– Vi ägnar oss åt syresättning…kom ihåg det.

Vi satt i en bil och var på väg till ett gemensamt möte.

Han var en mycket erfaren kommunal politiker med många års erfarenhet. Jag var då en ung medarbetare som precis hade fått ett nytt jobb.

Efter många år i verksamheten, nära ungdomar och föräldrar, nära skola och fritidsgård och det sociala arbetet hade jag fått förtroende att börja på ett mer övergripande arbete i stadshuset.

Jag var naturligtvis både glad och smickrad att mina erfarenheter, mitt kunnande efterfrågades. Jag minns också att jag fick bilder i mitt huvud att jag äntligen skulle få politikerna och mina chefer att förstå att vi behövde satsa än mer på just det jag var engagerad i.

Och så satt vi då där i bilen och hade några timmar framför oss.

Jag mötte en nyfiken kommunpolitiker. Vad hade jag gjort i mitt yrkesliv, hur tänkte jag om mitt jobb och hur var det att kliva in i ett stadshus? Frågorna haglade.

Och jag berättade och svarade så gott jag kunde.

Och så kom då den där kommentaren som etsade sig fast i mig.

– Glöm inte att vi ägnar oss åt syresättning…

Han var rolig att prata med och bakom den där korrekta ytan fanns både eftertänksamhet och en glimt i ögat.

En lektion i demokrati
Och ibland flyter livets flod i sina egna fåror. Av en ren tillfällighet fick jag några timmars föreläsning där i bilen om hur en kommun styrs, hur en politiker tänker, vad som är skillnaden på en majoritet och en oppositions roller, vad som är politikens uppdrag och vad som är tjänstemannaorganisationens.

Han pratade om att man måste fokusera på resultat, ha ordning på ekonomin, ha en övertygande idé samtidigt som man förmår lyssna på medborgarna och medarbetarna.

Långt från föreläsningarnas och konferensernas värld fick jag kanske en av mitt arbetslivs viktigaste lektioner. En lektion i demokrati och kommunalkunskap.

– Vad menar du med att vi ägnar oss åt syresättning…vågade jag fråga efter en stund.

– Du och jag som verkar i stadshuset måste förstå att det är helheten som räknas. Det är det som ska lysa för oss.

– Vi ska lyssna, vi ska vara lyhörda…fråga mig som har ett helt parti som tycker och tänker vad jag gör eller borde göra, skrattade han.

– Lägg då till media, insändare, uppvaktningar, brev, fackliga organisationer, medarbetare, föreningar och företag…alla har önskemål om att vi borde satsa mer…på just deras verklighet. Ibland känns det som att alla ska ha något för att vara nöja, förklarade han.

– Vår roll är att väga alla dessa intressen och se till vad som blir bra för hela stan. Vi måste säkra att det finns syre kvar så att vi kan andas även om 5,10 eller 50 år. Framtiden kräver det av oss. Annars blir eftermälet tufft.

-Kanske det är så att värderingen av oss är viktigare om tio år än det som sägs och skrivs idag, hörde jag honom reflektera utan att han väntade sig något svar.

Eskilstuna i stark utveckling
Jag tror jag vet varför den här bilresan och det här samtalet kommer fram ur mitt minne precis just nu.

Eskilstuna är i en stark utveckling. I modern tid har vi ett antal tidsmarkörer som betytt mycket för vår stads utveckling.

1850-1870-talen var en sådan markör. Då kommer Theofron Munktell till Eskilstuna och förändrade allt. Jag menar att han är vår industrielle fader som gjorde att Eskilstuna är det det är idag.

St Eskil och familjen Rademacher får ursäkta men det var då vi blev industristaden och att vi idag är mer än 100 000 invånare istället för en liten stad i västra Mälardalen.

Nästa tidsmarkör är 1920-1930-talen. Då byggs Klosters kyrka, badhuset, sjukhuset och de första lite modernare bostäderna. Mina föräldrar flyttar tillsammans med tusentals andra unga människor hit för att jobba och bilda familj. Vi är många som har våra rötter i just den flyttrörelsen.

Sedan skriver vi 1960-1970-talet. Det formligen ryker ur skorstenarna. Våra pappor har jobb och våra mammor är på väg ut i arbetslivet. Några av våra idag viktiga bostadsområden byggs då – ett Årby, Skiftinge, Nyfors, Råbergstorp och Lagersberg. Vårt blåvita IFK mäter sig mot de bästa fotbollslagen. Beatles är på besök.

Vi står på toppen av vårt 1900-tal när vi 1973 utses till Årets Stad av tidningen Expressen.

Den påläste vet att vi sedan genomgår en av Eskilstunas svåraste strukturella kriser med nästan tiotusen förlorade jobb och med det förlorade framtidsdrömmar.

Nu skriver vi nästa tidsmarkör 2010-2020-talen. Och vi står mitt upp i den.

Befolkningen ökar, högskolan utvecklas, centrumförnyelse, ny arena och nytt bad och ett bostadsbyggande som slår alla rekord.

Vi utmärker oss som en stad med högt miljömedvetande och mottar Svenska Jämställdhetspriset. Smederna tar SM-guld och Uniteds damer sätter en ny agenda för stan.

Arbetslösheten minskar om än från en hög nivå. En av världens ledande e-företag Amazon väljer att etablera sig här. Kunskapsresultaten i skolan förbättras sakta men säkert. Brukarundersökningar och medborgarnas uppfattning om sin stad förbättras.

Allt detta skrivet med stor ödmjukhet inför de problem vi också står inför. Jag tror läsaren känner dom.

Det är precis i den här kontexten vi ska förstå mitt samtal med den äldre och kloke kommunpolitikern för mer än 25 år sedan.

Vikten av syre
Stadshus och kommunhus – ytterst den politiska och tjänstemannaledningen – måste säkra att det finns syre kvar för framtiden. Det måste finnas en idé för helheten. Både för förskola, socialt arbete och demensvård.

Samtidigt som vi ska klara av att släcka bränder och se till att vi har rent vatten och miljösmart energi, fritidsgårdar, idrottslokaler, gator och grönytor.

Helhet.

Jag begär inte att varje medborgare, varje medarbetare ska tänka så. Jag begär inte att varje företagare, varje idrottsförening ska leva det här budskapet.

Men jag begär av våra folkvalda och av sådana som mig och våra chefer att de säkrar att vi har syre kvar för framtiden.

Samtidigt vill jag av alla medarbetare och jag själv gör vårt bästa varje dag – i mötet. Att öppet och konstruktivt hjälpa och stötta, påtala brister och vara kritisk men också komma med idéer om hur Eskilstuna och våra verksamheter kan bli bättre.

Jag vill att företagare, fastighetsägare och föreningar ser bortom sina egna intressen. Att se helheten mitt i det viktiga engagemanget för det egna uppdraget. Det är stort ledarskap.

Jag vill att ni alla läser det här med ett öppet sinnelag.

Lyssna – för jag har något viktigt att berätta;

Fram till 2030 behöver vi planera för en ny gymnasieskola, 6-7 nya grundskolor, 70 förskoleavdelningar och ett äldreboende årligen de närmaste åren.

Och då har jag inte nämnt allt annat vi behöver satsa på i form av verksamheter, lokaler och teknik. Gator, vägar och förnyade energilösningar.

Det finns inget besvärande i det. Så här är det för städer som är i utveckling.

Vi behöver resurser, vi behöver mark och vi behöver medarbetare. Allt detta skall byggas, allt detta skall bemannas. I den här samhällsrörelsen skapas hundratals jobb…ja tusentals.

Eskilstuna har i någon mening ett drömläge. Både med sina framtidsutsikter och sitt geografiska läge. Mitt i Mälardalen så nära huvudstaden.

Och att vi inte glömmer syresättningen.

Efter några år klev jag ut ur stadshuset och blev chef för många av de verksamheter som ligger mig varmt om hjärtat. Skola, socialtjänst, kultur, fritid, vård och omsorg.

Denna gång med lite mer förståelse och kunskap om hur ett stadshus tänker och fungerar.

Och historien slutar inte där. Ytterligare ett antal år senare kliver jag tillbaka in i samma stadshus. Och det blev också vardag och en vana för mig att dra ärenden inför politiken. Denna gång som en relativt erfaren chef.

Och då satt han där och han visste att jag förstod att vår roll var att tänka långsiktigt, helhet…och så var det det där med syret.

Ha en bra vecka!

Annonser
Skrivet av: Pär Eriksson | mars 15, 2018

Veckan som gått – w 11

På jobbet
Jag blir så glad och stolt när jag tar del av att Anna Bergström och vårt ReTuna Återvinningsgalleria uppmärksammas för sitt fina arbete.


Anna Bergström tar emot ett av alla dessa studiebesök – här Sarah Chang från Taiwan (fot0: Torsten Braf)

Anna rankas på 10-topplistan som en av Sveriges miljömäktigaste personer. Vi alla lyfter på kepsen och skickar ett stort grattis till Anna och hela teamet.

Jag stärks i min uppfattning att en stad byggs tillsammans. Jag vet att det är många som betytt så mycket för att ReTuna har kommit till. Här får ni ett stort erkännande från mig och Eskilstunaborna. Jag vet vilka ni är.

1990-talisterna var flest.

Det blev som en ögonöppnare för mig. Förra veckan hälsade vi drygt hundratalet nya medarbetare välkomna till Eskilstuna kommun. Lärare, undersköterskor, parkarbetare, räddningstjänstpersonal, socialsekreterare, tekniker, fritidsledare…

Det här är ett av de roligaste uppdragen jag har som kommundirektör. Det här är medarbetare som inte bara har blivit nyanställda av oss utan de har också aktivt valt Eskilstuna. De är så viktiga.

Och så var det där med ålder. En handfull 50- och 60-talister. En hel del 1970-talister men vilka var flest…jo, för första gången – om jag inte såg helt fel – ”vann” 90-talisterna över sina äldre kollegor bland 80-talisterna.

Alla lika viktiga naturligtvis. Klokskap och erfarenhet är oerhört viktigt samtidigt som ny kunskap och nya utbildningsbakgrunder behövs i vår organisation.

Det har aldrig varit viktigare att vara både 23 och 63 år än just nu.

Den här veckan startar vi budgetarbetet för 2019. Kanske ingen kioskvältare för Eskilstunaborna men ack så viktig för politiken och den kommunala organisationen. Hur skall dryga 6 miljarder användas?

Det är en ansenlig summa pengar som arbetats ihop och betalats av skattebetalarna för att gemensamt sköta skola, vård och omsorg, kultur och fritid, samhälls- och stadsbyggnad, gator och vägar, parker och idrottsplatser, socialtjänst, bibliotek, räddningstjänst, miljöarbete och hundratals andra verksamheter.

Ibland ser vi inte skogen för träden och har en föreställning av att allt blivit sämre och att det bara är neddragningar. Jag respekterar den känslan och kan också förstå hur den uppstår och sprids. Men det finns också en annan verklighet att berätta.

Lite folkbildning – med hopp om att ni inte tröttas – 2017 omsatte kommunen 6 miljarder. 2018 har vi en ekonomi på 6,2 miljarder. Och nu börjar vi planera för 2019.

Var och en av oss kan ha önskemål om att det satsas på just ”min” verksamhet som jag kan överblicka, som engagerar mig som förälder, anhörig, kultur- eller idrottsintresserad eller vart jag jobbar. Det är fullt rimligt och så ska det vara i en demokrati.

Våra folkvalda politiker kan inte tänka så. Vi har valt dom för att se till helheten. Det är inte alltid dom får uppskattning för det.

Just därför är budgetarbetet 2019 så viktigt för Eskilstuna. Egentligen en kioskvältare.

Den här veckan har det också varit träff med 4-Mälarstäder. På agendan stod bl a hur vi kan hjälpa varandra och agera gemensamt kring en rad servicefunktioner.

Mitt Eskilstuna – mitt i Eskilstuna
Jag tror att läsaren som följer Eskilstuna mer regelbundet vet att kommunen mottog Svenska Jämställdhetspriset 2017.

Det känns bra att få arbeta i en sådan organisation.

För mig handlar jämställdhetsarbetet om ett arbete för demokrati och humanism. Ett samhälle som är mer rättvist och ger alla bättre förutsättningar att leva hela sin fulla potential.

Världen är full av orättvisor och spänningar. Men samtidigt så hoppfull. Och i mångt och mycket så är det de unga kvinnorna som kräver rättvisa och ett jämlikt samhälle världen över. Jag tror att metoo-rörelsen blev ett nyttigt uppvaknande för många av oss.

Om Eskilstuna ska fortsätta att hålla en hög nivå i jämställdhetsarbetet så får vi inte slå oss till ro. Tvärtom.

Det handlar bland annat om rekryteringsarbetet, löner och arbetsvillkor men minst lika viktigt hur vi arbetar med killar och tjejer, kvinnor och män i vår vardag. Gör vi skillnader som inte är sakligt motiverat utan bygger på föreställningar och normer om hur det alltid varit. Hör mitt budskap – det är dags att bryta upp sådana mönster.

Är det okej att tjejer får mindre träningstider i våra lokaler eller att vi behandlar män och kvinnor olika inom t ex hemtjänsten? Det finns tusen utmanande frågor.

Nu förstärker och initierar vi ett arbete där vi kommer att delge varandra erfarenheter över förvaltnings- och bolagsgränserna. Allt för att lära av de bästa. Det arbetet startar nu och fortsätter en bit in i 2019.

Så bygger man också moderna städer. I förståelsen för vad som är viktigt för att bygga ett samhälle. En stad.

På hemmaplan
Våren knackar på dörren samtidigt som vintern inte riktigt vill släppa greppet. Men våren vinner. Var så säkra.

Jag blir glad att Paralympics får sin rättmätiga plats och uppmärksamhet i form av intresse och tid i media. Jag hoppas att ni noterat att Eskilstunabon Robin Meng deltar. Han är en duktig innebandy- och basketspelare men också en del av Sveriges kälkhockeylag.

Robin är en fin representant för paraidrotten och för Eskilstuna. Lycka till framöver Robin och våra lag.

Annars lyssnar jag på Andrea Bocelli och Sarah Brightmans ”It´s time to say goodbye”.

Tack för allt mamma och det du betytt för mig, mina barn och vår familj. Och för det Eskilstuna som du uppskattade som hitflyttad ung 17-åring. En stad som du lärde mig att älska.

– Tänk att en vanlig Eskilstunagrabb kan bli kommunchef…var din spontana kommentar 2009…med tillägget…

–  Gör gott för den här staden…tyck om den. Den behöver det.

– Och kom ihåg att jag inte vill skämmas för dig Pär. Var alltid ärlig och uppriktig.

Inte fel att haft en sådan livscoach…nu får jag klara mig själv.

Ha en bra helg!

– Du är svår att förstå Pär, sa han rakt på.

– Ibland betonar du att jag ska vara tydlig och peka ut färdriktningen och ibland säger du åt mig att jag ska lyssna mer och backa i olika situationer. Jag känner mig förvirrad, fortsatte han.

Vi skriver början av 2000-talet. Jag var Simons chef och i ett av våra samtal så var det som att han samlat mod och uttryckte något han gått och burit på.

Simon är kanske en av de mest spännande och roligaste medarbetare jag jobbat med under åren. Full av energi och engagemang men också spontan, känslostyrd och inte alltid villig att lyssna. Åtminstone vid den tiden.

Han var ung när han klev in i ledarskapet och jag minns att jag tänkte att han hade en lång väg kvar men att han samtidigt bar på ett engagemang som verksamheten behövde.

Han var rättfram och sa många sanningar samtidigt som han ibland också sårade både samarbetspartners och de han skulle leda.

I min roll som hans chef var det viktigt att få honom att ”balansera på den smala spången”.

Att bredda sitt agerande
Min erfarenhet under alla år är att om vi – såväl chefer som medarbetare – förstår den djupa innebörden av begreppet balans så närmar vi oss också en del av ledarskapets kärna.

Vi är de människor vi är. Vi bär på minnen, erfarenheter och kunskap. Vi bär på biologiska arv som färgar vår personlighet och vi har också med oss vad våra föräldrar och andra viktiga vuxna gav oss för återkoppling när vi var små.

I någon mening har vi en destinerad psykologisk yta som vi agerar på. Ett av livets utmaningar – som jag ser det – är att bredda den ytan, den där personliga plattformen.

Kalla det gärna att bryta invanda mönster. Att bli en än mer hel människa som förmår möta olika livssituationer och människor. Att inte bli stereotyp, att hålla emot när det trygga och invanda kallar.

För den som kliver in i ledarskapet är det än viktigare att reflektera över det här eftersom du påverkar många människor och skeenden. Det gäller naturligtvis också alla som i vardagen agerar i hundratals mänskliga möten på en arbetsplats.

Om vi förstår vikten av att agera balanserat och avvägt så behöver vi öva oss att agera i den andan. Situationsanpassat ledarskap skulle sociologerna och organisationsteoretikerna beskriva det som.

Att agera i en anda av paradoxer
Och det var precis den insikten som Simon inte hade övat på tillräckligt. Jag tror att vi alla såg hans potential men vi såg också en ledare som var endimensionell i sitt agerande.

Han uppfattades positivt som rak och ärlig – vem gillar inte en person som säger vad han tycker och tänker – men lika ofta uppfattades han som burdus och plump.

Jag minns att några samarbetspartners tyckte att han saknade den djupa förmågan att lyssna, att agera mer ödmjukt. Ofta eftersträvade han att få rätt, att vinna.

Jag minns också att de fackliga organisationerna uppvaktade mig och tyckte att han sällan förankrade beslut utan körde på i sin egen fil och stil.

Jag återknöt de här berättelserna till Simon i vårt samtal och jag kom ihåg att han snabbt gick i försvar och kontrade med att det var så han fick saker och ting att hända. Han var en resultatens man.

Simon och jag ägnade en del tid till att fördjupa våra samtal och erfarenheter. Samtidigt som jag bekräftade att jag såg hans driv och engagemang att göra gott så växte också en insikt hos honom att han behövde lära sig att bli bredare och djupare både i sitt konkreta agerande men också i att våga utmana sin personlighet – sitt sätt att vara mot andra.

Det Simon och jag gjorde var att söka det som kallas ledarskapets paradoxer.

Att agera som ledare – oaktat om det är i ett kommunhus, en skolsal, på ett äldreboende, i ett omklädningsrum, i näringslivet, på en tidningsredaktion eller på en fritidsgård eller på en brandstation – är fullt av motsägelser.

Du behöver ibland vara extremt tydlig med beslut och budskap samtidigt som du vid ett annat tillfälle behöver vara öppen och kanske uppfattas som otydlig.

Du behöver ibland vara personlig och bjuda på dig själv samtidigt som du vid andra tillfällen agerar med hög integritet.

Ibland måste du visa mod och ta risker för att i nästa stund vara mer återhållsam och agera mer eftertänksamt.

Ibland måste du följa rutiner till punkt och pricka och ibland måste du agera i en anda av ”initiativets makt” där du tar stort eget ansvar.

När vi arbetar i en politiskt styrd verksamhet måste vi också kunna hantera det demokratin kräver av oss i form av lojalitet och förmågan att genomföra beslut samtidigt som vi ges utrymme att tänka och tycka i en anda av öppenhet där det råder meddelarfrihet och att vi styrs av offentlighetsprincipen.

Som kommunala tjänstmän ska vi också hantera den demokratiska spänningen som skall finnas mellan den politiska majoriteten och oppositionen.

Vi ska förstå att våra uppdragsgivare verkar i en partipolitisk miljö samtidigt som en kommunal organisation inte är en politisk organisation i den meningen.

Vi ska lyssna på de brukare som använder våra verksamheter men också på de medborgare som inte är elever eller äldre men som också har synpunkter på t ex skola eller äldreomsorg.

Vi ska hantera brukarnas, föräldrarnas och de anhörigas behov och önskemål samtidigt som vi också tar hänsyn till medarbetarnas behov och krav.

Vi ska ha ordning på ekonomin och vara välskötta samtidigt som vi inte drivs av vinstkravens logik.

– Vi behöver förstå den här komplexiteten, betonade jag.

– Och du har säkert rätt Simon, fortsatte jag. Ibland kan det uppfattas som ett budskap som är otydligt när du lyssnar på mig.

– Men om du ska utvecklas i din roll och bli en riktigt bra och uppskattad ledare – ytterst nå resultat – så måste du öva på att hantera den här miljön, de här kraven på dig.

Att jag återberättar det här för er läsare så här många år senare är att Simons och mina samtal också satte stora spår i mig själv. Jag lärde mig något av honom.

Hans öppenhet, hans nyfikenhet och iver att bli en bättre ledare tvingade också mig till att reflektera över mitt beteende och agerande.

Under de år vi fick arbeta tillsammans återkom vi många gånger till just ”ledarskapets paradoxer” och det blev också ett kodord mellan oss. Vi försökte hjälpa och stötta varandra när vi märkte att vi tappade tålamodet eller blev för ensidiga i våra handlingsmönster.

Vi levde budskapet att försöka bredda den yta vi agerade på.

Våra vägar skildes åt efter några år men bara för något år sedan ringde en rekryteringsfirma och ville ha referenser på Simon.

Han var aktuell för en högre chefstjänst inom sitt verksamhetsområde.

Jag tror att läsaren kan ana vad jag förmedlade och vad jag vet så arbetar han där än i dag och vad jag hör så gör han ett riktigt bra jobb.

Jag tror att han är en bra bärare av den djupa och viktiga insikten om betydelsen av ledarskapets paradoxer.

Gissar jag rätt så för han dom diskussionerna med ett antal unga chefer och medarbetare som numer finns runt honom. Och dom tycker kanske att han är otydlig. Men han lyssnar och samtalar och förklarar ledarskapets paradoxer och vikten av att balansera på ett smal spång.

Men han gör det med sina ord och på sitt sätt att vara. Och jag vet att han gör det så pedagogiskt och bra.

Gott ledar- och medarbetarskap går i arv men utvecklas och förfinas.

Kör på Simon!

Ha en bra vecka!

Skrivet av: Pär Eriksson | mars 8, 2018

Veckan som gått – w 10

På jobbet
Eskilstuna är för evigt förbunden med Mälardalen och Stockholm.

Genom århundraden har det inneburit både för- och nackdelar. Tillräckligt nära för att oro och invaderade krigshärar i historien påverkade dåtidens människor och Sörmland. Men också tillräckligt nära för att handel och utveckling påverkade Eskilstuna positivt.

Idag överväger naturligtvis fördelarna. Min bedömning är att vårt geografiska läge är en av våra framgångsfaktorer de närmaste hundra åren. Om vi handskas med det rätt.

Kom ihåg att det inte är så länge sedan som vi snarare var en del av södra Bergslagen. Det är bara tjugo år sedan det tog mer än 1,5 timme att åka tåg på en sliten järnväg eller ännu längre tid på smala vägar över Kjula, Barva och Härad till Stockholm.

Svealandsbanans utbyggnad är som jag ser det ett av två mycket viktiga strategiska beslut som förändrat vår stad. Etableringen av högskolan är det andra.

I veckan var jag på besök i Stockholm och träffade min motsvarighet Ingela Lindh och ett antal andra kommunchefer. Bland annat diskuterade vi läget i Stockholm och Mälardalen. Arbetsmarknaden och kommunikationerna blir allt mer sammanvävda. Bostadsbyggandet och behovet av utbildning för oss än mer samman.

Vi resonerade också om behovet av elförsörjning. Mälardalskommunerna drar till sig nya företag och etableringar men står också inför nya prövningar där behovet av energi blir till ett problem.

Jag ser också ett Stockholm som ser omlandet som en viktig del i deras egen utveckling. Huvudstäder kan lätt bli sig själv nog. Samtidigt har såväl Göteborg som Malmö förstått vikten av att bygga en regionkänsla.

Min bedömning är att Stockholm har införlivat Uppsala och Södertörnskommunerna i sin tankevärld. Men nu går det fort – Södertälje, Mariefred och Strängnäs finns där redan och snart står det inte på förens Västerås och Eskilstuna också är med på den mentala kartan – om vi nu inte redan är där.

Vår utmaning här i Eskilstuna är vår förmåga att utöva ett regionalt ledarskap bland såväl politiker som tjänstemän. Släppa det småskurna, det inåtvända och börja blicka än mer utåt. Leva visionen helt enkelt. Kommunledningen har ett stort ansvar.

Jag bär också med mig efter ett sådant här möte att Eskilstuna röner stor respekt i andra kommuners ögon. Det är bra att vi påminner oss om det.

Den här veckan var det dags för kommunstyrelsens arbetsutskott – summering av 2017, riktlinjer för IT, jämställdhetsberedningens rapport, Sörmlandsstrategin och regionbildning, godsstrategi för Stockholmsområdet, översiktsplan, tågdepån, plan mot våldsbejakande extremism, upphandlingsfrågor, SCB-undersökning, Mälardalens högskolan och företagsbesök.

Trots att jag varit med några decennier – jag blir alltid imponerad över våra politiker som har att ta sig an den här bredden av frågor. Och framgången stavas förmågan att tänka helhet, förmågan att sätta in frågorna i ett sammanhang.

Mitt Eskilstuna – mitt i Eskilstuna
Jag upprepar med en åsnas envishet – det byggs en ny högskola i Sverige de närmaste 25 åren och det är hos oss.

Eskilstuna har i någon mening alltid varit en plats för utbildning. Från smedernas yrkesskicklighet på 1600-talet till industrins utveckling på 1700- och 1800-talet.

Företagens yrkesskolor på 1900-talet till en väl utbyggd förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

I den meningen kan Eskilstuna känna sig stolt. Vår utbildning under århundraden var klokt länkad och sammanbunden med vår industri.

När vi nu skriver 2000-talet så lever vi i ett annat samhälle med andra krav och förutsättningar. Ibland hänger vi inte alltid med. Under rubriken ”det var bättre förr…” eller ”jag känner inte igen mig” så längtar vi ibland tillbaka då jobben fanns och de kända och väletablerade företagen dominerade bilden.

Vi lever i ett nytt Eskilstuna och ju snabbare vi genomför förändringen – som vi levt i de senaste årtionden – ju bättre kommer det att gå för oss och de unga.

I det nya samhället så är den högre utbildningen och Mälardalens högskola en omistlig del.

Förra året beslutade politikerna i Region Västmanland, Sörmlands läns landsting, Västerås och Eskilstuna kommuner att teckna ett förnyat 4-årsavtal tillsammans med högskolan under rubriken Samhällskontraktet.

Här fokuserar vi på skola, vård och omsorg men också social hållbarhet och att bli en än mer attraktiv arbetsgivare för studenterna. Praktik möter forskning.

Jag vågar skriva att det är ett unikt samarbete som också får gillande och uppmärksamhet i andra kommuner, regioner och lärosäten.

Den här veckan tecknar vi under själva kontraktet.

Eskilstuna när vi är som bäst.

På hemmaplan
Det ljusnar och jag tror att vi alla noterar det på morgonen. Vintern och kylan har sin tjusning men visst tinar vi också upp lite på insidan.

I tider av oro och då vi kanske frågor oss om vart världen är på väg så är det bra att påminna sig om att det aldrig varit så många barn som gick till skolan i morse. Aldrig i världshistorien. Och lika många flickor som pojkar.

Vi skriver 8 mars. Vi skriver hoppfullhet.

Annars lyssnar jag New York-bandet Sarah Shook and the Disarmers. Precis som det ska låta i början av mars.

Ha en bra vecka!

Skrivet av: Pär Eriksson | mars 4, 2018

Om en god lunch och vikten av att skapa förståelse

– Pär har du tid med en lunch…

Vi är i början av 1990-talet och jag har bara något halvår bakom mig på mitt första chefsjobb.

Det var en av cheferna i gruppen som frågade mig. Jag minns att jag hajade till eftersom vi inte riktigt lärt känna varandra än och hon var inte min direkta chef i vardagen.

Men med dold tveksamhet tackade jag ändå ja.

Jag minns att hon verkade ärlig i sitt sätt att vara och efter att vi utbytt några korta ord om hur jag trivdes i min nya stad och i min nya roll gick hon rakt på sak.

– Du verkar vara en bra person och ryktet säger att du bär mycket energi. Du kan komma att bli viktig för vår organisation, började hon och tittade mig i ögonen. Som hon markerade att det var på allvar.


Personen på bilden har inget med texten i övrigt att göra

– Samtidigt tycker jag mig se att du bär på en frustration. När du beskriver din relation till omgivningen så är det ofta i ord som ”dom förstår inte”, ”jag blir så trött”, ”dom får skärpa sig”…fortsatte hon.

– Du pratar ibland om politiker och samarbetspartners med drag av oförsonlighet, uppfattar jag det som.

Först blev jag försvarsinställd och började argumentera att så var det inte alls.

– Du har säkert rätt Pär men så upplever jag det, sa hon lugnt. Och kanske det då är fler som uppfattar ditt ledarskap så.

Uppenbarligen satte det här samtalet avtryck i mig eftersom jag återberättar det för er så här 25 år senare.

Det förståelsebaserade ledarskapet
Det blev fler luncher och samtal under mina första år och sakta men säkert lotsades jag in en annan värld, en annan syn på ledarskapet än vad jag hade varit van vid.

Ständigt kom min ledsagare tillbaka till begreppet förståelsebaserat ledarskap och kanske det också var där vi möttes. Det var där vi började förstå varandra.

Mitt mer explosiva och känslostyrda ledarskap mötte hennes mer reflekterande och resonerande. Kanske var det en fråga om erfarenhet men lika mycket en fråga om syn på ledarskapet och hur förändring sker.

Det var inte så att hon föreläste för mig men i våra samtal fick jag med mig viktiga begrepp som begripliggjorde skeenden och händelser i ett nytt ljus.

– Tänk så här Pär – alla har en god intention samtidigt som vi agerar utifrån vår förståelse för en situation. Där har du själva nyckeln till dig själv och ditt eget ledarskap, menade hon.

De orden har jag också burit med mig genom åren – alla agerar utifrån sin förståelse för en händelse eller ett skeende.

Om vi har den idén som utgångspunkt så drar ledar- och medarbetarskapet allt mer mot att vägleda, förklara, stödja och stimulera snarare än att svara på frågor om vad som ska göras och hur det ska göras. Eller att positionera sig i ”vi och dom” eller att sätta sin egen grupp eller uppdrag i centrum.

Det är tufft att skriva det i tider som ofta klokt poängterar vikten av ledare som är tydliga, stakar ut färdriktningen, styr och pekar med hela handen.

Om vi tror på att människan är en skapande varelse – ett subjekt skulle sociologerna säga – så tror vi också på människans inre förmåga att göra gott.

En god och humanistisk ledare behöver därför ägna mer tid till pedagogiska och uppföljande samtal med medarbetarna, mer tid till att synliggöra och begripliggöra bakgrunden till beslut och vart organisationen och arbetsplatsen är på väg. Särskilt i tider då det kan kännas att det blåser motvind.

Det betyder också att jag själv i min roll – oaktat om jag är kommundirektör, chef eller medarbetare – behöver lära mig att ställa nyfikna frågor för att själv förstå.

Vi behöver alla resonera med oss själva om vad det är som får mig att tycka en viss sak eller att jag bär en viss attityd över tid. Pröva och ompröva.

Ibland för att stå fast i min övertygelse men också för att våga tänka nytt. Se en fråga ur ett annat perspektiv. Bredda vår personliga palett. Bryta upp mönster och beteenden.

Vi behöver pröva våra föreställningar om oss själva, vår syn på vår arbetsgrupp, våra chefer och våra politiker. Inte för att ge upp något utan av den enkla anledningen att världen och samhället är komplext och bär på få enkla sanningar.

Samtidigt som vi är noga med organisationens färdriktning, noga med att den ska vara välskött vad gäller ekonomi, arbetsprocesser och metoder så behöver vi bli än mer idéstyrda.

Lita på att medarbetaren vet vad som ska göras i vardagen. Ett ledarskap som bygger på verklig tillit.

Ett medarbetarskap som kliver fram
Men det förutsätter också ett medarbetarskap som är redo att ta ansvar. Att vara en del av det övergripande uppdraget att göra Eskilstuna till en än bättre utbildningsstad eller en stad att känna sig trygg att åldras i eller att trivas i.

Att vi som medarbetare kliver fram och tillåts kliva fram. Och pratar om mitt ansvar. Det här kan jag bidra med i denna tuffa och utmanande tid.

Och så detta nyfikna och genuina intresse för andra. Inte för att stilla vårt egna behov av att veta hur människor har det utan endast av en anledning – att lära oss mer om verkligheten, om det samhälle vi lever i.

Och runt oss finns tusentals människor som kan berätta om det. Om vi frågar. Om vi är tillräckligt nyfiken. För vår egen skull. Att vi utvecklas och blir än bättre medvetna medarbetare.

Alternativet är att stärka det gamla sättet att utöva ledar- och medarbetarskap – om det nu funnits. Skapa konflikter, påtala sig själv och sin egen grupps förträfflighet samtidigt som ”dom andra” utmålas som några som inte förstår.

Att tro att om man vinner en debatt eller att om vi lyckas trycka till någon så har det också skett en utveckling eller förändring.

Och vi är inte mer än människor. Till och från vandrar vi även på dom stigarna. Det är inte farligt om vi har en värdekompass att hålla oss i.

– Förståelsebaserat ledar- och medarbetarskap, där har du en av nycklarna till dig själv och din utveckling, betonade hon återigen med ett allvar i tonen.

Hon var jobbig. Jag måste tillstå det. Men det var som att hon såg något hos mig och i mitt sätt att vara som hon gillade och att hon i egenskap av att vara äldre och erfarnare ville ge mig något.

Samtidigt som jag med tiden förstod att hon ville lära av mig. Någon som hon uppfattade kom in med friska och nya insikter.

Kanske kände hon igen sig i mig. Jag frågade henne aldrig.

Mer än tio år senare blev jag hennes chef och fick en vän och kollega som kom att betyda mycket för mig under många år.

Kanske skulle jag bjuda henne på lunch…nu…och vi kunde prata om våra ledarerfarenheter och hur vi förmår dagens ledare- och medarbetare att fördjupa och förstå själen och ingredienserna i det förståelsebaserade ledarskapet.

Och kanske tvärtom – vi skulle vi behöva förstå vad det är den yngre generationen förstår som vi inte riktigt förstår.

Förstår ni…eller också finns faran att vi skulle uppfattas som två gamla kommunala chefer som lite kutryggigt menar att allt var bättre förr. Till och med maten.

ps för den vetegirige så är Axel Targamas och Jörgen Sandbergs ”Ledning och förståelse” en bra introduktion i den här filosofin som också är en av grunderna i det vi i Eskilstuna kallar ”Modigt Ledar- och Medarbetarskap”

Ha en bra vecka! 

Older Posts »

Kategorier