nya bostäder så klarar vi att ta fram detaljplaner och bygglov i rasande fart utan att tumma på rättssäkerheten.

Skrytsamt, invänder den kritiske läsaren.

Ja, kanske. Men det är så här jag uppfattar situationerna och kanske jag som kommundirektör har förmånen att se skeenden mer inifrån än vad invånaren och våra egna medarbetare själva ser.

grupp

Jag ser medarbetare och chefer som bjuder till och gör stordåd. Jag ser mer av samarbete. Jag ser en villighet att se den andres goda intention.

Jag ser en verksamhet som är orädd och modig när det blir allvar.

Det betyder inte att vi inte också har problem och svagheter. Det måste finnas en förståelse för det hos medborgaren.

Vikten av att bygga stolthet
Och vi alla 8 500 medarbetare – jag tror att vi snart skriver 9 000 eftersom Eskilstuna växer – behöver sträcka på våra ryggar och se allt det goda som görs. Även om budskapen på sociala medier ibland vill få oss att tro och känna annat.

Vi behöver kroka än mer arm med varandra. Skuldra vid skuldra. Det är inte kris och allvarligt varje dag men kanske vi borde agera som att det vore det.

Särskilt i tider av stor osäkerhet i världen och i samhället krävs att vi går tillsammans.

Så bygger man en modern kommunal organisation och en modern stad. I förståelsen att vi behöver varandra.

Ha en bra vecka!

 

 

 

 

Skrivet av: Pär Eriksson | februari 16, 2017

Veckan som gått – w 7

På jobbet
Förra veckan arrangerades årets näringslivsdag – Eskilstuna Näringsliv 2017.

affarsplan

Den var fylld av föreläsningar men kanske framförallt otvungna och nätverkande samtal mellan företag, entreprenörer, organisationer och kommunens representanter.

En dag är blott en dag men i någon mening indikerar och symboliserar ett sådant här arrangemang hur vi har det i vår stad.

Jag ser en öppnare attityd än för några år sedan. Jag ser en ökad förståelse för att vi behöver gå tillsammans om vi ska förmå utveckla den här staden.

Eskilstuna7

Min erfarenhet är att det är lätt att peka på att någon annan ska agera och göra. Det är politikerna som borde agera, näringslivet eller kommunen. Ibland sägs det att det är fel på oss Eskilstunabor…jag hör det inte lika ofta längre.

Jag hör andra röster. Jag möter andra analyser. Detta sagt utan att förringa de stora utmaningarna vi har.

Men framgång börjar alltid med förståelse. Vi är där nu.

Tack till alla som bidrog förra veckan och ett stort grattis från oss i Eskilstuna kommun till de som senare på kvällen mottog utmärkelser som bevis på att de är med och utvecklar den här staden, dess orter och landsbygd.

Årets Nyföretagare – Jusef Fahed, Hem Baklawa
Årets Marknadsförare – Fredrik Wahlqvist och Mårten Sporrong, Best Bemanning och Rekrytering
Årets Innovatör – Didrik Aurenius, Stefan Forsberg och Niklas Karlsson, Smartfront
Årets Företagare – Jonas Karlsson, PQ Projektledning
Eskilstuna Kurirens Näringslivspris – Klara Fastigheter
Maria Pihls minnesfond – Iliana Björling Lindeberg

Den här veckan träffades politiker och tjänstemän vi för att summera hur långt vi kommit den här mandatperioden för att leva upp till kommunens planer, mål och ambitioner.

eskilstuna35

Det var en förhållandevis positiv grundton som sattes samtidigt som de viktiga utmaningarna naglades tydligt.

Arbetslösheten måste ner. Känslan av otrygghet måste tas än mer på allvar. Kriminalitet och våld från en liten grupp får inte sätta sin prägel på vår stad och våra liv.

Den här veckan är jag inbjuden att träffa medarbetare inom socialtjänstens missbruksvård. Det känns lite extra – inte bara att de gör ett viktigt och bra arbete – utan också att det i någon mening är att komma hem. Det här uppdraget och den här miljön var min egen på 1980-talet.

Mycket har förändrats under de här dryga 30 åren men känslan och det mänskliga kvarstår. Tack Tarja och Majo och alla medarbetare för att ni bjuder in mig.

Mitt Eskilstuna – mitt i Eskilstuna
Genom årtionden – törs jag skriva århundraden – har Eskilstuna varit en central ort för lagerhantering och omlastning.

Tänker vi tillbaka i tiden har vi varit en viktig järnvägsnod för SJ och TGOJ.

logistikforetag

Många av de stora logistikföretagen har varit och är representerade i Eskilstuna.

Och när vi nu skriver 2017 så blir det än tydligare. Satsningarna i Folkesta och Kjula börjar ge resultat. Fler tåg, fler lyft, fler omlastningar, fler företag som etablerar sig och – kanske viktigast – fler jobb och arbetstillfällen.

Nu i veckan så publicerade logistikbranschen den årliga rankingen vad gäller logistiklägen. Eskilstuna-Strängnäs klättrar upp ytterligare på listan och rankas nu på 5:e plats i Sverige.

eskilstuna-logistik3

Det känns helt rätt och inom några år har vi tagit ytterligare steg.

Under tiden så bygger vi Sveriges modernaste tågdepå i Gredby som ska serva och reparera tågen runt Mälardalen.

Bra där Eskilstuna.

På hemmaplan
Skidorna har stått där ovallade och obrukade men nu ser jag fram mot lite sportlov med barnbarnen. Det blir både nedför och den märkliga och svåra konstarten – längdskidåkning. Av någon anledning känns dagens moderna skidor extremt smala och rangliga…och inga stålkanter.

Då var fotbollspremiären avklarad. Minusgrader och iklädd vinterjacka och mössa såg jag det nya AFC träningsspela på Tunavallen mot fina GIF Sundsvall. Vi har allt framför oss.

Annars lyssnar jag på Swedish Polarbears.

Det är så många bra svenska band och artister som fyller mig just nu. Utöver Polarbears så har vi Northern Indians, By the Bluebird, Hellsingland Underground, Lowbird Highbird och Stilla Havet. Håll till godo!

Ha en fin helg!

En vanlig fråga jag får är – hur mår Eskilstuna så här i andra halvan av 2010-talet?

eskilstuna-vaxer4

Den kan ställas på ett möte jag deltar på men också när jag möter någon på stan eller i motionsspåret.

Den är fullt rimlig och alla förstår att det inte finns något enkelt eller entydigt svar. Vi har alla olika bilder, erfarenheter och bevekelsegrunder när vi blickar ut över den stad och ort vi bor, lever och verkar i.

Nu finns naturligtvis en fara att en kommundirektör till sin natur är positiv och vill måla den stad och landsbygd han eller hon verkar i med en ljus grundton. Men jag är mer erfaren än så. Jag ser framgångarna men också svårigheterna.

När jag får frågan har jag oftast 30 sekunder på mig att ge ett fullödigt svar så ge mig den här tiden under några minuter när du läser den här bloggtexten. Om inte annat får du svar på vad som rör sig i en kommundirektörs huvud.

Eskilstuna mår bra
Ett svar är att Eskilstuna mår bra. Låt oss börja med lite fakta och mindre tyckande.

Vi ökar vår befolkning – under 2016 med ca 1 400 invånare. Vi ökade också det så viktiga bostadsbyggandet. Under året så gavs sk startbesked för mer än 400 nya boenden.

bostader3

Vi invigde ett av Sveriges modernaste bad och snart står den nya arenan färdig. De senaste årens satsning på att utveckla miljöerna runt ån uppmärksammades med ett prestigefullt pris från Sveriges Arkitekter.

Men kanske det allra viktigaste – Eskilstunabornas förtroende för den kommunala verksamheten har i SCB:s medborgarundersökning ökat under de två senaste åren. Detta sagt utan att förta de utmaningar vi har.

Det är oerhört glädjande och markerar betydelsen av att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan invånarna och dess kommunala organisation.

Under året tog vi emot ca 700 fler barn och elever i våra förskolor och skolor. Ca hälften av dessa var ensamkommande ungdomar som kommit till Eskilstuna utan en förälder eller vuxen.

Skiftingehus1

Det är ett fantastiskt arbete som gjorts av våra medarbetare och jag kan inte nog poängtera den respekt jag känner inför det. Kanske det är en av de största humanitära och verksamhetsmässiga insatser vi gjort i den här staden i modern tid.

Vår kommun uppmärksammas och vi har på kort tid mottagit både Svenska Jämställdhetspriset och priset för Årets Breddidrottskommun.

…men det finns också en annan berättelse
Under året har vi också ställts inför nya och svåra sociala utmaningar. Arbetslösheten ger inte med sig i den takt vi önskar trots ökade företagsetableringar och goda samarbetsinitiativ mellan näringsliv, arbetsförmedling och kommun.

Den totala arbetslösheten biter sig kvar på dryga 13%. Här mätt i både den öppna arbetslösheten och de som deltar i olika åtgärder.

Men vi noterar också framgångar – ungdomsarbetslösheten och antalet familjer som är beroende av försörjningsstöd minskar. Det går åt rätt håll.

Fältarbete

Under året har vi mött social oro i några av våra områden. Gängkriminalitet, drogförsäljning och våld skapar otrygghet i breda lager av befolkningen. Vi behöver engagera oss än mer för att motverka och förebygga den här utvecklingen.

Vad vi gör på dagarna
Ändock är det den positiva känslan som tar över. En kommunal organisation – med allt vad den erbjuder och gör på dagarna – betyder mycket för dess invånare.

Räddningstjänsten1

Jag upprepar gärna och påminner läsaren – vi lär barn läsa, vi ger äldre möjlighet att klara ett liv hemma eller erbjuder ett boende, vi stödjer familjer och ungdomar som hamnat i en destruktiv utveckling, vi ger handledning till personer med funktionsnedsättning, vi förvaltar och bygger bostäder, släcker bränder och säkrar att kommunikationerna fungerar.

Vi levererar el, vatten och värme, konstutställningar, vuxenutbildning och förskola. Vi erbjuder fritidsgårdar, bibliotek och muséer. Vi underlättar företagsetableringar och deltar i musikarrangemang och festivaler. Vi bedriver ett framgångsrikt jämställdhetsarbete och rankas som en av Sveriges bästa miljöstäder.

lärare2

Allt detta är för och tillsammans med Eskilstuna- och Torshällaborna.

Medarbetarnas engagemang är viktigast
Respekt till våra politiker som upprätthåller demokratin, säkrar resurser och ser till helheten. Respekt till våra duktiga chefer och ledare och alla som ser till att en kommun fungerar.

Men i vardagen så är det medarbetarna som gör jobbet och upprätthåller kvaliteten i välfärden. Många av våra verksamheter är igång varje dag dygnet runt.

Under 2016 genomfördes en undersökning där alla medarbetare gavs möjlighet att uttrycka hur de upplever sitt uppdrag och sin arbetssituation.

Ledarskap5

Jag blir extra glad att Eskilstuna kommuns medarbetarindex är fortsatt högt. Och kanske det som gläder mig mest är att en så stor andel av medarbetarna – där ligger vi i topp – anger att de trivs på sin arbetsplats med sina arbetskamrater och sina chefer.

Precis det behövs i en tid då världen är i obalans med sig själv och många känner en osäkerhet inför framtiden.

Det är precis därför en kommun finns. Att lösa gemensamma frågor och utmaningar tillsammans. Att göra skillnad för människor och förändra världen och vår kommun i rätt riktning.

Och du som läser det här och är medarbetare – tack för ditt engagemang och ditt arbete i en extra svår tid.

Och du som är invånare – ha tålamod med oss. Stöd oss. Prata väl om oss – ytterst våra medarbetare – utan att du ger upp din kritiska röst när den behövs.

eskilstuna29

Och du som följer Eskilstuna på avstånd. Du känner säkert igen en del av resonemangen i din stad eller din ort. Du har din match att ta.

Det är inte hot och hat vi behöver. Överrösta de missmodiga.

Lyssna på de mest missnöjda men ge dem inte monopol och tolkningsföreträde. Din röst, din bild är minst lika sann.

Stå upp för vår stad!

Ha en bra vecka!

Skrivet av: Pär Eriksson | februari 9, 2017

Veckan som gått – w 6

På jobbet
Vilken bra vecka.

foretag

Jag nås av beskedet att tre yrkeshögskoleutbildningar beviljats till Eskilstuna. Det handlar om industriell mätteknik, verktygstekniker samt tekniker inom tunga maskiner och fordon.

Det här är så viktigt för Eskilstuna. Och grattis till Kunskapscompaniet och YA Yrkeshögskola som skall ansvara för utbildningarna.

Jag tar del av en rapport att antal hotellnätter ökat i Eskilstuna under 2016. Också ett gott tecken

Samtidigt så arrangerades i veckan en för-konferens kring det som kommer att ske nästa år – Folk och Kultur. Om det här blir bra så är det ett nytt sätt att lyfta upp kulturfrågorna och skapa ett nytt forum motsvarande Folk och försvar som sedan många år arrangeras årligen i Sälen.

Eskilstuna som drivmotor för kulturen. Jag blir stolt.

Jag nås också av bra berättelser om nya företagsetableringar.

Det skulle inte förvåna mig om GUIF och Smederna tar sig till slutspel i år och att våra två allsvenska lag – United och AFC – gör succé.

Det blåser en positiv Eskilstunavind…

Jag tror att alla förstår att en kommun måste vara ekonomiskt välskött.

Pengar 2

Ibland brukar jag skoja och säga att det bara är en kommunstyrelseordförande, en kommun- och ekonomidirektör som gläds extra mycket åt ett ekonomiskt gott resultat. Och så kanske det ska vara. Det är vi som har det yttersta ansvaret för ekonomin.

Men vänd på det. Vem vill ha ett politiskt uppdrag eller vara chef, medarbetare eller facklig representant i en organisation som blöder ekonomiskt? Vem vill vara skattebetalare och invånare i en kommun som lånar pengar till löner eller lokalhyror?

Just därför är det så viktigt att en kommun är välskött. Och det är inte helt enkelt. Behoven är omättliga och det är många intressen som skall tillfredställas.

Emotionell stabilitet

Förmågan att se helheten är just politik. Det är det vi förväntar oss av de folkvalda politikerna. Kanske ingen blir riktigt nöjd men alla kan leva med att de gjort en bra avvägning som gynnar flertalet och helheten.

Den här veckan redovisade kommunledningen 2016-års ekonomiska bokslut och vi landande på +265 mkr. Budgeten har omslutit 6 miljarder att använda till den kommunala verksamheten. Överskottet finns naturligtvis kvar i kommunens kassa och kommer bl a att användas till att bygga nya förskolor och äldreboenden, satsningar på att skapa fler jobb, en attraktivare och tryggare stad.

En kommun kan inte gå +-0 – som många tror – eftersom vi har så stora behov av investeringar. Att låna mycket betyder amorteringar och räntor som tar resurser från verksamheten. Hänger ni med?

Med hopp om att jag inte tröttar er med lite kommunal folkbildning. Men vi medborgare behöver öka vår förståelse för hur en kommunal ekonomi fungerar.

Den här veckan startar också sk bokslutssamtal. Då träffar jag och några av mina närmaste medarbetare respektive förvaltningsledningar. Vi går under några timmar igenom hur vi levt upp till 2016-års politiska mål och ambitioner. Vi pekar också på brister och behov av förbättringar. Och hur pengar och resurser använts.

Jag önskade att fler fick ta del av allt det goda som görs i en kommun.

Den här veckan ska jag också hinna med att besöka Västerås och Stockholm. Men jag lär mig. Nu har jag prövat Skype ett antal gånger och det funkar bra i rätt sammanhang. Jag slipper resa, blir effektivare och miljövänligare.

Mitt Eskilstuna – mitt i Eskilstuna
Jag har skrivit och pratat om det tidigare.

Under 2016 tog våra förskolor, grundskolor och gymnasier emot 700 fler barn och elever jämfört med året innan.

Eskilstuna växer

Vanligtvis ökar kanske antalet med ca 150 st. Nu skriver vi 700…

Jag blir både stolt och berörd över att förskolan, skolan men också socialtjänsten, kultur- och fritidsverksamheterna,Kfast, miljö- och räddningstjänsten och överförmyndaren klarat av det här tillsammans. Ca hälften av dessa barn och elever är sk ensamkommande flyktingbarn.

Det är också ett uttryck för att Eskilstuna växer. Både att vi har ett födelsenetto men också att sörmlänningar från våra grannkommuner, Stockholmare, högskolestuderande och de som fått jobb flyttar hit med sina familjer.

Lararinstruktion

Mitt framför våra ögon utan att vi kanske reagerat eller gjort så stor sak av det så klarar vi av härbärgera 700 fler. Jag som arbetat snart 40 år i tre kommuner bockar ödmjukt och säger – oerhört bra jobbat av alla involverade. Tack alla politiker som gett oss inriktningen och mandatet.

Stor tack till alla chefer och medarbetare som slitit hårt för att klara av det här. Eller som en klok lärare sa till mig…det är för det här vi utbildat oss…att göra skillnad…att betyda något.

Nu har vi allt framför oss. Och det kan bara blir bra om vi förmår leva upp till vårt kodord – tillsammans.

På hemmaplan
Tyvärr gick hälsoprofessorn Hans Rosling bort i veckan. Han förvandlade torr statistik till magiska siffror som beskrev en fantastisk utveckling i världen. Den som läser mig mer regelbundet anar att jag hämtat mycket inspiration från Hans.

hans-rosling1

Jag mötte honom i Köpenhamn letandets efter mjölkpaket som han skulle använda för att gestalta läget i världen. Det skulle behövas fler Rosling. Nu bär vi hans budskap vidare. Ett budskap som andas hoppfullhet och optimism. Långt från missmodet, hatandet och hotandet.

Det goda vinner…tro mig.

Annars lyssnar jag på Säkert! eller Annika Norlin som hon heter. Hennes nya platta är riktigt bra. Bäst i år…hitintills om ni frågar mig. Och det borde ni göra när vi diskuterar musik.

Ha en bra helg!

 

 

 

Older Posts »

Kategorier